Er du i gang med at skulle købe eller sælge hus kan du rende ind i begrebet “byggesagkyndig”. Og hvad dette dækker over er ikke umiddelbart klart.

Her er derfor en artikel, som skal hjælpe dig til en bedre forståelse af hvad den byggesagkyndige kan gøre for dig, hvad prisen på vedkommendes ydelser er samt hvornår du har brug for en byggesagkyndig.

Bedøm indlæg

Hvad koster en byggesagkyndig?

Prisen på en byggesagkyndigs konsulentbistand og rådgivning kommer an på, hvad du skal bruge vedkommende til.

Skal du have udformet en tilstandsrapport fordi du skal sælge din bolig, skal du som hovedregel regne med cirka 4-5.000 kroner.

Ønsker du byggeteknisk hjælp fordi du skal købe hus, skal du regne med nogenlunde det samme beløb.

Beløbet kan i begge tilfælde variere i forhold til husets størrelse.

Står du i stedet for at skulle bygge nyt og ønsker en byggesagkyndig som på uvildig vis rådgiver dig og står dig bi under hele processen er prisen højere og vanskeligere at fastsætte uden at have flere detaljer.

Vores råd er, som altid, at tage kontakt til en eller flere fagmænd og forhøre dig om pris og hvad der er inkluderet i det beløb, du får opgivet.

Hvornår skal du bruge en byggesagkyndig?

Det første, lette, svar er “til at udarbejde en tilstandsrapport til min bolig”. Men der er langt flere vinkler på sagen end blot denne ene.

Til en start kan vi sige, at alle har mulighed for at kalde sig byggesagkyndige, men at det er kun folk med en helt specielt professionel baggrund, som bliver beskikkede byggesagkyndige og som derfor må udforme tilstandsrapporter.

En bygningssagkyndig er uddannet bygningskonstruktør, arkitekt eller ingeniør og har mindst fem års erfaring med byggeri inden for de seneste 10 år. Desuden har vedkommende bestået en skriftlig eksamen fra Sikringsstyrelsen, inden han eller hun fik mulighed for at udarbejde tilstandsrapporter.

Ved salg

En byggesagkyndig kan hjælpe dig med boligsalg. Vedkommende er ansvarlig for udarbejdelsen af tilstandsrapporten for din bolig, som er et vigtigt dokument overfor potentielle købere.
Denne rapport giver mulighed for at få klarhed over, hvor din bolig har eventuelle fejl og mangler – fejl som du evt. kan udbedre inden du begynder salgsprocessen.

Gør du dette, bør du få byggesagkyndige til at verificere og skrive ind i rapporten, at givne fejl og mangler er blevet udbedret. Alternativt kan du få udarbejdet en førsynsrapport, så du kan opnå en næsten fejlfri tilstandsrapport.

Ved køb

Men en byggesagkyndig er ikke bare nyttig for sælger. Også køber kan have glæde af byggesagkyndiges hjælp og rådgivning. Dette er specielt vigtigt hvis du ikke har med byggeri at gøre til daglig.

Det at have en uvildig person hyret specifikt til at bistå og rådgive dig mht. dit huskøb kan meget vel blive penge som er rigtig godt givet ud. Du vil nemlig ikke have andre, som kan gøre det samme for dig. Og tilstandsrapporten kan meget let risikere ikke at være præcis nok, eller nem nok at forstå.

Byggesagkyndiges job bliver her at gøre dig opmærksom på, hvilke problemer du kan rende ind i, hvis du køber den bolig du har udset dig, samt hvad de forskellige anmærkninger i tilstandsrapporten vil sige. Vedkommende vil også kunne fortælle dig, hvilke fejl og mangler som hurtigt kan udbedres og hvilke som vil koste dig dyrt.

Du har på dette punkt langt lettere ved at finde ud af, om boligen du har kig på er den rigtige for dig eller ej.

