På papiret kan det nemt komme til at se enkelt og ligetil ud at bygge nyt, bygge til eller bygge om. Men det er det langt fra altid. Byggeprocessen kan nemlig hurtigt blive uoverskuelig og mange forskellige beslutninger kan risikere at blive truffet på et forkert grundlag.

I denne artikel tilbyder vi dig overblik over byggeriets faser, sådan som vi ser dem og ikke ud fra det synspunkt som folk, som ønsker at sælge dig deres serviceydelser, måtte have. På denne måde har du muligheden for at danne dig din egen mening om, hvordan et byggeri bør skride frem og hvad du skal have for øje i byggeprocessen.

5/5 - 3 Stemmer

Byggeriets faser:

Når du begynder at overveje om du skal bygge nyt, bygge til eller bygge om så er der nogle faser, som du stort set altid vil skulle igennem. Det er dem, vi kalder “byggeriets faser” og der er tale om forskellige beslutningsmomenter, du som boligejer skal igennem når du gør brug af nybyggeri.

Vi har valgt at dele disse beslutninger op i 7 punkter, så du nemt og overskueligt kan se, hvad der er behov for i en byggeproces:

 1. Idé-, initiativ- og og inpirationsfasen
 2. Program- og behovsfasen
 3. Forslag og endeligt valg
 4. Projektfasen
 5. Udførelsesfasen
 6. Klarmelding og ibrugtagning
 7. Fungerer det?

Lad os se på de enkelte faser hver for sig.

Idé-, initiativ- og og inpirationsfasen

En byggeproces starter altid med en idé. Der kommer på et eller andet tidspunkt noget ved din bolig, som godt kunne være anderledes. Det kan være at familien har andre behov end tidligere og der enten ikke er plads nok eller for megen plads.

Eller det kan være, at det er blevet tid at forkæle dig lidt mere end hidtil og dermed bygge noget, som du hidtil ikke har haft mulighed for, eller mod på, at investere i.

Der kan være rigtig mange grunde til, at idéen pludselig opstår og det kan være en hvilken som helst idé eller behov. Det eneste som skal være på plads er, at det ikke bare er en ønskedrøm eller luftkasteller som du bygger mens du fantaserer urealistisk om din fremtid, men at idéen er stærk nok til at skabe interesse og lyst til at udforske emnet mere indgående.

Holder idéen længe nok til at klare sig over denne første hurdle, bliver det for mange pludselig nødvendigt at gå videre med den, fordi det er tid til at udbedre den situation de har i deres nuværende hjem.

Det er langt fra sikkert, at det er en uudholdelig situation – måske er børnene blevet store og der er derfor mindre behov for pladsen, eller du har fundet ud af at det ville være dejligt med en større og lysere stue, eller måske er det simpelthen bare blevet tid til at bygge drømmehuset.

Hvad det end er som ligger til grund for idéen er det nok til at drive dig, til at finde ud af, hvordan denne udfordring kan løses.

Screenshot 20211027 113112 Instagram
Foto: villa_solsken

Slip fantasien løs

I denne fase af byggeprocessen er det vigtigt, at idéerne får frit spil. Står du for at bygge nyt, bygge til eller bygge om er her muligheden for at føre dine drømme og ønsker ud i livet.

Men dette er ikke muligt hvis du fortæller dig selv, at det du har i tankerne alligevel ikke kan lade sig gøre, at “sådan gør man ikke” eller at det er en fjollet idé som ikke passer sig for et menneske på din alder (hvadend den måtte være).

Der findes ikke “fjollede idéer”. Lad fantasien løbe og giv dig lov til at drømme. Hvis ikke du skal have muligheden for at drømme i denne sammenhæng, hvornår skal du det så?

“Er der råd?”

Det risikerer meget hurtigt at blive et spørgsmål om penge. Og selvfølgelig skal der da være råd til det, du har i tankerne, den er vi helt med på. Men husk at i denne fase kan du skalte og valte som det passer dig og drømme med åbne øjne for der er endnu intet behov for at trække pungen op af lommen!

