Du har muligvis allerede hørt om “byggemodning” af byggegrunde. Dette er specielt væsentligt, hvis du er i færd med at skulle købe en grund, fordi du vil bygge et nyt hus.

Men hvordan foregår dette? Hvordan er love og regler på området? Hvem kan byggemodne en byggegrund? Og hvorfor er det overhovedet nødvendigt? Det svarer vi på i dagens artikel.

5/5 - 1 Stemmer

Hvad er byggemodning, og hvorfor er det nødvendigt?

Byggemodning er ifølge Den Store Danske det at etablere:

“den fornødne infrastruktur i form af veje, kloak- og vandledninger, elforsyning m.m.”

Kilde: Den Store Danske

I praksis vil dette sige, at din byggegrund skal være tilsluttet vejnettet, samt at du vil have mulighed for at tilslutte dig basisfornødenheder som:

  • El (ledningsanlæg)
  • Vandforsyningen
  • Kloakanlæg
  • Fiber (internet)
  • Eventuelt gadelys

Senere vil du også have mulighed for serviceydelser som renovation og postomdeling.

Men byggemodning er ikke kun det at få basis-serviceydelser ud til din grund. En byggemoden grund har også fået eget matrikelnummer, det vil sige, at den er blevet registreret hos Geodatastyrelsen (tidligere Kort- og Matrikelstyrelsen) med en serie kendetegn specifikke for netop dén grund.

Alle grunde – private, offentlige eller erhvervsgrunde – skal være byggemodnet, inden du kan få lov til at bygge på dem. Der skal altså være en garanti for mobilitet, anlæg og drift for at sikre, at grundkøbere ikke kommer til at betale for byggemodne grunde to gange.

Der skal jævnfør Byggeloven § 4, stk. 1 og 2 være en garantistillelse for intern byggemodning. Det gælder for anlæg af nye veje, udarbejdelse stier, fortov, parkeringspladser, belysning og rendestensbrønde mv. samt for eventuelle supplerende vejanlæg, der er krævet anlagt uden for byggemodningsområdet. Alt dette skal altså være på plads, før der kan gives byggetilladelse i et nyt byggemodningsområde.

Hvad koster byggemodning?

Som altid er emnet “pris” et yderst vanskeligt spørgsmål at svare på. Det kommer nemlig helt an på, hvad der skal ske på din grund, inden den kan være klar til at blive bygget på.

Et par eksempler kunne være, at jordbundsanalysen afslører blød undergrund. Eller at der pludselig kommer interessante arkæologiske fund til syne, mens anlægsarbejderne har gang i en kloakering. Eller at der viser sig flere ting, der skaber problemer, som ikke var synlige, inden I gik i gang med processen.

Det kan hurtigt blive en dyr fornøjelse for bygherre, hvis der findes arkæologiske fund i jorden, da bygherre selv skal betale for udgifter til arkæologiske udgravninger i forbindelse med et byggeri og byggemodning. Det har ikke være muligt for os at finde en forsikring for bygherre, som dækker arkæologiske udgravninger.

Alt dette har stor indflydelse på slutprisen på byggemodningen. Vores forslag til dig er, at du tager kontakt til de 3-5 forskellige firmaer, som tiltaler dig mest og får et tilbud på udarbejdelse af opgaven. Husk altid at se ikke bare på slutbeløbet, men også på hvilke serviceydelser som er inkluderet.

Det er langt fra altid, at det billigste tilbud er det bedste. Ofte betaler det sig faktisk at vælge et lidt dyrere tilbud for at få flere serviceydelser inkluderet. Dermed får du som regel også et bedre slutresultat.

Hvordan foregår byggemodning?

Byggemodning af en eller flere grunde kan først begynde, når der er vedtaget en lokalplan for det område, hvori grunden ligger. Lokalplanen kan udarbejdes af landinspektører, som tilbyder udførelse af ydelser til at bistå bygherre eller entreprenør, men skal vedtages af kommunen, som kan have indsigelser og behov for ændringer.

Når dette punkt er overstået, er en af de første dele i processen det at få foretaget en jordbundsundersøgelse. Det er yderst vigtigt ikke at sidde denne del overhørigt, da en analyse af jordbunden vil afsløre eventuelle problemer og udfordringer.

Et godt eksempel på, hvorfor det er så vigtigt at få foretaget en jordbundsanalyse, kommer fra Thisted, hvor de geotekniske undersøgelser viste, at grundvandet stod meget højt i området. Dette var et problem for kloakeringen, så derfor skulle der drænes, inden man kunne fortsætte med byggemodningen.

Hvem kan forestå processen omkring byggemodning?

Det forekommer logisk, at du ikke selv kan forestå alle dele i processen omkring byggemodning. Men hvem kan så?

Der findes firmaer, som gerne hjælper dig igennem hele byggemodningsprocesen. Landinspektører, entreprenør, bygherre… du kan finde lidt af hvert, når du skal i gang med at byggemodne din grund. Mange ejere kender ikke dennes betydning for byggeriet og får ikke lavet arbejdet med at byggemodne grunden i forvejen. I så fald kan en enkelt ejendom blive noget kun dyrere.

Som altid er vores råd til dig at henvende dig til en fagmand. Det kan nemt blive meget uoverskueligt selv at stå med processen vedrørende byggemodning.

Og du står med ansvaret for at finde alle oplysninger frem, tjekke alle servitutter, få styr på de rigtige love og regler og i det hele taget sørge for, at du faktisk kan bygge det, du ønsker, når grunden en gang er blevet byggemodnet.

Hvilke love og regler gælder for byggemodning?

Der er fire regelsæt som gælder, når du skal i gang med byggemodning af en grund. Disse er:

  1. Lokalplan
  2. Servitutter
  3. Fredningsloven
  4. Naturbeskyttelse

Lokalplanen fastlægger blandt andet, hvad området og dettes bygninger skal bruges til, hvor stor en procent af området som må bebygges, hvor du må placere dine bygninger i forhold til resten af området og hvilke materialer og udseende, som kan vælges til områdets bygninger.

Servitutter er begrænsninger, som er lagt på bygninger og matrikler. De skal tinglyses for at være gældende og kan være kompliceret materiale at gå til. På tinglysning.dk kan du se, om der er servitutter på den grund, du har i sinde at byggemodne.

Fredningsloven og loven om naturbeskyttelse kan også stikke dig en kæp i hjulet. Du bør derfor undersøge, om der gælder specielle forhold for den grund, hvorpå byggemodningen skal foretages.

Du kan læse mere om din byggegrund i artiklen om køb af grund. Vi kan dog sige, at hvis du skal købe en ny grund, så hyr meget gerne en professionel rådgiver, som kan kigge på den for dig. Rådgivning kan slå fast om du har fundet et stykke jord, som passer dine fremtidige planer om at bruge en byggegrund til at bygge et fremtidligt drømmehus.

Nu har du mere klarhed over, hvad det vil sige at skulle byggemodne en grund. Tag endelig med i din betragtning, at det kan være en langvarig proces, og specielt i det tilfælde, hvor du selv står med ansvaret for at kontrollere, at alt er i orden.

Vi håber dog, at du vil gå til arbejdet med glæde og ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

8 − 1 =

Artikler du måske vil synes om