På papiret kan det nemt komme til at se enkelt og ligetil ud at bygge nyt, bygge til eller bygge om. Men det er det langt fra altid. Byggeprocessen kan nemlig hurtigt blive uoverskuelig, og mange forskellige beslutninger kan risikere at blive truffet på et forkert grundlag.

I denne artikel tilbyder vi dig overblik over byggeriets faser, sådan som vi ser dem, og ikke ud fra det synspunkt som folk, som ønsker at sælge dig deres serviceydelser, måtte have. På denne måde har du muligheden for at danne dig din egen mening om, hvordan et byggeri bør skride frem, og hvad du skal have for øje i byggeprocessen.

5/5 - 3 Stemmer

Byggeriets faser:

Når du begynder at overveje, om du skal bygge nyt, bygge til eller bygge om, så er der nogle faser, som du stort set altid vil skulle igennem. Der er tale om forskellige beslutningsfaser, du som boligejer skal igennem. når du gør brug af nybyggeri.

Vi har valgt at dele disse beslutninger op i 7 punkter, så du nemt og overskueligt kan se, hvad der er behov for i en byggeproces:

 1. Idé-, initiativ- og og inpirationsfasen
 2. Program- og behovsfasen
 3. Forslag og endeligt valg
 4. Projektfasen
 5. Udførelsesfasen
 6. Klarmelding og ibrugtagning
 7. Fungerer det?

Lad os se på de enkelte faser hver for sig.

Idé-, initiativ- og og inpirationsfasen

En byggeproces starter altid med en idé. Der kommer på et eller andet tidspunkt noget ved din bolig, som godt kunne være anderledes. Det kan være, at familien har andre behov end tidligere, og der enten ikke er plads nok eller for megen plads.

Eller det kan være, at det er blevet tid at forkæle dig lidt mere end hidtil og dermed bygge noget, som du hidtil ikke har haft mulighed for eller mod på at investere i.

Der kan være rigtig mange grunde til, at idéen pludselig opstår, og det kan være en hvilken som helst idé eller behov. Det eneste, som skal være på plads, er, at dit byggeprojekt ikke bare er en ønskedrøm eller luftkasteller. Idéen skal være stærk nok til at skabe interesse og lyst til at udforske emnet mere indgående.

Holder idéen længe nok til at klare sig over denne første hurdle, bliver det for mange pludselig nødvendigt at gå videre med den, fordi det er tid til at udbedre den situation, de har i deres nuværende hjem.

Det er langt fra sikkert, at det er en uudholdelig situation – måske er børnene blevet store, og der er derfor mindre behov for pladsen, eller du har fundet ud af at det ville være dejligt med en større og lysere stue, eller måske er det simpelthen bare blevet tid til at bygge drømmehuset.

Hvad det end er, som ligger til grund for idéen, er det nok til at drive dig, til at finde ud af, hvordan denne udfordring kan løses.

Screenshot 20211027 113112 Instagram
Foto: villa_solsken

“Er der råd?”

Det risikerer meget hurtigt at blive et spørgsmål om penge. Og selvfølgelig skal der da være råd til det, du har i tankerne, den er vi helt med på. Men husk stadig at give dig selv lov til at lege med ideerne i denne fase. Det er ikke endnu, du skal have pengepungen op af lommen.

Derfor skal du overveje, hvad dit nye byggeprojekt vil komme til at betyde for dig. Du bør kun forfølge de ideer, du synes er spændende og vil skabe værdi for dig og din nuværende eller kommende bolig.

Det er vigtigt, at det nye projekt ikke sprænger budgettet, men det er også dumt at lade sig begrænse af et smalt budget og ende med noget, man alligevel ikke helt brændte for eller ønskede sig

Inspirationsfasen

Inden vi går videre med nummer 2 af byggeriets faser, så er det vigtigt at tage et kig på inspirationsfasen. Inspirationsfasen er stadig en del af denne indledende fase og kommer efter. at du har taget initiativ til at gå videre med idéen, men i vores øjne fortjener inpirationsfasen en speciel omtale.

Det er nemlig hér, det andre har gjort kommer ind i billedet. Hér kan du se, hvordan din idé kan føres ud i livet.

