Skal du købe eller sælge hus, så kan du rende ind i begrebet “byggesagkyndig”. Og hvad dette dækker over er ikke umiddelbart klart.

Denne artikel skal derfor hjælpe dig til en bedre forståelse af, hvad den byggesagkyndige kan gøre for dig, hvad prisen på vedkommendes ydelser er, samt hvornår du har brug for en byggesagkyndig.

Bedøm indlæg

Hvad koster en byggesagkyndig?

Prisen på en byggesagkyndigs konsulentbistand og rådgivning kommer an på, hvad du skal bruge vedkommende til.

Skal du have udformet en tilstandsrapport, fordi du skal sælge din bolig, skal du som hovedregel regne med cirka 4-5.000 kroner.

Ønsker du byggeteknisk hjælp fordi du skal købe hus, skal du regne med nogenlunde det samme beløb.

Beløbet kan i begge tilfælde variere i forhold til husets størrelse.

Står du i stedet for at skulle bygge nyt og ønsker en byggesagkyndig, som på uvildig vis rådgiver dig og står dig bi under hele processen, er prisen højere og vanskeligere at fastsætte uden at have flere detaljer.

Vores råd er, som altid, at tage kontakt til en eller flere fagmænd og forhøre dig om pris, og hvad der er inkluderet i det beløb, du får opgivet.

Hvornår skal du bruge en byggesagkyndig?

Det første, lette, svar er “til at udarbejde en tilstandsrapport til min bolig”. Men der er langt flere vinkler på sagen end blot denne ene.

Alle har mulighed for at kalde sig byggesagkyndig, men det er kun folk med en helt specielt professionel baggrund, som bliver beskikkede byggesagkyndige, og som derfor må udforme tilstandsrapporter.

En bygningssagkyndig er uddannet bygningskonstruktør, arkitekt eller ingeniør og har mindst fem års erfaring med byggeri inden for de seneste 10 år. Desuden har vedkommende bestået en skriftlig eksamen fra Sikringsstyrelsen, inden han eller hun fik mulighed for at udarbejde tilstandsrapporter.

Ved salg

En byggesagkyndig kan hjælpe dig med boligsalg. Vedkommende er ansvarlig for udarbejdelsen af tilstandsrapporten for din bolig, som er et vigtigt dokument overfor potentielle købere. Denne rapport klarhed over, hvor din bolig har eventuelle fejl og mangler. Fejl du eventuelt kan udbedre, inden du begynder salgsprocessen.

Gør du dette, bør du få byggesagkyndige til at verificere og skrive ind i rapporten, at givne fejl og mangler er blevet udbedret. Alternativt kan du få udarbejdet en førsynsrapport, så du kan opnå en næsten fejlfri tilstandsrapport.

Ved køb

Men en byggesagkyndig er ikke bare nyttig for sælger. Også køber kan have glæde af byggesagkyndiges hjælp og rådgivning. Dette er specielt vigtigt, hvis du ikke har med byggeri at gøre til daglig.

Det at have en uvildig person hyret specifikt til at bistå og rådgive dig med hensyn til dit huskøb kan meget vel blive penge, som er rigtig godt givet ud. Du vil nemlig ikke have andre, som kan gøre det samme for dig. Og tilstandsrapporten kan meget let risikere ikke at være præcis nok, eller nem nok at forstå.

Byggesagkyndiges job bliver her at gøre dig opmærksom på, hvilke problemer du kan rende ind i, hvis du køber den bolig, du har udset dig, samt hvad de forskellige anmærkninger i tilstandsrapporten vil sige. Vedkommende vil også kunne fortælle dig, hvilke fejl og mangler, som hurtigt kan udbedres, og hvilke som vil koste dig dyrt.

Du har på dette punkt langt lettere ved at finde ud af, om boligen, du har kig på, er den rigtige for dig eller ej.

Ved nybyg

Står du over for at skulle bygge nyt, er det næsten endnu vigtigere at have en byggesagkyndig med på råd. For du vil højst sandsynligt have behov for hjælp til bygningsværket. Byggesagkyndige er med til at beskytte dine interesser ved at hjælpe dig med en række opgaver som for eksempel:

  • at kontrollere at alle aftaler med håndværkere og bygherre bliver overholdt.
  • at de rigtige materialer i den rigtige kvalitet bliver benyttet.
  • at afløbene er tilsluttet kloakken.
  • at der er ledninger i væggene hen til dine stik.

Specielt ved nybyg er det utrolig vigtigt at have en uvildig part til at kontrollere, at alt er som det skal være, for det er desværre ikke sjældent, at der er fejl i nybyggeri. En ting er at opdage det, mens der bygges, en anden er at finde ud af det, når byggeriet står færdigt, og du skal til at flytte ind.

Er det nok bare at benytte en byggesagkyndig ved køb af ejendom?

Det burde være nok blot at benytte en byggesagkyndigs ekspertise, når du står for at skulle købe ejendom. Men det er det ikke, for der kan opstå problemer, når vi taler ejerskifteforsikring.

Ejerskifteforsikringen er en forsikring, som tegnes af køber og sælger på sælgers foranledning. Man deles om forsikringspræmien og køber har ret til at vælge en dyrere løsning, men kommer selv til at betale det yderligere beløb, som dermed ikke deles med sælger.

Men hvorfor tegner man egentlig en ejerskifteforsikring?

Det gøres, fordi sælger hæfter for eventuelle problemer i boligen i 10 år efter salget. For at undgå problemer tegnes forsikringen – på den måde er både sælger og køber beskyttet. Det vil dermed være forsikringsselskabet, som hæfter for eventuelle skader, som ikke forekommer hverken i tilstands- eller el-installationsrapporten.

Og her kommer problemet så. For det er efterhånden blevet langt mere almindeligt, at tilstandsrapporterne ikke er tilstrækkeligt klare i deres sproglige udforming. For at undgå problemer kan en byggesagkyndig nemlig forledes til at tro, at hvis vedkommende skriver så vagt som muligt, så vil der ikke blive klager over arbejdet.

Dette gør, at forsikringsselskaberne er langt bedre stillet, hvis de ønsker at undslå sig, når en køber vil gøre brug af ejerskifteforsikingen. I visse tilfælde benytter de simpelthen tilstandsrapporten til at undlade at udbetale godtgørelser, som reelt er dækket af forsikringen.

Dette går naturligvis ud over køber som ofte kommer til at stå med en væmmeligt stor regning som konsekvens. Men det kan også blive et problem for sælger, som pga. den slags opførsel risikerer at miste potentielt interesserede kunder.

Det virker logisk, at byggesagkyndige vil kunne afhjælpe denne slags problemer. Og det kan vedkommende også i hvert fald til en vis grad.

Men byggesagkyndige er ikke ekspert i forsikringsanliggender og kender ikke til alle de forskellige krumspring, som forsikringsselskaberne gør for ikke at udbetale præmier til de forsikrede boligejere.

Det kan derfor være en god idé at have en forsikringstekniker med på sidelinjen. De kan hjælpe dig med at finde eventuelle problemer i den ejerskifteforsikring, du står for at tegne.

Har du både byggesagkyndig og forsikringsspecialist med på råd, kan du nemt slippe for en masse bøvl og hovedpine senere hen i forløbet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om