Og netop det at drømme uden hæmninger kan føre dig hen til en utraditionel løsning, som ikke ville være kommet frem hvis ikke du havde ladet idéerne få frit slag…

Giv dig derfor lov til at lege med idéerne, også dem som på papiret ser helt vanvittige ud, og lad blot én tanke være din ledetråd:

“Hvis jeg havde muligheden for at gøre dette som jeg har i tankerne (specificér hvad det drejer sig om), hvordan ville jeg så føle mig? Ville det give mig ekstra sprint eller ville det lade mig helt uforandret?”

Dette er det spørgsmål, du bør stille dig selv, inden du vælger om idéen skal tages alvorligt eller ej. Og er svaret at du ville føle dig helt speciel hvis det skete, ja så ved du at det er vigtigt at arbejde videre med den idé.

Inspirationsfasen

Inden vi går videre med nummer 2 af byggeriets faser så er det vigtigt at tage et kig på inspirationsfasen. Inspirationsfasen er stadig en del af denne indledende fase og kommer efter at du har taget initiativ til at gå videre med idéen, men i vores øjne fortjener inpirationsfasen en speciel omtale.

Det er nemlig hér, det andre har gjort kommer ind i billedet, hér hvor du kan se hvordan din idé kan føres ud i livet.

I denne fase er det en god idé at suge til dig i store mængder, lade inspirationen løbe (og også løbe af med dig). For det er kun når du ser idéer som er ført ud i livet at du virkelig kan tage dem op til overvejelse og enten gå ind for dem eller lægge dem tilside fordi de ikke længere er relevante for dig.

Blandt spørgsmålene du bør stille dig er bl.a:

 • hvad vil jeg gerne have bygget?
 • hvordan skal det helst se ud?
 • har jeg drømme og specielle ønsker, som jeg måske ovenikøbet har funderet over i årevis, og som jeg med fordel kan bringe til live i denne sammenhæng?

Til sidst bør du ENDELIG huske at stille vores yndlingsspørgsmål:

 • “hvis ikke det skal være nu, hvornår skal det så være?”

Idé-, intitativ- og ispirationsfasen kan du selv stå for – og det er efter vores mening vigtigt, at det er dig som styrer spillet her. Jo mere du selv finder ud af inden du får andres øjne på projektet, des sikrere er du på, at det du har i tankerne er DINE ønsker og ikke det som andre tænker eller det som folk mener kan lade sig gøre.

Omvendt kan du naturligvis også finde dig i en situation, hvor du pludselig har ladet fantasien løbe af med dig – men det er efter vores mening at foretrække frem for at få idéerne “sat i bås” for tidligt.

Program- og behovsfasen

Dette er den fase i byggeprocessen, hvor dit byggeri tager et solidt skridt mod en langt mere konkret form. Her analyserer du, ofte i samarbejde med andre, behovene for det byggeri, du fik idé og blev inspireret til under det forrige punkt, og du begynder at finde ud af, hvordan dette byggeri konkret set kan føres ud i livet.

Det er hér, hvor du begynder at spørge dig selv om, hvad formålet med byggeriet er, hvilke karakteristika det skal have for at være “rigtigt” for dig, hvor megen plads du har behov for, hvor mange rum der skal være, hvordan de skal være fordelt etc.

Denne proces kan finde sted enten alene (dig og evt. familie) eller i samarbejde med en rådgiver. Har du professionel hjælp til rådighed kan vedkommende med fordel give dig de rigtige spørgsmål at tænke over – ud over at begynde at fremsende nogle skitser og idéer til, hvordan I i praksis kan løse problemer og udfordringer sammen.