I denne fase er det en god idé at suge til dig i store mængder, lade inspirationen løbe (og også løbe af med dig). For det er kun, når du ser idéer, som er ført ud i livet, at du virkelig kan tage dem op til overvejelse, og enten gå ind for dem eller lægge dem til side, fordi de ikke længere er relevante for dig.

Blandt spørgsmålene du bør stille dig er blandt andet:

 • Hvad vil jeg gerne have bygget?
 • Hvordan skal det helst se ud?
 • Har jeg drømme og specielle ønsker, jeg har funderet over, og som jeg med fordel kan bringe til live i denne sammenhæng?

Til sidst bør du endelig huske at stille vores yndlingsspørgsmål: Hvis ikke det skal være nu, hvornår skal det så være?

Idé-, intitativ- og ispirationsfasen kan du selv stå for – og det er efter vores mening vigtigt, at det er dig, som styrer spillet her. Jo mere du selv finder ud af, inden du får andres øjne på projektet, des sikrere er du på, at det du har i tankerne er dine ønsker, og ikke det som andre tænker, eller det som folk mener kan lade sig gøre.

Omvendt kan du naturligvis også finde dig i en situation, hvor du pludselig har ladet fantasien løbe af med dig – men det er efter vores mening at foretrække frem for at få idéerne sat i bås for tidligt.

Program- og behovsfasen

Dette er den fase i byggeprocessen, hvor dit byggeri tager et solidt skridt mod en langt mere konkret form. Her analyserer du ofte i samarbejde med andre behovene for det byggeri, du fik idé til og blev inspireret til under det forrige punkt. Du begynder at finde ud af, hvordan dette byggeri konkret set kan føres ud i livet.

Det er her, du begynder at spørge dig selv, hvad formålet med byggeriet er, hvilke karakteristika det skal have for at være “rigtigt” for dig, hvor megen plads du har behov for, hvor mange rum der skal være, hvordan de skal være fordelt og så videre.

Denne proces kan finde sted enten alene eller i samarbejde med en rådgiver. Har du professionel hjælp til rådighed kan vedkommende med fordel give dig de rigtige spørgsmål at tænke over – ud over at begynde at fremsende nogle skitser og idéer til, hvordan I i praksis kan løse problemer og udfordringer sammen.

Er du bare dig selv, har du muligheden for at lade tanker og drømme drive den kreative proces. Du kan risikere, at du senere i forløbet må revidere dine forventninger, fordi der enten ikke er råd, eller fordi det ikke kan lade sig gøre i praksis.

new build houses 2021 09 01 22 06 40 utc

Forslag og endeligt valg

Har du ikke allerede gjort det, er det i den tredje af byggeriets faser tid at få fat på personer, der kan rådgive dig med dine idéer, drømme og tanker om byggeriet.

Og dette kan ikke bare være hvem som helst. Du vil have behov for professionelle som har dit velværd for øje. De skal kunne hjælpe dig med at skære igennem alle de forskellige muligheder og forstå, hvad du reelt ønsker.

I denne fase af byggeprocessen er det vigtigt, du prioriterer imellem de forskellige drømme, idéer og inspirationer, du har. Hvilke er vigtige for dig at få ført ud, og hvilke er knap så vigtige?

Er det ikke blevet gjort endnu, vil dette være den af byggeriets faser, hvor der bliver udarbejdet tegninger til det ydre af bygningen, foretaget rumopdeling og fundet ud af, hvilke  materialer, nybygningen hovedsageligt skal laves af.

I denne fase afklares alle den slags tvivl.

Du vil sandsynligvis blive præsenteret for flere forslag, som på lignende eller helt forskellig måde opfylder de behov, du har identificeret som væsentlige. Det bliver muligt for dig at se mere end én måde, hvorpå dine ønsker kan opfyldes.

Spørgsmålene du bør stille dig selv (og din familie) er blandt andet:

 • Hvilket af de forskellige forslag repræsenterer bedst vores idé?
 • Kan vi inkorporere alle de idéer vi har eller skal vi gå på kompromis med nogen? Er det et godt kompromis, det vi i øjeblikket får forelagt?
 • Hvordan vil vi gerne leve? Hvad lægger vi vægt på i dagligdagen fordi det er vigtigt for os for at fungere bedst muligt?

