Står du for at skulle købe bolig, så kan du være stødt på ordet “bankgaranti”. Og hvad er så en bankgaranti? Hvad koster sådan én? Hvorfor er den nødvendig – hvis den er det? Og hvordan kan den hjælpe dig til at købe bolig?

Alle dette samt andre spørgmsål, du måtte have, svarer vi på i følgende artikel.

Bedøm indlæg

Hvad er en bankgaranti?

Når du har fundet den rigtige bolig og forhandlet købsaftalen igennem, så skal der penge på bordet.

Bankgarantien benyttes af dig som køber for at garantere overfor sælger, at vedkommende vil få sine penge, når du får overdraget boligen.

Bankgarantien fungerer i princippet som en almindelig garantiordning mellem køber og sælger. I denne anledning er det dog hverken sælger eller køber, som stiller med garantien, men derimod banken.

Bankgarantien garanterer, at sælger ved afsluttet handel får sin betaling, samt at køber rent faktisk har mulighed for at købe boligen.

saving

Hvorfor har du behov for en bankgaranti ved bolighandel?

Bankgarantien giver sælgeren sikkerhed for, at købesummen vil komme til udbetaling den dag, du vil kunne overtage boligen.

Samtidig giver den dig som køber sikkerhed for, at sælger inden overtagelsen har forpligtet sig til for eksempel at have afviklet de eventuelle lån, som er tinglyst på ejendommen, og som du ikke har ønsket at overtage.

Herudover giver bankgarantien dig sikkerhed for, at du faktisk kan overtage boligen, for at banken er villig til at finansiere dit boligkøb, og for at der ikke senere kan komme noget i vejen for handlen.

Bankgarantien sikrer således begge parter i handlen og giver både dig og sælger ro i maven.

Hvor meget kan en bankgaranti dække?

Bankgarantien stilles ikke for hele boligens værdi. For eksempel vil du som køber skulle lægge et vist antal kroner i udbetaling. Dog aldrig mere end 7 procent af købesummen.

Denne sum, som kaldes udbetaling, vil minimum være på 35.000 kroner og må ikke overstige 200.000 kroner.

Resten af summen til køb af boligen kan dækkes af bankgarantien.

Hvad koster det at få stillet en bankgaranti?

At få stillet en bankgaranti af din bank er ikke gratis, og den endelige pris
kommer ikke bare an på, hvilken bank du vælger, men også hvor længe du skal stille med bankgarantien.

Fra købsaftalen til overdragelsen kan der gå noget tid, alt efter hvordan de forhandlede vilkår er.

Bankgarantien løber i hele perioden indtil overdragelsen, og det er derfor vigtigt at finde ud af, om der er tale om et par måneder, inden du kan overtage huset, eller om der vil gå længere.

Er det en kortvarig proces, kan udgifterne til bankgarantien være for høje til, det kan betale sig at oprette den.

Det er dermed en god idé at spørge, om sælger eventuelt vil acceptere betaling af købesummen på overtagelsesdagen.

Prisen på bankgarantien vil under alle omstændigheder typisk ligge mellem 0,56-1,6 procent per kvartal. Dette tal ganger du med det beløb, for hvilket banken skal stille garanti.

Herefter har du den endelige omkostning for bankgarantien.

bankgaranti

Hvordan kan du opnå en bankgaranti?

Inden du kan få mulighed for at oprette en bankgaranti, skal banken foretage en såkaldt kreditvurdering af dig.

Dette er en proces, hvor banken undersøger din økonomiske situation og dermed dine muligheder for at tilbagebetale lånet, du har bedt om.

Denne vurdering dækker alt fra månedlig indkomst over indestående på dine
bankkonti, dine løbende udgifter, til øvrige lån som allerede er taget og så videre.

Er vurderingen, at du er i en situation, hvor du har mulighed for at afdrage på lånet, vil banken sandsynligvis udstede sin garanti.

Dette medfører, at du og sælger kan fortsætte bolighandlen med bankens garanti for at handlen kan finde sted uden problemer.

Hvordan fungerer en bankgaranti?

Bankgarantien er kun en foreløbig betaling til sælger. Denne foreløbige betaling bliver erstattet af en kontant sum penge i sælgers bank på den dag, hvor du som køber overtager boligen.

Sælger kan dog endnu ikke benytte sig af pengene – disse vil først blive
frigivet, når skødet på ejendommen er tinglyst og eventuelle forbehold er blevet indfriet fra sælgers side.

Tinglysningen skal sikre, at alle forhold vedrørende din nye bolig er klarlagt, at der ikke for eksempel er gamle lån i ejendommen, samt at alle rettigheder og pligter vedrørende boligen er overdraget til dig.

Det er dermed først, når du juridisk set overtager boligen og sælger ikke længere har nogen form for rettigheder over denne længere, at sælger får adgang til den sum penge, din bank har garanteret for dig.

Hvornår i processen skal bankgarantien stilles?

Normalt er det skrevet i købsaftalen, hvornår bankgarantien skal stilles.

Det er ikke et krav at der stilles bankgaranti ved salg af fast ejendom, men som vi allerede har set giver det både sælger og dig som køber sikkerheden for, at salget af boligen går igennem.

Tidsrammen for oprettelsen af bankgarantien vil typisk være på 8-10 hverdage efter at begge parter har underskrevet købsaftalen.

Man kan dog se tidsrammer helt ned til fem hverdage, men da bankerne normalt
har svært ved at nå at stille en garanti på så kort tid, forlænger man ofte perioden med tre til fem dage.

Det vil dog være normal praksis at have en bankgaranti indenfor 14 dage efter, at købsaftalen er skrevet under af begge parter.

Det er vigtigt at understrege, at en bankgaranti ikke kan stilles, før der er indgået en endelig købsaftale, som både køber og sælger har skrevet denne under.

På det punkt er aftalen bindende og bankgarantien kan således sættes i værk.

Som køber har du fortrydelsesret, der koster et procent af købssummen. Vi foreslår, at du træder varsomt, inden du indgår en købsaftale og undersøger alle forhold grundigt, så du ikke risikerer at skulle betale mere end nødvendigt.

documents

Hvad skal du være særligt opmærksom på, når du overvejer at bede om en
bankgaranti?

En bankgaranti er uigenkaldelig, det vil sige, at den ikke kan annulleres, når den først er stillet.

For dig som køber betyder dette, at ved underskriften af købsaftalen er du bundet til at opfylde de forpligtelser, som er angivet i aftalen.

Det er derfor vigtigt at være helt på det rene med, hvad du skriver under på. Få eventuelt hjælp af en boligadvokat eller anden fagmand til at opnå denne indsigt.

Herudover vil vi anbefale, at du forhører dig hos eksperter og fagfolk i de emner, hvor du ikke selv er kompetent. Så har du styr på alle forhold og ved nøjagtigt, hvad der skal ske, hvorfor og hvornår.

Husk endelig, at du aldrig kan spørge for meget, men at du nemt kan risikere at spørge for lidt.

De såkaldte “dumme spørgsmål” findes ikke, der findes kun spørgsmål som sikrer dig, at du ikke træder forkert og kommer ud i noget, du ikke kan komme ud af igen.

Et huskøb er en situation hvor der er mange penge på spil, og kommer du ukorrekt til at tage noget for givet, så kan det meget nemt gå hen og blive en sur situation at sidde i.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om