Er du bare dig selv har du muligheden for at lade tanker og drømme drive den kreative proces. Dette åbner dog for risiko for, at du senere i forløbet må revidere dine forventninger, fordi der enten ikke er råd eller fordi det ikke kan lade sig gøre i praksis at føre drømmene ud i livet.

new build houses 2021 09 01 22 06 40 utc

Forslag og endeligt valg

Har du ikke allerede gjort det er det i den tredje af byggeriets faser tid at få fat på personer, der kan rådgive dig mht. dine idéer, drømme og tanker og i forhold til det byggeri, du ønsker at sætte i gang.

Og dette kan ikke bare være hvem som helst. Du vil have behov for professionelle som har dit velværd for øje, som kan hjælpe dig med at skære igennem alle de forskellige muligheder og forstå hvad du REELT ønsker og som giver dig mulighed for at nøjes med at vælge det, som virkelig får din hjertepuls op.

I denne fase af byggeprocessen er det vigtigt at du bliver dig klart, hvilke af de drømme, idéer og inspirationer, du seriøst ønsker at føre ud i livet og hvilke som ikke er så vigtige endda.

Et eksempel kunne være, at du ønsker en privat tennisbane på din grund, for ikke at være nødt til at tage i klubben hver gang. Samtidig kan du også godt se, at udnyttelsesprocenten af banen måske ikke helt retfærdiggører den udgift, det vil være at anlægge den.

Ved hjælp af en professionel kan du måske i stedet for opdage, at det bedre kan betale sig at gøre plads til datterens ridebane, en fold, en boks og et sadelkammer, fordi hun i modsætning til dig er ude hos hesten hver dag.

Er det ikke blevet gjort endnu vil dette være den af byggeriets faser, hvor der f.eks bliver udarbejdet tegninger til det ydre af bygningen, foretaget rumopdeling og fundet ud af, hvilke  materialer, nybygningen hovedsageligt skal laves af.

I denne fase afklares alle den slags tvivl.

Du vil sandsynligvis blive præsenteret for flere forslag, som på lignende eller helt forskellig måde opfylder de behov du har identificeret som væsentlige. Det bliver dermed muligt for dig at se mere end én måde hvorpå dine ønker kan opfyldes.

Spørgsmålene du bør stille dig selv (og din familie) er bl.a

 • hvilket af de forskellige forslag repræsenterer bedst vores idé?
 • kan vi inkorporere alle de idéer vi har eller skal vi gå på kompromis med nogen? Er det et godt kompromis, det vi i øjeblikket får forelagt?
 • hvordan vil vi gerne leve? Hvad lægger vi vægt på i dagligdagen fordi det er vigtigt for os for at fungere bedst muligt?
 • osv.

Der kan herudover være mange andre spørgsmål, som det vil være ønskeligt for dig at stille for at opnå mental klarhed og sikkerhed inden den endelige beslutning tages.

Valget af den ene eller den anden løsning er ofte langt enklere end det lyder, men tag endelig tid til at finde ud af, om det du ser på også er det rigtige for dig. Det med at bygge nyt, bygge til og bygge om er ikke et valg, du tager hver dag – ja, måske er det ovenikøbet den eneste gang du vil tage dette valg, så hav ikke hast med at blive færdig med overvejelserne.

Sidst men ikke mindst, husk at stille ALLE dine spørgsmål til dine sparringspartnere. Gør du ikke det, risikerer du at gøre dig selv en bjørnetjeneste!

Hvad vil det koste?

Et så enkelt spørgsmål som “kan det lade sig gøre også økonomisk at bygge mit drømmehus?” kan ofte blive problematisk, hvis ikke du fra starten har tjek på den pengemæssige side af sagen.

Har du derfor endnu ikke snakket med din bankrådgiver om projektet, så er dette det rigtige tidspunkt at gøre det på.

Bankrådgiveren vil kunne fortælle dig f.eks, hvad du vil kunne låne af banken og hvor meget du skal forvente at betale i husleje over hvor mange år, samt rådgive og vejlede dig, så du får den bedst mulige løsning i hus.