Der kan herudover være mange andre spørgsmål, som det vil være ønskeligt for dig at stille for at opnå mental klarhed og sikkerhed, inden den endelige beslutning tages.

Valget af den ene eller den anden løsning er ofte langt enklere, end det lyder, men tag endelig tid til at finde ud af, om det du ser på, også er det rigtige for dig. Det med at bygge nyt, bygge til og bygge om er ikke et valg, du tager hver dag – ja, måske er det ovenikøbet den eneste gang, du vil tage dette valg, så hav ikke travlt med at blive færdig med overvejelserne.

Sidst men ikke mindst, husk at stille alle dine spørgsmål til dine sparringspartnere. Gør du ikke det, risikerer du at gøre dig selv en bjørnetjeneste!

Hvad vil det koste?

Før sagde vi, at det i idefasen er vigtigt ikke at tænke for meget økonomi end i projektet, når du først samler inspiration og ideer. Men jo længere i processen, du kommer, jo vigtigere er det, at du begynder at have et overblik over økonomien for projektet.

Har du derfor endnu ikke snakket med din bankrådgiver om projektet, så er dette det rigtige tidspunkt at gøre det på.

Bankrådgiveren vil kunne fortælle dig, hvad du vil kunne låne af banken, og hvor meget du skal forvente at betale i husleje over hvor mange år, samt rådgive og vejlede dig, så du får den bedst mulige løsning i hus.

Det er vigtigt at understrege, at du også kan snakke med banken, inden du begynder forslagsfasen (punkt 2). Om den ene eller den anden løsning er specielt fordelagtig kommer an på mange faktorer.

Er den ikke helt så nagelfast, som du kunne ønske, er det måske bedre at bede om et møde med banken i en af de første faser, så du allerede fra starten af har en idé om, hvad du kan betale dig fra, og dermed ikke risikerer at se dig selv med guldhaner og badekar med løvefødder for derefter at blive skuffet når du må nøjes med en almindelig bruser.

I slutningen af denne fase bør du også begynde at tænke på at informere kommunen om dine intentioner med at bygge nyt, det vil sige, at det begynder at være tid til at indhente en byggetilladelse. Dette gøres normalt i samarbejde med hovedentreprenøren, så det kan vise sig at være for tidligt.

Snak derfor med dine partnere om at planlægge denne del – og vær opmærksom på at den i hvert fald bliver nødvendig, når du er klar til at gå i gang med næste fase.

Screenshot 20211027 113122 Instagram
Foto: villa_solsken

Projektfasen

På dette tidspunkt i byggeprocessen begynder der sandsynligvis at snige sig flere spillere ind på banen. Det er tid til at vælge det eller de firmaer, som skal forestå byggeriet, og som derfor vil have det endelige ansvar for, hvordan din nybygning kommer til at se ud.

Når firmaet eller firmaerne er valgt skrives der kontrakter, så alt er på sin plads.

Det er samtidig også tid til at tjekke, at alle detaljer er på plads. Alle tegninger skal være klargjort, så der er styr på, hvordan det hele skal se ud, og alle beslutninger helt ned i småtingsafdelingen er blevet taget.

I projektfasen udarbejdes der tidsplaner og oversigter over materialevalg, og det vil dit rådgivende firma som regel gøre, hvis du har en sådan uvildig instans til at sørge for, at entreprenøren honorerer de direktiver, vedkommende har fået fra dig.

Ellers vil det være entreprenøren, som selv vil gøre det.

I denne af byggeriets faser er det naturligvis væsentligt at have de økonomiske aspekter for øje. Derfor bliver det vigtigt at kunne sammenligne forskellige tilbud og se på hvem, som tilbyder hvad, og hvad det koster.

Husk endelig på, at det ikke kun er det økonomiske aspekt, som er vigtigt, når du vælger firma til at bygge for dig. Specielt ikke i en situation hvor du står for at lave en stor investering, som for mange bliver den eneste gang i deres liv, at de foretager den slags investering.

