I forbindelse med overgang til anden, miljøvenlig energikilde kan du have hørt om “afkoblingsordningen”.

Men… afkobling fra hvad? Hvad er afkoblingsordningen, og hvordan fungerer den? Gælder den også for dig? Hvad skal du være opmærksom på, hvis du ønsker at “koble dig af”?

5/5 - 1 Stemmer

I dag illustrerer vi disse spørgsmål nærmere – velkommen til artiklen om afkoblingsordningen.

Hvad er afkoblingsordningen og hvordan fungerer den?

For at blive ved med at arbejde frem imod et bedre klima og en konkret nedbringelse af CO2-udslippet blev der fra Folketingets side den 7. april 2021 vedtaget en ordning, som åbnede muligheden for at koble dig fra gasforsyningssystemet uden at skulle betale den afgift, som ellers opkræves.
Dette sker for at give stadigt flere danskere mulighed for at gå over til en grøn varmekilde – også de som er økonomisk ringere stillet.

Denne ordning er blevet kaldt afkoblingsordningen.

Idéen er dermed ikke bare at gøre mere for at skåne miljøet men netop at give danskerne en konkret, monetær hjælp til at overgå til grøn energi.

Det er nemlig ikke billigt at koble dig fra gasforsyningen. Der er en god del omkostninger forbundet med ønsket om at koble sig fra gasledningerne og overgå til mere miljørigtige energiformer. Indtil den 7. april 2021 var muligheden bare at betale ved kasse 1 uden diskussion.

Afkoblingsordningen afholder de omkostninger, som kommer, hvis du ønsker at skifte fra gasfyr til en anden, vedvarende energikilde. Dette betyder, at du ikke får noget udbetalt, men at du samtidig ingen regning får, når du beder om afkobling.

Vi taler helt konkret om cirka 8.000 kr bare for afkoblingen fra gasnettet og hertil kommer så et langt større beløb, som skal betales for køb og installering af den nye energikilde.

Den slags gebyrer kan sagtens mærkes i en almindelig husholdning, og derfor er det så blevet besluttet at give en konkret hånd til, at flere danskere faktisk økonomisk vil kunne klare overgangen til grøn energi.

Hvor længe gælder afkoblingsordningen?

Afkoblingsordningen løber frem til 2026, og der er hvert år afsat en pengepulje til at dække omkostningerne for de husstande, som ønsker at blive koblet af gasnettet. Man regner med, at de næsten 600 millioner kroner fordelt på 6 år vil kunne dække cirka 70.000 husstandes afkoblingsgebyr.

Pengene uddeles efter “først-til-mølle”-princippet, og for at komme i betragtning til tilskuddet til afkobling fra gasnettet, er der visse krav som skal overholdes (det kommer vi ind på lige om et øjeblik).

Vær opmærksom på, at er puljen for indeværende år opbrugt, kan du søge igen året efter.

Du kan ikke blive optaget på venteliste, og du kan heller ikke få afkoblingsgebyret refunderet med tilbagevirkende kraft.

Det er også vigtigt at huske på, at vælger du at søge om tilskud året efter, så skal du IKKE bede om afkobling inden årsskiftet, for ellers risikerer du at skulle betale gebyret.

Kan du og din bolig blive omfattet af afkoblingsordningen?

Nu er spørgsmålet så, om du og din bolig kan blive omfattet af afkoblingsordningen. Og det kan I såfremt:

  1. Der er tale om en privat husholdning, eller at du er udlejer, og dine boliger er tilkoblet gasnettet
  2. Der i boligen forefindes et gasfyr som hovedvarmekilde
  3. Det årlige gasforbrug ligger imellem 100 og 6.000 kubikmeter gas
  4. Der på adressen ikke er registreret et eller flere CVR-numre med en samlet årsomsætning på mindst 50.000 kroner

Er disse betingelser overholdt kan du fritages for at betale gebyret. Du skal blot huske at afgive erklæring om, at oplysningerne, du har formidlet vedrørende CVR-numrene, er korrekte.

Det er vigtigt at understrege at skulle Energistyrelsen konstatere, at CVR-numre tilknyttet adressen samlet alligevel har en omsætning på mindst 50.000 kroner frafalder fritagelsen for betaling af gebyret for afkobling, og du vil få en opkrævning på beløbet. Dette kommer til at ske, også selv om du i starten fik tilskud.

Og det med at skulle betale gebyret alligevel vil du garanteret gerne være fri for, så vær altid på den sikre side og kontrollere tallene en ekstra gang.

Hvordan søger du om tilskud?

Det er reelt set forholdsvist enkelt at søge og opnå tilskud via afkoblingsordningen. Første punkt er at opsige din gasforsyning hos Evida. Det foregår, som så mange andre procedurer, digitalt på Mit Evida.

Evida tjekker herefter automatisk, om kriterierne for at kunne opnå tilskud er overholdt. Det er dog dit ansvar at levere korrekte oplysninger vedrørende eventuelle CVR-numre, som er registreret på adressen, så husk at tage hånd om denne del af proceduren.

Finder Evida at du opfylder kriterierne, har du mulighed for at få tilskuddet –hvis vel og mærke der stadig er penge tilbage i puljen. Er der det, er afkoblingen gratis for dig.

Er der ikke penge tilbage, skal du betale afkoblingsgebyret.

Alternativt kan du vente med at koble dig fra til året efter. Du skal blot huske, at du på ansøgningstidspunktet skal opfylde kravene for at opnå tilskuddet, herunder det at have et årligt gasforbrug på mindst 100 og maks. 6.000 kubikmeter gas.

Hvad skal du være opmærksom på, hvis du ønsker at benytte afkoblingsordningen?

Vi kan ikke understrege kraftigt nok, at du skal være meget opmærksom på, de krav som skal overholdes, specielt hvad angår CVR-numrene. Evida tjekker alle andre kriterier selv, men på netop dette punkt er det dit eget ansvar at komme med korrekte oplysninger.

Det er Energistyrelsen, som kontrollerer dine oplysninger, og er de ikke korrekte, kommer der en væmmelig regning på gebyret, du ikke har betalt.

Husk også først at bede om afkobling når du ved, at du har en ny energikilde i boligen. Det vil Evida også spørge dig om, når du indsender din opsigelse.

Skulle den nye energikilde blive forsinket i installation kan du bede om udskydelse af datoen for afkoblingen. Evida er opmærksom på først at koble gassen fra en måned, efter at den nye energikilde er blevet installeret.

Vær også opmærksom på, at afkoblingen fra gasnettet er endelig, og at den ikke kan fortrydes.

Du kan ydermere bede om at fortsætte at benytte gas til madlavning – der gælder specielle regler, så kontakt Evida inden du tager affære.

Endelig ønsker vi at understrege, at afkoblingsordningen ikke ekskluderer muligheden for andre tilskud.

Du kan dermed kombinere tilskuddet med enten Bygningspuljen, håndværkerfradraget eller Skrotningsordningen. Desværre kan du ikke opnå tilskud fra alle fire på én gang – det ville også næsten være for meget af det gode.

Snak under alle omstændigheder med en fagmand om, hvad den bedste løsning vil være i din situation.

Vi håber, at du har fået klarlagt dine tvivl om afkoblingsordningen, men skulle du have spørgsmål eller kommentarer, så hører vi gerne fra dig i kommentarsporet.

Og som altid…hvis du vil dele artiklen via dine sociale medier og dermed hjælpe os med at hjælpe andre i din situation vil vi være dig meget taknemmelige.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om