Asbestfjernelse, eller asbestsanering som det også hedder, er et stykke arbejde, som du som gør-det-selv-person måske godt kan have lyst til at give dig i kast med.

Men er det nu også klogt? Hvad er asbest egentlig? Er det farligt for helbredet? Hvordan ved du, om du har asbest i dit hus? Må du selv fjerne asbest? I denne guide finder du hurtigt svarene sammen med andre informationer og råd på området.

4.5/5 - 13 Stemmer

Forstå asbest på 2 minutter

Asbest er et naturligt forekommende mineral, som fra naturens hånd er sammensat i en meget fin fiberstruktur.

Tidligere (fra 1920’erne og frem til 80’erne) var asbest meget populært pga. dets formidable evne til at modstå ild. Asbest tåler temperaturer på op til 900 grader Celsius og er ikke et brændbart materiale. Mange brandbeskyttende dragter og handsker blev tidligere fremstillet med brug af asbest.

Ydermere blev asbest populært pga. dets varmeisolerende egenskaber. Derfor blev asbest benyttet både til at isolere med, specielt omkring boilere, ved rør og i varmerum var dette materiale populært.

Herudover blev asbest på også benyttet andre steder i boligen, som for eksempel i taget, i diverse fliseklæbemidler samt i nogen typer af støbte gulve.

a closeup of the asbestos roof of a mud hut 2021 08 31 16 30 49 utc

Er asbest farligt?

Det korte svar på det spørgsmål er “Ja, asbest er meget farligt”.

Herunder kommer den længere version, så du kan få mere viden om, hvorfor det er farligt.

Asbest har sine gode sider til trods store problemer:

 1. Den fiberstruktur, mineralet fremkommer i, er skrøbelig. Brækker eller spalter den, udvikles der asbeststøv, hvori utroligt tynde asbestfibre befinder sig. Fibrene er så små, at du ikke kan se dem med det blotte øje.
 2. Har du ikke en speciel støvmaske på, kan asbestfibrene finde vej ned i dine lunger, hvor de med tiden kan danne asbestose, de såkaldte “stenlunger”, en kronisk lungesygdom. Asbestosen kan, specielt hvis du er ryger, på længere sigt give dig lunge- eller lungehindekræft.
 3. Har du en gang indåndet asbeststøv, så kan du ikke komme af med det igen. Og det helt store problem med asbest er, at der ofte går 10-15-20 år, inden eventuelle problemer viser sig.

Det er derfor vigtigt, at du beskytter dig med værnemidler så som åndedrætsværn og støvafvisende tøj og -handsker, hvis du skal renovere dit hus og har mistanke om, at der kan være asbest i bygningen.

Du kan naturligvis med fordel henvende dig til professionelle sanitører med asbestcertifikat for at få råd og vejledning, samt for at få foretaget prøver som med sikkerhed viser, om og eventuelt hvor i din bolig du har asbest.

Asbestfjernelse pris

Hvad koster det så at få fjernet asbest og få lagt et nyt tag? Som altid kommer det an på mange faktorer.

Inden du når til denne del af processen skal du mindst have svar på følgende spørgsmål

 • Hvad ønsker du skal være med i prisen?
 • Vil du stå for noget af projektet selv, eller ønsker du at få hjælp til hele processen?
 • Hvordan skal det nye tag se ud, og af hvilken slags materiale skal det være lavet af?

Disse og mange andre er overvejelser, som du bør gøre dig, inden du beder om en pris på asbestfjernelse.

Priseksempel på bortskaffelse af asbest

Men når det så er sagt, kan du her se et par priseksempler for et 50 m2 eternittag, som tages ned, bortrenoveres og får en udskiftning i form af et nyt tag.

Et tag på 50 m2 af bølgeeternit vil koste cirka 33.000 kroner, ståltag cirka 36.000 kroner og skifereternittag cirka 61.500 kroner. I prisen er alle materialer, arbejdsløn og moms indregnet.

Nu ved du meget mere om bortskaffelse af asbest, arbejdsgangen, farerne som er forbundet med opgaven, samt hvad du selv må og ikke må gøre. Og du har fået en pris på bortskaffelse af asbest tag.

Findes der en tilskudsordning?

På nuværende tidspunkt er der ingen tilskud til fjernelse af asbest tag. Har du et ældre tag med asbest, så kan du dog undersøge om du kan få tilskud for energioptimeringer og på den måde få tilskud til fjernelsen.

Der har tidligere været ordninger til oprydning af asbest, men dette har desværre kun været tidsbegrænset. Husejere har dog andre gange også kombineret en nedtagning af asbest tag med håndværkerfradraget og på den måde fået et tilskud til opgaven.

Asbestfibre kan findes i eternitplader

Vidste du, at der kan være asbestfibre i dine tagplader af eternit?

Dette materiale er tilstede specielt i eternittage fra først i trediverne og frem til 1988, hvor al brug af asbest i byggematerialer blev forbudt.

Der var en overgang rigtig megen snak om asbest i tagplader, og mange husejere blev dermed opmærksomme på problemet, som indtil da ikke havde været i befolkningens bevågenhed.

Men vidste du også, at der kan være asbest i rigtig mange af de andre materialer, som tidligere blev brugt til husopførelse?

Vi har allerede snakket om, at udover i tagplader kan asbest forekomme i gulvbelægning (og især i støbegulve fra perioden 1920-1980) samt i isoleringsmateriale (herunder specielt rørisolering).

Men asbest har ikke alene været brugt i disse materialer, det har også været en del af f.eks beklædningsplader til lofter og vægge (eternitplader til udendørs brug, frem til cirka 1985), i puds og fugematerialer samt i væg- og loftplader til indendørs brug.