Vi foreslår, at du ser grundigt på

 1. Hvad der tilbydes
 2. Til hvilke priser og forretningsbetingelser
 3. Om der er medfølgende “ekstra”
 4. Hvordan klimaet er i firmaet og hvordan du føler dig tilrette når du besøger det
 5. Hvordan den person du skal have med at gøre behandler dig og den opgave, vedkommende står overfor

Der kan være andre emner, som det kan være relevant at se efter i sømmene – for eksempel erfaring med at bygge den slags byggeri, som du har i tankerne, udtalelser fra tidligere kunder og så videre. Stop derfor endelig ikke hér men bliv ved med at spørge dig selv, om det er det rigtige at gøre, indtil du er sikker.

Ofte er prisen kun den del af aftalen som du kan måle. Og det kan virke fristende at spare 15.000 kroner ved at vælge et firma, som du synes mindre om. Men er det det værd? Det finder du først ud af, når du har skrevet under eller måske ovenikøbet først, når byggeriet står klart.

Når valget af entreprenøren (eller entreprenørerne) er foretaget, er det vigtigt at huske, at inden byggeprocessen lovligt kan fortsætte, skal der indhentes en byggetilladelse hos kommunen.

Har du den allerede, er der ingen ko på isen. Ellers er det som regel entreprenøren, som står for den slags bureaukratiske opgaver, for de kan nemlig godt være komplekse at følge til dørs.

Udførelsesfasen

Den femte af byggeriets faser er udførelsen, altså den fase, hvori håndværkerne rykker ind på matriklen og sætter den fysiske byggeproces i gang.

Det er her, at idéerne som du og dine sparringspartnere har fået i de første faser bringes ind i verden ved hjælp af mursten, træ og andre materialer.

Mange entreprenører arbejder gerne sammen med dig i denne fase og tilskynder dig til at troppe op på byggepladsen for at se arbejdet skride frem. Du kan eventuelt også tage familien eller andre med, så de kan tage et kig på, hvordan det går.

Dette er egentlig en lidt flad fase. Selv om det er her, dine idéer begynder at tage form, så er det også en fase, hvor du ikke selv har meget at skulle have sagt, hvis forarbejdet er gjort ordentligt.

Er det i orden så er denne fase nærmest en dans på roser for håndværkerne og for dig.

Aflevering og ibrugtagning

Byggeprocessen er nu nærmest til ende, og du kan begynde at vejre muligheden for snart at flytte ind i nybyggeriet.

Normalt vil der her være en afleveringsfase, hvor entreprenøren, som har forestået byggeriet, gennemgår det sammen med dig og annoterer eventuelle fejl og mangler i byggeriet.

Disse skal naturligvis udbedres, inden du kan flytte ind.

Husk endelig, at du skal have tilladelse fra kommunen til at flytte ind. Dette hedder en ibrugtagningstilladelse og udstedes, når det er blevet klargjort, om alle relevante love og forordringer er blevet overholdt.

For at opnå en ibrugtagningstilladelse skal der indsendes en god portion dokumentation, så du vil få behov for hjælp fra entreprenør eller din rådgivende virksomhed. Det er som hovedregel dem, som står for indsendelsen af dokumentationen – forhør dig gerne om, hvordan det forholder sig i dit tilfælde, og helst inden du underskriver kontrakten.

Cirka et år efter afleveringen og ibrugtagningen vil der igen være en gennemgang af hele byggeriet  og i en del tilfælde, vil der også være en gennemgang efter det femte år. Dette kommer an på, hvilke aftaler du har med dine rådgivere og håndværkere, så husk at tjekke forretningsbetingelserne for at finde ud af hvad du har ret til.

Tilfredsstillelse (eller det modsatte) med byggeriet

Det syvende punkt handler om tilfredsstillelse (eller det modsatte) med dit nye byggeri. Dette punkt vil du ikke se mange andre steder, men vi har taget det med, fordi det er vigtigt at finde ud af, om du er tilfreds eller ej med byggeriet.

Og det burde være specielt vigtigt for de mennesker, som har arbejdet for dig. Det burde være naturligt at se på, om du synes, at byggeriet har været energi, besvær og penge værd – og hvad eventuelt skal udbedres næste gang, du får en idé til at bygge nyt, bygge til eller bygge om.

Det er ligeledes vigtigt at fortælle de mennesker, der har arbejdet for dig, at du er tilfreds (eller ikke) med deres arbejde. Er du tilfreds, giver det glæde på arbejdspladsen. Er du det ikke, giver det mulighed for at lære noget og måske endda tage en eller flere arbejdsgange op til overvejelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om