At stå foran at skulle bygge om, bygge ud eller bygge nyt kan nemt give sommerfugle i maven. Men får dit byggeprojekt ikke den rigtige start kan sommerfuglene hurtigt omdanne sig til mavepine.

I denne artikel, som omhandler byggetilladelse for private boliger, kan du finde nyttig information, som kan hjælpe dig udenom de værste fælder og give dig sikkerhed for, at du har styr på tingene.

5/5 - 2 Stemmer

Byggetilladelse eller ej, hvordan er reglerne?

Første spørgsmål du bør stille dig selv, inden du går i gang med det praktiske arbejde, er hvornår du som privat skal have byggetilladelse. Og det er langtfra enkelt at svare på dette spørgsmål for det kommer helt an på, hvad du har tænkt dig at skulle bygge.

Generelt set kan vi sige, at du skal have byggetilladelse, hvis du skal bygge væsentligt om, hvis du skal bygge til, og hvis du skal bygge nyt. Og der er forskel på, om du bor i enfamiliehus eller i lejlighed.

Byggetilladelse til ombygning i lejligheder

Bor du i lejlighed og ønsker du at bygge om, kan du som hovedregel gå ud fra, at det bliver nødvendigt for dig at have en byggetilladelse. Der er dog en del tilfælde, hvor du kan undlade at bede om byggetilladelse – disse er nævnt herunder.

Du kan undlade at bede om byggetilladelse til ombygning i din lejlighed:

  • Hvis du ønsker at udskifte elementer i et allerede eksisterende køkken, eller du vil indrette nyt køkken i et andet rum
  • Hvis du ønsker at udvide dit køkken ind i et andet rum uden at fjerne bærende skillevægge
  • Ved renovering eller udvidelse af et allerede eksisterende badeværelse, eller hvis du ønsker at etablere et bad i et eksisterende toiletrum. Disse indgreb må dog ikke medføre ændringer hverken i bærende konstruktioner eller i de brandmæssige forhold
  • Ved sænkning af lofter, eller hvis du ønsker at blænde én eller flere døre. Yderdøre mod trappe eller ydermur må ikke blændes uden tilladelse
  • Ved ændringer ved skillevægge uden at ændre på lejlighedens størrelse eller på de bærende konstruktioner. Er væggen, du ønsker at ændre bærende, skal du derimod søge om byggetilladelse
Screenshot 20211026 150922 Instagram
Foto: ekstugan2019

Byggetilladelse til til- og ombygning i enfamiliehuse

Bor du i enfamiliehus skal du være opmærksom på, at du ikke har behov for en byggetilladelse, hvis du bygger om inden for husets rammer uden at udvide boligarealet. Dette kan for eksempel betyde, at du kan anlægge nyt køkken og udvide køkkenarealet uden at skulle ansøge om byggetilladelse.

Skal du vedligeholde dit hus er dette også muligt og det er ikke nødvendigt med en tilladelse.

Derimod skal du som hovedregel have byggetilladelse, hvis du skal rive ned, eller hvis du vil bygge sekundære bygninger som for eksempel carporte, garager, udhuse, drivhuse, overdækninger eller cykelskure, som samlet overskrider 50 m2 (20 m2 hvis du bor i rækkehus).

Ved bygning af sekundære bygninger, som ikke udvider boligarealet, og som har et samlet areal på under 50 m2, er det ikke nødvendigt med en byggetilladelse.

Det er heller ikke nødvendigt med en byggetilladelse, hvis du skal rive garager, carporte og overdækkede terrasser, som ikke er integreret i den primære bebyggelse, ned.

Det samme gælder for nedrivning af mindre bygninger som udhuse, hønsehuse, drivhuse og lignende. Du har ikke behov for en byggetilladelse, hvis du skal rive et eller flere af disse ned, hvis de vel at mærke er bygget på grunden til enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse.

Du skal derimod have en byggetilladelse, hvis du ændrer på arealet i din bolig, for eksempel ved at inddrage kælder- eller loftsrum til beboelse, samt hvis du udvider arealet ved at anlægge et anneks eller en udestue.

Alle ændringer i nummer og omfang af bygninger på din grund skal under alle omstændigheder tilmeldes BBR, også selv om de ikke har krævet byggetilladelse. Anmeldelsen kan du klare hér – hav dit NemID ved hånden til identifikation.

Screenshot 20211026 150816 Instagram
Foto: lilla_ladhuset

Hvis du bygger uden byggetilladelse

Du må ikke gå i gang med at bygge, inden du har modtaget din byggetilladelse. Afhængigt af hvor i landet du bor, kan sagsbehandlingen af dit byggeprojekt tage kortere eller længere tid.

Selv om det kan virke fristende bare at kaste sig ud i byggeriet, fraråder vi på det kraftigste at starte et byggeri, som kræver byggetilladelse, uden at have opnået samme.

At bygge uden byggetilladelse kan i værste fald medføre, at du vil blive nødt til at rive det hele ned igen – og måske vil du ovenikøbet få en bøde.