Ved nybyg

Står du over for at skulle bygge nyt er det næsten endnu vigtigere at have en byggesagkyndig med på råd. For du vil højst sandsynligt have behov for hjælp til bygningsværket, og det

  • at kontrollere at alle aftaler med håndværkere og bygherre bliver overholdt,
  • at de rigtige materialer i den rigtige kvalitet bliver benyttet,
  • at afløbene er tilsluttet kloakken
  • og at der er ledninger i væggene hen til dine stik

er bare nogle af de opgaver, som byggesagkyndige vil kunne udføre, mens vedkommende beskytter dine interesser.

Specielt ved nybyg er det utrolig vigtigt at have en uvildig part til at kontrollere, at alt er som det skal være, for det er desværre ikke sjældent at der er fejl i nybyggeri. Og én ting er at opdage det, mens der bygges, en anden er at finde ud af det, når byggeriet står færdigt og du skal til at flytte ind.

Er det nok bare at benytte en byggesagkyndig ved køb af ejendom?

Det burde være nok blot at benytte en byggesagkyndigs ekspertise når du står for at skulle købe ejendom. Men det er det ikke, for der kan opstå problemer når vi taler ejerskifteforsikring.

Ejerskifteforsikringen er en forsikring, som tegnes af køber og sælger, på sælgers foranledning. Man deles om forsikringspræmien og køber har ret til at vælge en dyrere løsning, men kommer selv til at betale det yderligere beløb, som dermed ikke deles med sælger.

Men hvorfor tegner man egentlig en ejerskifteforsikring?

Det gøres, fordi sælger hæfter for eventuelle problemer i boligen i 10 år efter salget. For at undgå problemer tegnes forsikringen – på den måde er både sælger og køber beskyttet. Det vil dermed være forsikringsselskabet som hæfter for eventuelle skader, som ikke forekommer hverken i tilstands- eller el-installationsrapporten.

Og her kommer problemet så. For det er efterhånden blevet langt mere almindeligt, at tilstandsrapporterne ikke er tilstrækkeligt klare i deres sproglige udforming. For at undgå problemer kan en byggesagkyndig nemlig forledes til at tro, at hvis vedkommende skriver så vagt som muligt, så vil der ikke blive klager over arbejdet.

Dette gør, at forsikringsselskaberne er langt bedre stillet, hvis de ønsker at undslå sig, når en køber vil gøre brug af ejerskifteforsikingen. I visse tilfælde benytter de simpelthen tilstandsrapporten til at undlade at udbetale godtgørelser som reelt er dækket af forsikringen.

Dette går naturligvis ud over køber som ofte kommer til at stå med en væmmeligt stor regning (eller et problem som vil give en væmmeligt stor regning) som konsekvens.

Men det kan også blive et problem for sælger, som pga. den slags opførsel risikerer at miste potentielt interesserede kunder.

Det virker logisk, at byggesagkyndige vil kunne afhjælpe denne slags problemer. Og det kan vedkommende også, i hvert fald til en vis grad.

Men byggesagkyndige er ikke ekspert i forsikringsanliggender og kender ikke til alle de forskellige krumspring, som forsikringsselskaberne gør for ikke at udbetale præmier til de forsikrede boligejere.

Det kan derfor være en god idé at have en forsikringstekniker med på sidelinjen, et menneske som kan hjælpe dig med at finde eventuelle problemer i den ejerskifteforsikring, du står for at tegne.

Har du både byggesagkyndig og forsikringsspecialist med på råd, kan du nemt slippe for en masse bøvl og hovedpine senere hen i forløbet.

Opsummering

Nu ved du mere om hvad det vil sige at hyre en byggesagkyndig, hvorfor det er vigtigt at have den slags rådgivning hvis du skal sælge, købe eller bygge nyt samt hvad du skal være ekstra opmærksom på også selv om du får assistance af en byggesagkyndig.

Vi håber at du har fundet artiklen interessant og vil se frem til at du vil kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

Til sidst vil vi sige dig tak, hvis du vil dele denne artikel via dine sociale medier, så vi kan undgå problemer som kunne have været løst med hjælp fra en byggesagkyndig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

four × 4 =

Artikler du måske vil synes om