Skal du købe eller sælge hus, har du behov for at kende alle detaljer vedrørende den eller de ejendomme du har i tankerne.

Her kan BBR-meddelelserne være et godt udgangspunkt. Læs med her for at finde ud af hvorfor.

Bedøm indlæg

Hvad er en BBR-meddelelse?

En BBR-meddelelse er en udskrift af de eksisterende oplysninger, som omhandler en bestemt ejendom.

Du kan finde informationerne i BBR-registret.

Oplysningerne, som er registreret, er kommunens egne oplysninger samt informationer, som ejeren af ejendommen har indberettet til registret eller til kommunen.

BBR-registret, eller Bygnings- og Boligregistret, som BBR-registret også hedder, er et landsdækkende register, der opsamler oplysninger ikke bare om private boliger men også om grunde og andre bygninger i Danmark.

Registret drives af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og har til hensigt dels at sikre, at boliger, bygninger og grunde registreres ensartet over hele landet, dels at give offentligheden nem adgang til de oplysninger, som registreres.

Grundlæggende indsamler registret oplysninger om indvendige og udvendige forhold på en bestemt ejendom men ikke om personlig indretning.

Dette betyder, at der for eksempel vil stå i din BBR-meddelelse, at der er køkken med afløb i det hus, du ser på, men der vil ikke stå noget om, hvordan køkkenet ser ud, eller hvilken stand det er i.

Hvilke oplysninger kan du finde i BBR-registret, og hvem er de nyttige for?

BBR-registret er en guldgrube af information for dig, der skal købe bolig.

Her kan du blandt andet finde oplysninger om:

 • Hvilken type ejendom du står over for
 • Ejendommens anvendelse, f.eks. om den bruges til beboelse, landbrug eller erhverv
 • Opførelsesår
 • Det bebyggede areal
 • Det samlede bygningsareal
 • Det samlede erhvervsareal
 • Boligarealet
 • Det samlede boligareal inklusive udnyttet tagetage
 • Kælderareal (hvis kælder forefindes)
 • Areal af evt. udestue
 • Areal og placering af evt. andre bygninger på grunden
 • Placering af evt. opvarmings- og energikilder
 • Placering af brønde, boringer, vandværk etc.
 • Afløbs- og kloakforhold
 • Oplysninger om hvordan boligen varmes op
 • Oplysninger om byggematerialer og tagkonstruktion
 • Antal værelser i boligen
 • Køkkenforhold
 • Toilet- og badeforhold

I praksis kan du begynde seriøst at indsamle oplysninger om boligen, inden du fysisk besøger den for første gang.

Der er blot behov for en BBR-meddelelse og så ved du fluks en masse om ejendommen.

Herudover kan du få indblik i forhold, der ikke umiddelbart vil være først på din liste over ting, du skal vide, men som alligevel er væsentlige at klarlægge – såsom afløbsforhold og kloakering.

Der er forskel på at købe et hus, som er tilsluttet den kommunale kloak og købe et, som har septiktank og pileanlæg til spildevandsrensning.

Hvem kan bruge BBR-meddelelserne?

Men oplysningerne i BBR-registret er ikke blot nyttige for dig, hvis du skal købe ejendom.

At de er offentligt tilgængelige betyder, at de blandt andet benyttes af:

 • SKAT
 • Kommunale myndigheder
 • Private virksomheder, såsom forsikringsselskaber, ejendomsmæglere og realkreditinstitutioner

At alle har adgang til informationer, som vedrører din ejendom, gør det vigtigt, at du som ejer holder informationerne i BBR-registret ajourført.

Hvem udsteder en BBR-meddelelse?

BBR-meddelelser kan for eksempel udstedes af den kommune, hvori ejendommen ligger.

Du kan derfor kontakte den lokale kommune og få BBR-meddelelsen udstedt.

Kommunen kan opkræve et gebyr for udstedelsen.

Du kan også få udstedt BBR-meddelelser andre steder. Du kan enten gå på boligejer.dk eller på ois.dk. OIS er betegnelsen for Den Offentlige Informationsserver.

