I forbindelse med energimærkning kan du have hørt tale om “klimaskærmen”. Og det virker måske umiddelbart som et lidt mærkeligt begreb. Hvorfor skal man “skærme for klimaet”?

I realiteten dækker ordet over noget helt andet end det, du umiddelbart kan læse ud af det. Velkommen til denne hurtige sammenfatning af begrebet “klimaskærm”.

5/5 - 2 Stemmer

Hvad dækker klimaskærm over?

Klimaskærmen er kort sagt de dele af dit hus, som vender ud imod det fri. Det er på de steder, hvor huset mere eller mindre utilsigtet afgiver sin varme til de ydre omgivelser, og hvor der derfor med fordel kan isoleres for at mindske varmetabet og varmeregningen.

Vi har delt klimaskærmen op i fem forskellige dele, så det er nemt at overskue hvad du skal have for øje, når du overvejer, hvordan din klimaskærm kan forbedres.

Gulv

Gulvene i dit hus udgør en stor overflade i din klimaskærm, og de vender ud imod omgivelserne, fordi de ligger oven på jorden. Er de ikke isoleret godt, risikerer du ikke bare kolde fødder men også en stor varmeregning.

Som hovedregel vil der dog være mindre varmespild fra gulvene end man lige umiddelbart kunne tro, idet jordens overflade er varmere end for eksempel den luft, som omgiver huset. Men det er helt sikkert vigtigt at isolere gulvene specielt i ældre huse og huse med kældre og krybekældre. Dette bedrer ikke bare på varmeregningen men også på indeklimaet og på velbefindendet, fordi du mindsker risikoen for kolde fødder om vinteren.

Isolering af dine gulve er specielt vigtigt, hvis du ønsker at installere gulvvarme. En hensigtsmæssig isolering til gulvarme vil have en tykkelse på omkring 300-400 mm.

Ydervægge

En anden stor flade i din klimaskærm, som ofte afgiver megen varme til omgivelserne, er ydervæggene. Ofte tager vi det for givet, at husets mure er isoleret korrekt, men det er de faktisk langtfra altid.

Det kan derfor tit betale sig at undersøge sagen nærmere, specielt hvis du bor i et ældre hus, som er bygget før, det blev moderne at tale om klimaskærm og efterisolering.

Efterisoleringen af ydervægge kan nemt bringe komforten i dit hus op, idet kuldebroer og følelsen af træk forsvinder.

Husk samtidig at ydervægge med fordel kan isoleres udefra, hvis der vel at mærke er plads til den ekstra vidde på din grund. Dette vil betyde, at du så ikke skal ofre gode boligkvadratmeter til isoleringsmaterialerne.

Døre

Yderdørene bliver ofte overset, når vi taler om klimaskærm. Mens vi er klar over, at vinduerne er en af de store skyldnere hvis der er store varmetab i huset, så går dørene lettere i glemmebogen.

Og det kan godt koste dyrt, for en ældre trædør med gamle, slidte lister kan godt være en god varmesluger.

Listerne har især betydning for træk og varmetab. Er disse revnede eller hårde har de sværere ved at gøre deres arbejde ordentligt.

Husk også at en tætningsliste skal monteres på den rigtige måde, så den kan holde på varmen, når yderdøren lukkes.

Vinduer

Når vi taler om vinduer, er der i de seneste år sket en masse, hvad angår energibesparelse og klimaskærmen. Vinduerne er dog stadig en af de store syndere, når vi taler om varmetab, men der fås i dag både flerlags-termoruder og energiruder, som hjælper til at spare på energien.

Vær opmærksom på, at det ikke kun er ruderne, som er skyld i energitabet. Tjek derfor også lister, sprosser, karme etc, og få eventuelt hjælp af en termografisk undersøgelse, som viser, hvor de store varmetab er, inden du begynder at udbedre denne del af klimaskærmen.

Tag

Taget er der, hvor der som hovedregel tabes mest varme og derfor en oplagt kandidat, hvis du ønsker at forbedre din klimaskærm og dermed dit energimærke.

At efterisolere loft og tag kan meget nemt give en lavere varmeregning og dermed en hurtig tilbagebetaling af din investering.

Energitjenesten anbefaler, at du efterisolerer dit tag, så der er cirka 400 mm isolering alt i alt.

Giver efterisolering øget risiko for fugtskader?

Vi skal understrege, at specielt ved efterisolering af taget kan det være nødvendigt at tage højde for fugt, skimmel og råd.

Disse kan være direkte følger af en bedre isoleringsevne, idet den fugt, som tidligere blot ville være fordampet ud igennem eksempelvis et mindre godt isoleret tag, nu ikke længere kan gøre dette på samme, nemme vis. Fugt og damp vil derfor risikere at sætte sig i isoleringen, hvilket kan føre til mug, skimmel og råd i isoleringsmaterialet samt i trækonstruktionen.

Det kan derfor være på sin plads at sætte en dampspærre op. En dampspærre holder den varme luft inde i huset og dermed ude af de koldere lag af klimaskærmen, og dette mindsker risikoen for fugt. For at fungere korrekt skal dampspærren være lydefri og uden huller, for ellers risikerer du at få større problemer med skimmel og råd, end hvis der ingen dampspærre var.

Dette var en kort sammenfatning af de vigtigste punkter mht. klimaskærmen. Det er som altid fundamentalt at snakke med en fagmand om, hvad der kan gøres for at forbedre netop din klimaskærm, og hvor de største besparelser og goder vil kunne opnås.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om