Hvis du er i gang med at bygge hus, hvadenten du selv bygger eller får andre til det, kan du rende ind i udtrykket “blower door-test”. Det er en lovpligtig prøve – men hvad er det som testes, hvordan foregår testen, og hvorfor er den nødvendig?

Hvis du har svært ved at finde hoved og hale i foretagendet, så fat mod. I dagens artikel uddyber vi emnet “blower door-test”.

Bedøm indlæg

Hvad er en blower door-test?

En blower door-test – eller en tætningsprøve som det hedder på dansk – er en test, som fortæller dig, om dit nybyggede hus er tæt, eller om der er utætheder, som senere kan komme til at skabe problemer for dig som beboer.

En sådan prøve skal foretages, uanset om du selv bygger, eller det er en anden, der står som bygherre.

Man kunne nemt fristes til at tro, at du selv må bestemme, om huset, du selv skal bo i, skal være tæt eller ej. Men det er ikke tilfældet.

Det er nemlig et lovkrav i Bygningsreglementet, at alle  bygninger bygget efter 1. april 2006 skal efterprøves mht. tæthed.

Denne prøve udføres af en uvildig, kvalificeret tryktester igennem en blower door-test.

Hvordan laves en blower door-test?

I praksis laves en blower door-test ved at montere en ventilator, indsat i en speciel ramme, i én af husets åbninger udadtil. Det kan sagtens være en yderdør, men det er ikke nødvendigt – et vindue kan også sagtens bruges.

Vinduet eller døren afmonteres og erstattes med en speciel dør (eller vindue) som er tætsluttende, og hvori ventilatoren er indbygget.

Denne ventilator tilkobles en computer, som kan tjekke både trykket inde i huset og udenfor, og hermed kan testen begynde.

Ventilatoren startes og huset som skal trykprøves bliver skiftevis sat under under- og overtryk. Ved  at gøre dette kan man nemlig finde ud af, om der er utætheder i huset og dermed have mulighed for at finde og udbedre disse.

Eventuelle utætheder i et hus kan identificeres ved hjælp af røg, vindmåler eller termografering.

Mens testen er i gang, måler computeren, hvor meget luft som skal pumpes ind i huset for at holde lufttrykket konstant. Er huset utæt, vil der sive luft ud af revner og huller. Og det er den luft, som computeren kan måle.

I praksis er det den yderligere luft, ventilatoren skal pumpe  ind i huset for at holde lufttrykket konstant, som er indikator for, hvor tæt eller utæt dit hus er. Det kan godt lyde lidt kringlet, men det er faktisk mere ligetil, end det ser ud til.

Når testen er slut, vil du have et mål på, hvor tæt dit hus er og kunne se helt klart, hvor meget luft som kan sive ud og ind af det. Dette mål angives i liter per kvadratmeter per sekund ved 50 Pascal.

Resultatet du får fra blower door-testen må ikke være over 1,5 l per sekund per kvadratmeter ved 50 Pascal.

Ellers vil du kunne risikere ikke at opnå ibrugtagningstilladelse fra kommunen.

Hvis du vil vide hvad det er, så er her en artikel om ibrugtagningstilladelse.

Skal dit hus derimod have prædikatet “lavenergi” må resultatet ikke overstige 0,5 l per sekund per kvadratmeter ved 50 Pascal. Du kan finde yderligere information om emnet i Bygningsreglementet 2020 (kap. 7.2.5.1 stk 5).

Vær endelig opmærksom på, at man sagtens kan opholde sig i huset mens testen er i gang. Ligeledes har husets kæledyr heller ikke noget at frygte. Testen er harmløs for levende væsner, mens den kan være yderst afslørende og “farlig” for skjulte utætheder.

Hvad koster det at få lavet en blower door-test?

Priserne på en blower door-test kan variere rigtig meget.

Priseksempler indhentet viser store svingninger, fra omkring 2.000 kr og op til 12.000 kr inkl. moms (2020-priser).

Tag som altid hensyn til, at det billigste tilbud ikke nødvendigvis er den bedste forretning for dig. Ofte kan du med fordel betale mere for dermed at få adgang til en bedre service. Hvis der bliver begået fejl under denne proces, risikerer du at skulle have hånden dybt ned i tegnebogen for at udbedre eventuelle fejl.