BBR-meddelelser fra både OIS og Boligejer.dk har samme juridiske gyldighed, som en BBR-meddelelse udstedt af kommunen. BBR-meddelelser hentet online er gratis.

Du kan naturligvis også hente BBR-meddelelsen fra BBR’s hjemmeside.

Dette er også gratis.

Hvem har ansvaret for, at oplysningerne i BBR-meddelelsen er korrekte?

Som boligejer er det dig, der har ansvaret for, at BBR-oplysninger om din bolig er korrekte.

Er de ikke det, kan du blive stillet til ansvar for eventuelle fejl og mangler.

Du har dermed pligt til at meddele kommunen, hvis oplysningerne, du ser i BBR- meddelelsen, er ukorrekte, eller du foretager ændringer på din ejendom.

På denne måde vil BBR-oplysningerne altid være opdaterede, og du vil have opfyldt dine forpligtelser.

Hvordan kan jeg angive eller ændre oplysninger i BBR-meddelelsen?

Har du behov for at angive nye oplysninger eller rette allerede nogle, som allerede er tilgængelige, kan du gøre dette på BBR.dk under “Ret BBR-oplysninger”.

Hav dit NemID klar, det skal du bruge for at kunne logge ind. Du kan rette de fleste oplysninger online.

Hvis du støder på oplysninger, som ikke umiddelbart kan rettes, kan du i stedet indsende oplysningerne til din lokale kommune.

Vejledninger til “hvordan man gør” kan du finde på BBR.dk.

Hvornår er det nødvendigt at ændre oplysningerne i BBR-meddelelsen?

Du har pligt til at rette BBR-oplysningerne om din ejendom, hvis du foretager ændringer på din bolig eller din grund.

Ønsker du f.eks at opføre et udhus på over 10 m2, så skal dette oplyses til BBR.

Samme regel er gældende ved nedrivning.

Indendørs ændringer som f.eks et nyt køkken eller badeværelse skal derimod
ikke indberettes.

Du skal dog være opmærksom på, at det ved eksempelvis tilbygninger oftest kræves, at du søger byggetilladelse eller, at du anmelder det hos kommunen, inden du påbegynder byggeriet.

Husk altid at bede om byggetilladelse, hvis det er påkrævet.

Du kan finde blanketter til ansøgning om byggetilladelse på borger.dk.

Hvad kan konsekvenserne blive, hvis min BBR-meddelelse indeholder forkerte oplysninger?

Det kan blive dyrt for dig

Skal du sælge er det særlig vigtigt, at oplysningerne i BBR-meddelelsen er korrekte, og de stemmer overens med virkeligheden.

Det er ikke en god idé bare at lave et overslag for f.eks hvor stor din bolig er i stedet for at måle, for køber kan kræve at eventuelle kvadratmeter som er nævnt i BBR-meddelsen bliver inkluderet i salget.

Du risikerer nedrivning

Har du ikke fået byggetilladelse til et byggeri, kan du i værste fald risikere at
det skal rives ned.

Det samme gælder, hvis du køber en bolig uden at nærlæse BBR-meddelelsen, og der så bliver fundet uregelmæssigheder i BBR-oplysningerne.

Det er dig som boligejer, der hæfter for eventuelle fejl og mangler.

Forkert ejendomsvurdering

En forkert ejendomsvurdering er lig med et forkert beløb indbetalt i ejendomsskat. Og det er specielt problematisk, hvis du har betalt for lidt.

Du kan betale for meget til opvarmning

Opvarmes din bolig ved hjælp af elvarme (for eksempel hvis du har varmepumpe), så er det nødvendigt at registrere dette i BBR-meddelelsen.

Det kan nemlig give dig en besparelse på den del af dit årlige elforbrug, der overstiger 4.000 kWh.

Du risikerer en bøde

Indberetter du ikke ændringer på din ejendom til BBR til tiden, eller er
oplysningerne urigtige, kan kommunen udstede en bøde på op til 5.000 kr.

Derfor er det altid en god idé at få tjekket BBR-meddelelsen om din bolig, så du er sikker på, at alle oplysninger er korrekte, og at der ikke mangler noget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om