Det er vigtigt at understrege, at du også kan snakke med banken inden du begynder forslagsfasen (punkt 2). Om den ene eller den anden løsning er specielt fordelagtig kommer an på mange faktorer. Generelt kan vi sige, at er din økonomi solid kan du godt vente til nu, ved punkt 3.

Er den ikke helt så nagelfast som du kunne ønske, er det måske bedre at bede om et møde med banken i en af de første faser, så du allerede fra starten af har en idé om hvad du kan betale dig fra og dermed ikke risikerer at se dig selv med guldhaner og badekar med løvefødder for derefter at blive skuffet når du må nøjes med en almindelig bruser…

I slutningen af denne fase bør du også begynde at tænke på at informere kommunen om dine intentioner med at bygge nyt, dvs. at det begynder at være tid til at indhente en byggetilladelse. Dette gøres normalt i samarbejde med hovedentreprenøren, så det kan vise sig at være for tidligt.

Snak derfor med dine partnere for at planlægge denne del – og vær opmærksom på at den i hvert fald bliver nødvendig, når du er klar til at gå i gang med næste fase.

Screenshot 20211027 113122 Instagram
Foto: villa_solsken

Projektfasen

På dette tidspunkt i byggeprocessen begynder der sandsynligvis at snige sig flere “spillere” ind på banen. Det er tid til at vælge det eller de firmaer, som skal forestå byggeriet og som derfor vil have det endelige ansvar for, hvordan din nybygning kommer til at se ud fysisk set.

Når firmaet eller firmaerne er valgt skrives der kontrakter, så alt er på sin plads.

Det er samtidig også tid til at tjekke, at alle detaljer er på plads, alle tegninger klargjort så der er helt rene linjer for, hvordan det hele skal se ud og alle beslutninger helt ned i småtingsafdelingen er blevet taget.

I projektfasen udarbejdes der tidsplaner og oversigter over materialevalg og det vil dit rådgivende firma som regel gøre, hvis du har en sådan uvildig instans til at sørge for, at entreprenøren honorerer de direktiver, vedkommende har fået fra dig.

Ellers vil det være entreprenøren som selv vil gøre det.

I denne af byggeriets faser er det naturligvis væsentligt at have de økonomiske aspekter for øje. Derfor bliver det vigtigt at kunne sammenligne forskellige tilbud og se på hvem som tilbyder hvad og hvad det koster.
Husk endelig på, som vi allerede har været inde på i andre artikler, at det ikke kun er det økonomiske aspekt som er vigtigt, når du vælger firma til at bygge for dig. Specielt ikke i en situation hvor du står for at lave en stor investering som for mange bliver det den eneste gang i deres liv, at de foretager den slags investering.

Vi foreslår, at du ser grundigt på

 1. hvad der tilbydes
 2. til hvilke priser og forretningsbetingelser
 3. om der er medfølgende “ekstra”
 4. hvordan klimaet er i firmaet og hvordan du føler dig tilrette når du besøger det
 5. hvordan den person du skal have med at gøre behandler dig og den opgave, vedkommende står overfor

Der kan være andre emner, som det kan være relevant at se efter i sømmene (erfaring med at bygge den slags byggeri som du har i tankerne, udtalelser fra tidligere kunder etc) så stop endelig ikke hér men bliv ved med at spørge dig selv om det er det rigtige at gøre, indtil du er sikker.

Ofte er prisen kun den del af aftalen som du kan “måle”. Og det kan virke fristende at spare 10 eller 15.000 kroner ved at vælge et firma, som du synes mindre om.
Men er det det værd? Det finder du først ud af, når du har skrevet under, eller måske ovenikøbet først når byggeriet står klart – og så er det jo for sent at gøre noget. Ikke sandt?

Når valget af entreprenøren (eller entreprenørerne) er foretaget, er det vigtigt at huske at inden byggeprocessen lovligt kan fortsætte skal der indhentes en byggetilladelse hos kommunen.

Har du den allerede er der ingen ko på isen. Ellers er det som regel entreprenøren som står for den slags bureaukratiske opgaver, for de kan nemlig godt være komplekse at følge til dørs.