En blower door-test vil fortælle dig, om dit hus er utæt – men den test, som skal finde ud af, hvor eventuelle utætheder er, er ikke nødvendigvis inkluderet i prisen.

Dette er blot et eksempel på en ekstraudgift, som du med fordel kan undgå at rende ind i ved at gøre dit forarbejde rigtigt fra starten.

Da der kan være så store forskelle på prisen for denne serviceydelse, anbefaler vi dig at indhente mindst 3 tilbud. Dette er en tommelfingerregel, som er nyttig i rigtig mange sammenhænge.

At have mindst 3 tilbud ved hånden er væsentligt for, at du kan få en idé om, hvad dine lokale eksperter tager for denne ydelse, og om der er mulighed for eventuelle tilkøb af andre interessante ydelser. Nærlæs de forskellige tilbud for at finde ud af, hvad du kan forvente dig af de enkelte firmaer.

Ligesom vi anbefaler at indhente mindst tre tilbud, fraråder vi samtidig at bede om mere end fem, da det nemt kan skabe mere forvirring end klarhed og dermed stille dig i en situation, hvor du risikerer ikke at vide, hvem du skal vælge.

Du vil sjældent have glæde af så mange tilbud, da en del firmaer vil have mere eller mindre ens priser for stort set de samme serviceydelser.

Synes du at det er svært at vælge, fordi to eller flere firmaer har lignende priser og ydelser, kan det være en god idé at lytte til din intuition og vælge det firma, eller det menneske, som personligt tiltaler dig mest.

Hvorfor skal du have en blower door-test?

Udover det lovmæssige aspekt er det meget vigtigt at finde mulige utætheder i dit nye hus. Og det er det både, fordi det kan være yderst ubehageligt at skulle bo i et hus, hvor det trækker.

Herudover kan det at have utætheder uden at være klar over det, skabe problemer med infiltrationer og dermed senere med skimmel og råd i bærende konstruktioner, hvis du er rigtig uheldig.

Idéen med en blower door-test er, at du herigennem kan sænke dit energiforbrug og dermed vil få en lavere varmeregning.

Hvis du fyrer mindre, vil du også udlede mindre CO2, og det er bestemt heller ikke en dårlig idé.

Endelig vil du have mindre træk, færre kolde vægge, færre problemer med fugt og dermed også mindre risiko for at få råd og skimmelsvamp i dit nybyggede hjem.

Sådan gør du klar til din blower door-test

  • Planlæg en tur igennem dit hus sammen med tryktesteren. Har du på forhånd gjort dig det klart, hvor der kan være problemer med træk eller stagnerende luft, kan du lette vedkommendes arbejde og i sidste ende opnå et bedre resultat.
  • Giv trykeksperten adgang til alle boligens arealer. Dette inkluderer også indbyggede skabe, lofter, krybekældre og andre rum, som ikke benyttes til beboelse.
  • Luk alle yderdøre og vinduer samt alle udluftningskanaler (emhætte, skorsten, udluftning på badeværelset og så videre). Luk samtidig alle indvendige døre op.
  • Følg ekspertens råd og anvisninger og forvent, at din blower door-test vil tage cirka en times tid (det kommer dog an på, hvor specielt dit hjem er indrettet). Bed gerne om yderligere information, når du bestiller tid.

Et godt tip ved en blower door-test

Det er en rigtig god idé at opdage eventuelle utætheder så tidligt i byggeriet som muligt. Mens byggeprocessen er i gang, kan du derfor med fordel få lavet en forprøvning til den reelle blower door-test. Der er en væsentlig forskel på de to prøver:

Blower door-testen udføres først når dampspærren ikke længere er synlig, og alle gennemføringer af el, ventilation, vand, varme emhætte, afløb m.m. er udført. Herudover er det et krav, at alle vinduer og døre er færdigmonteret.

Forprøvningen bør i stedet finde sted, mens dampspærren stadig er synlig. Dette giver dig mulighed for at opdage eventuelle problemer og utætheder, inden vægge, lofter etc. monteres endeligt.

Dermed kan du lettere udbedre disse og undgå alt for meget bøvl, tidsspilde, yderligere arbejde (og dermed forsinkelser) og store økonomiske udskrivninger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om