Asbest blev forbudt i slutningen af firserne og er i dag bandlyst fra alt nybyggeri samt ved renovering af eksisterende bygninger. Men dette betyder ikke, at dit ældre hus ikke kan have asbestproblemer.

Inden du går i gang med at bestille målinger hos den nærmeste asbestspecialist, så husk, at asbest som hovedregel først bliver et problem, hvis du skal til at renovere huset, eller at der sker skader indendørs eller udendørs.

Vælter der f.eks et træ ned over dit cykelskur med eternittag fra halvfjerdserne, bliver der pludselig en risiko for, at eventuelle asbestfibre kan forurene luften omkring dig og dermed finde vej ned i dine lunger.

Hvordan ved du, om dit tag har asbest?

Hvordan kan du så finde ud af, om dit tag har asbest eller ej? Hvor er skillelinjen mellem “det har det sandsynligvis” og “det har det sandsynligvis ikke”?

Som udgangspunkt kan du regne med, at har du et eternittag fra før 1984 vil dette indeholde asbest.

Herudover er det muligt, at hvis tag og tagplader er fra årene omkring 1984-1988, så kan den benyttede eternit indeholde asbest.

Endelig kan du antage, at tagplader produceret og anlagt efter 1988 med stor sandsynlighed vil være fri for asbest.

Dette er tommelfingerreglen. Men er det den eneste måde, hvorpå du kan finde ud af, om dit tag er asbestfrit eller ej?

Nej, der er også en anden mulighed.

For på forsiden af eternittagpladerne vil du kunne se et produktionsnummer.

Du skal være opmærksom på følgende:

 • Er første tal i dette nummer et 0 eller et 1-tal – eller er der slet ikke noget nummer på tagpladen, så har du sandsynligvis et tag med asbestfyldte eternittagplader.
 • Starter dette nummer istedet med tallene 4 eller 5 burde du derimod ikke have asbestproblemer.

Er du i tvivl, også om hvornår dit tag er blevet opført, er det altid en god idé at tale med fagfolk om sagen og eventuelt få foretaget asbestmålinger for en sikkerheds skyld.

Udskift asbestindeholdende eternittag

Bliver det nødvendigt at udskifte dit eternittag, fordi der er asbest i, er det en rigtig god idé først at snakke med en ekspert på området.

At fjerne asbest er ikke bare lige noget, man griber til og gør i en håndevending. Og dette er på grund af asbestens opbygning og de alvorlige helbreds- og lungeproblemer, som kan komme, hvis du indånder asbestfibre.

Indeholder dit eternittag asbest, er der særlige regler, som skal overholdes mens du udskifter taget. Det er ikke utvetydigt, om du selv må fjerne udendørs asbestmateriale, så inden du går igang så tag kontakt til Dansk Asbestforening (www.nedbrydningssektionen.dk) for at få klar besked.

Fremgangsmåden for at fjerne et eternittag med asbest:

 1. Der udarbejdes en arbejdsplan for opgaven, så du ved hvad der skal ske.
 2. Er tagpladerne f.eks meget porøse skal du sørge for at mindske muligheden for, at småstumper og støv ikke falder ned på jorden nedenfor.
  1. Afdæk derfor med afdækningsplast på områder, hvor stumper og støv kan falde ned. Dette letter også oprydningsfasen – et plus som ikke skal undervurderes.
 3. Er eternitpladerne hele og ubrudte kan du tage dem ned uden de større problemer, mens stumper og støv skal pakkes ind i tætsluttende poser, som er forseglet med tape (gerne markeret “Asbest”). Spørg altid lokalt, om du må bortrenovere materialet uden at forsegle det, eller om det er bedre at pakke det hele ind i plastik.
 4. Husk at benytte støvmaske eller åndedrætsværn for at beskytte dine luftveje mod asbeststøvet, samt at have støvafvisende tøj og -handsker på under hele operationen.
 5. Alt affald fra arbejdet bør transporteres forsvarligt under bortkørslen. Dette betyder naturligvis, at du skal være sikker på, at poser og eventuelle plastomvundne tagplader er tilstrækkeligt forseglet, så der ikke kan slippe støv og andet materiale ud og forurene omkring dig.
 6. Asbestaffaldet afleveres på genbrugspladen. Kontakt altid personalet på din lokale genbrugsplads, inden du kører asbestaffald dertil. De kan fortælle dig om tidspunkt og måde hvorpå du kan aflevere dette materiale, samt om der skal foreligge betaling for bortrenovering af samme.

NB. Disse retningslinjer kan have ændret sig mens du læser denne artikel. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at du tager kontakt til eksperter på området for at få klarhed vedrørende eventuelle nye forordninger og henstillinger, så du er på den rigtige side af loven og reglerne.

Må man selv fjerne asbest?

I skrivende stund virker det til, at du godt selv må tage et tag med asbest ned og bortskaffe det, blot du følger de regler, vi netop har set på.

Har du derimod asbest indendøre, så skal alt arbejde udføres af firmaer med ekspertise på området. Der skal nemlig tages helt specielle hensyn, og dette særligt hvis du bor i et lejlighedskompleks.

Firmaet, du vælger til opgaven, vil sende sanitører med en specifik uddannelse i asbesthåndtering ud for at finde ud af, hvor galt det ser ud, hvad arbejdsgangen skal være, hvordan de vil håndtere problemet og en masse andet.

Der vil derefter blive udarbejdet en arbejdsplan, hvor det vil fremgå, hvordan arbejdet vil blive udført samt hvilke sikkerhedsforanstaltninger vil blive taget i brug (f.eks luftsluser og rensning af afkastningsluften etc).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om