Udførelsesfasen

Den femte af byggeriets faser er udførelsen, altså den fase hvori håndværkerne rykker ind på matriklen og sætter den fysiske byggeproces i gang.

Det er her, at idéerne som du og dine sparringspartnere har fået i de første 2-3 faser bringes ind i verden ved hjælp af mursten, træ og andre materialer.

Mange entreprenører arbejder gerne sammen med dig i denne fase og tilskynder dig til at troppe op på byggepladsen for at se arbejdet skride frem. Du kan evt. også tage familien eller andre med, så de kan tage et kig på, hvordan det går.

Dette er egentlig en lidt “flad” fase for selv om det er her, du fysisk kan se dine idéer tage form, så er det også en fase, hvori kreativiteten og du selv ikke har meget at skulle have sagt. Dette vel og med hvis forarbejdet er gjort ordentligt.
Er det i orden så er denne fase nærmest en dans på roser for håndværkerne, og for dig.

Aflevering og ibrugtagning

Byggeprocessen er nu nærmest til ende, og du kan begynde at vejre muligheden for “snart” at flytte ind i det nybyg, du sammen med andre har stået for.

Normalt vil der her være en afleveringsfase, hvor entreprenøren som har forestået byggeriet (eller den uvildige rådgivning) gennemgår det sammen med dig og annoterer evt. fejl og mangler i byggeriet.

Disse skal naturligvis udbedres inden du kan flytte ind.

Husk endelig, at du skal have tilladelse fra kommunen til at flytte ind. Dette hedder en “ibrugtagningstilladelse” og udstedes, når det er blevet klargjort om alle relevante love og forordringer er blevet overholdt.

For at opnå en ibrugtagningstilladelse skal der indsendes en god portion dokumentation, så du vil få behov for hjælp fra entreprenør eller din rådgivende virksomhed. Det er som hovedregel dem, som står for indsendelsen af dokumentationen – forhør dig gerne om hvordan det forholder sig i dit tilfælde, og helst inden du underskriver kontrakten.

Cirka 1 år efter afleveringen og ibrugtagningen vil der igen være en gennemgang af hele byggeriet,  og i en del tilfælde vil der også være en gennemgang efter det 5. år. Dette kommer an på, hvilke aftaler du har med dine rådgivere og håndværkere, så husk at tjekke forretningsbetingelserne for at finde ud af hvad du har ret til.

Tilfredsstillelse (eller det modsatte) med byggeriet

Punkt n. 7 handler om tilfredsstillelse (eller det modsatte) med dit nye byggeri. Dette punkt vil du ikke se mange andre steder men vi har taget det med, fordi det er vigtigt at finde ud af, om du er tilfreds eller ej med byggeriet.

Og det burde være specielt vigtigt for de mennesker, som har arbejdet for dig. Det burde være naturligt at se på, om du synes at byggeriet har været energi, besvær og penge værd – og hvad evt. skal udbedres næste gang du får en idé til at bygge nyt, bygge til eller bygge om.

Det er ligeledes vigtigt at fortælle de mennesker der har arbejdet for dig, at du er tilfreds (eller ikke) med deres arbejde. Er du tilfreds, giver det glæde på arbejdspladsen. Er du det ikke, giver det mulighed for at lære noget og måske endda tage en eller flere arbejdsgange op til overvejelse.

Vi er nået til vejs ende i artiklen om byggeriets faser. Disse er, som du har haft mulighed for at erfare, vigtige at kende, specielt for mennesker som ikke er specialister på området.

Vi håber, at artiklen har været fyldestgørende og at du har fået ny viden og nyt mod på at få i gang med et stykke byggeri.

Husk som altid, at har du spørgsmål og kommentarer, så er du mere end velkommen til at skrive til os i kommentarsporet. Hvis du også vil dele artiklen med andre som kunne have brug for at læse den, så vil vi være rigtig glade.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

16 − four =

Artikler du måske vil synes om