Selv om det kan tage tid at opnå en byggetilladelse, så er det langt bedre at vente til alle papirer er i orden og processen er godkendt.

Hvor ansøger du om en byggetilladelse?

Du opnår byggetilladelse hos din kommune. Ansøgningen om samme foregår via portalen Byg og Miljø. Det kan godt være en kompliceret proces, da der er mange forhold, som skal indberettes, for at kunne opnå en byggetilladelse.

Via portalen har du mulighed for at invitere andre personer til at medvirke i processen med opnåelse af byggetilladelse. Dette kan være rådgivere og andre, du har ønsket at inddrage i det byggeri, du har i sinde at udføre. Disse kan hjælpe dig med at samle dokumentationen til at opnå din byggetilladelse.

Da det godt kan være en kompliceret proces at ansøge om en byggetilladelse, er det ofte en god investering at henvende dig til en fagmand på området. Dette er specielt en god idé for ikke at rende ind i problemer senere hen. En fagmand kan ofte også afkorte processen, idet vedkommende ved, hvilke fejl vi som udenforstående begår – fejl som koster tid i behandlingsprocessen.

Byg og Miljø anbefaler at finde en rådgiver, specielt ved komplekse ansøgninger. Du kan med fordel besøge deres hjemmeside for at modtage hjælp, inden du ansøger om din byggetilladelse.

Hvad skal du være særligt opmærksom på når du ansøger om en byggetilladelse?

Er dit byggeri i brand- eller konstruktionsklasse 2-4, er der fra d. 1. januar 2020 krav om, at der benyttes en certificeret rådgiver til ansøgningen. En sådan rådgiver kan være en arkitekt– eller bygningsingeniørvirksomhed, en bygherrerådgiver eller andre eksperter inden for byggeri.

På portalen Byg og Miljø kan du finde mere information om:

Generelt kan vi sige, at langt de fleste private byggetilladelser vil falde i brandklasse og konstruktionsklasse 1. Er dette ikke tilfældet for dig, skal du under alle omstændigheder have en certificeret rådgiver med på sidelinjen.

Screenshot 20211026 150839 Instagram
Foto: ekstugan2019

Et par gode tips til lettere at opnå byggetilladelse

Udover at få hjælp af en fagmand kan du selv gøre meget for lettere at opnå en byggetilladelse. Et tip er at bede din kommune om en forhåndsdialog. Dette er en samtale mellem dig og kommunen, som har til hensigt at afklare eventuelle spørgsmål og tvivl samt forsøge at undgå fejl senere i forløbet.

Kommunen har interesse i at hjælpe dig igennem processen. Det gør også deres egen sagsbehandling lettere, og de vil derfor gerne give dig yderligere information og svare på dine spørgsmål.

Herudover kan du også indsende en kladde til kommunen, inden du sender den egentlige ansøgning. Via portalen Byg og Miljø har du nemlig mulighed for at oprette en planmæssig forespørgsel, som giver kommunen mulighed for at hjælpe dig til bedre at forstå de forhold, som gælder, dér hvor du ønsker at opnå din byggetilladelse.

Både forhåndsdialogen og den planmæssige forespørgsel tager naturligvis tid. Men det kan meget vel vise sig at være en rigtig god idé at investere den tid i projektet, idet du dermed reducerer risikoen for, at sagsbehandlingen udsættes, fordi du ikke har gjort tingene rigtigt fra starten.

Findes der andre regler end byggetilladelsen, som du bør have for øje?

Du skal være opmærksom på, at der godt kan være andre regler for dit byggeri end byggetilladelsen. Dit byggeri skal under alle omstændigheder altid være i overensstemmelse med bygningsreglementet.

Herudover bør du kontrollere Fredningsloven, lokalplanen og eventuelle servitutter på Tinglysning.dk, så du er sikker på ikke at overse noget vigtigt og eventuelt risikere senere at komme på kant med loven.

Er du i tvivl om noget, så snak med en fagmand. Arkitektfirmaer, rådgivende ingeniører, bygherrerådgivere og andre byggefagmænd kan hjælpe dig til at få overblik over situationen og forhindre eventuelle problemer i processen med at opnå en byggetilladelse.

Screenshot 20211026 150931 Instagram
Foto: ekstugan2019

Når dit byggeri står færdigt

Når dit byggeri står færdigt, så husk at meddele det til kommunen. Har du haft behov for en byggetilladelse er det tid til at bede om en ibrugtagningstilladelse. Denne udstedes af kommunenm som kontrollerer, at alle forhold, love og regler vedrørende byggeri er overholdt, og at byggeriet er egnet til det formål, det er bygget med.

En ibrugtagningstilladelse er nødvendig for, at du kan få lov til at tage dit byggeri i brug, og der skal, ligesom for byggetilladelsens vedkommende, ansøges om den hos den kommune, hvori du har bygget dit byggeri.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om