Er du på udkig efter en ny bolig, så er ejerudgift en vigtig betegnelse at kende. Ejerudgifter har stor betydning for det hus, den grund eller lejlighed, du gerne vil flytte ind i.

Ejerudgift er en samlet betegnelse for en række af de udgifter, man som ejer af en fast bolig er forpligtet til at betale. I denne artikel vil vi beskrive disse udgifter, hvor ejerudgiften dækker, hvad den ikke dækker og slutteligt, hvorfor den er så vigtig, samt hvordan den adskiller sig fra boligudgifter.

5/5 - 1 Stemmer

Hvad er ejerudgifter?

Ejerudgifter er et begreb, som så dagens lys i 2015 ved ændringen af ejendomsmæglerloven.

Samtidig blev det stadfæstet, at ejendomsmægleren skulle gøre det klart for køber, hvad de samlede månedlige ejerudgifter ville løbe op i.

Den månedlige ejerudgift udregnes på baggrund af alle de udgifter, du som boligejer vil have i den nye bolig.

Dette inkluderer ikke hverken afdrag på lån, renter eller løbende udgifter til forbrug.

Ejerudgifter – hvad er inkluderet?

For en boligejer findes der diverse udgifter udover betaling af lån og de
løbende udgifter til forbrug, som skal betales.

Det er dem, vi kalder ejerudgifter. Her får du et hurtigt overblik over dem og efterfølgende en uddybning af hvert punkt.

Ejerudgifterne er for eksempel inkluderet:

 • Ejendomsværdiskat
 • Grundskyld: Ejendomsskat til kommunen
 • Ejendomsforsikring eksklusiv indbo
 • Eventuel renovation
 • Fællesudgifter til ejerforening/grundejerforening
 • Bekæmpelse af skadedyr
 • Skorstensfejning
 • Bidrag til antenneforening
 • Bidrag til fællesanlæg
 • Gældsydelser der overtages uden for købesummen
 • Eventuelle andre udgifter

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskat er en skat, som betales på baggrund af den samlede værdi
af din faste ejendom med grund og bygninger. Denne skal skal betales uanset,
om du har en ejerbolig i Danmark eller i udlandet.

Grundskyld

Grundskyld er helt enkelt sagt ejendomsskat til kommunen, hvor din ejendom
ligger. Satsen for grundskylden, også kaldet grundskyldspromillen, fastlægges
af den enkelte kommune.

For at finde ud af, hvad grundskylden er, kan du kontakte borgerservice i
kommunen, hvor boligen ligger.

Udgifter til hus- og grundejerforsikring

Hus- og grundejerforsikringen er en forsikring, som dækker de fleste skader på huset.

Disse skader kan blandt andet være:

 • Vandskade
 • Udstrømning af olie
 • Stormskade eller skade efter skybrud
 • Brud på glas, badekar, vaskekummer og andre fastmonterede, lignende genstande
 • Andre skader, som kommer udefra, er uventede og har virkning med det samme

Udgifterne til hus- og grundejerforsikring dækker ikke indboforsikring

Eventuelle udgifter til (grund)ejerforening

En ejerforening er en form for driftsfællesskab mellem ejerne af lejlighederne i en bestemt ejendom.

En grundejerforening er stort set det samme men for ejere af huse/rækkehuse i et bestemt område.

(Grund)ejerforeningen har til formål at administrere både den fælles ejendom, som for eksempel kan være fællesarealer som gangstier, festlokale, cykelskur,
gårdhave, samt varetage fællesskabets interesser.

Køber du ejendom i (grund)ejerforeningen bliver du automatisk medlem og er
dermed pligtig til at betale til foreningens arbejde.

Eventuelle afdrag på anden gæld

Der kan være anden gæld i ejendommen, som du som køber beslutter dig for
at overtage. Denne figurerer naturligvis som en udgift for dig som ejer.

Bidrag til antenneforening

Er der antenneforening eller anden form for betalings-tv vil ejerudgifterne også inkludere disse.

Bidrag til privat vej

Det er ikke gratis at have adgang til vejnettet.

Er der tale om en privat vej, skal denne vedligeholdes. Der skal ryddes sne om vinteren og repareres huller om sommeren. Prisen for disse arbejder deles ud mellem ejerne af husene, som ligger ved vejen.

Andre udgifter

Skadedyrsbekæmpelse, renovation og skorstensfejning er blot eksempler, men
har du for eksempel et godt øje til en bolig på landet, kan der også være tale om
tømning og rensning af septiktank.

Hvad er ikke inkluderet i ejerudgifterne?

Meget kort sagt: Ejerudgifterne dækker kun de omkostninger, der er ved at eje en bolig. Dermed er det lynhurtigt klart, at ejerudgifterne ikke inkluderer:

 • Afdrag på lån og renter (bank- og realkreditlån og deres renter)
 • Forbrug (vand, varme, elektricitet)

Disse udgifter varierer fra person til person. Det er forskelligt, hvad der kan lånes og på hvilke vilkår, og også forbrugsudgifterne varierer kraftigt fra familie til familie. Derfor indregnes de ikke i ejerudgifterne.

Var der ikke noget, der hed “brutto/netto” tidligere?

Det var der. Og ejerudgifterne indgik i brutto/netto-oversigten tidligere – indtil ejendomsmæglerloven blev lavet om i 2015.

Brutto/netto-oversigten var oversigten over alle udgifter ved at købe og eje en given bolig og omfattede både ejerudgifterne samt alle udgifter til finansiering af boligkøbet.

Det er ikke længere tilladt for ejendomsmæglerne at lægge udgifterne til afdrag på lån og renter sammen med ejerudgifterne. Det kan nemlig være vildledende for en boligsøgende.

For at kunne sælge en bolig hurtigere ville en ejendomsmægler nemlig kunne benytte sig af en udregning baseret på særligt fordelagtige lånebetingelser – betingelser du som boligkøber måske ikke vil kunne opnå.

Dette ville resultere i, at du ikke vil kunne få boligen, du er interesseret i, til den tillokkende, månedlige pris, som ejendomsmægleren havde vist, hvilket ville have været yderst misvisende.

I dag er det dig som køber, der skal huske at lægge ejerudgifterne sammen med låneudgifterne og det forventede forbrug for at finde frem til, hvad de samlede boligudgifter vil være.

Hvad er formålet med at fremvise ejerudgifterne ved et boligkøb?

Formålet med at trække ejerudgifterne ud af det samlede regnestykke for, hvad det vil koste for dig at bo i en given bolig, er at give dig et klart overblik over, hvad du vil skulle betale for at eje samme.

Alle ejendomsmæglere er i dag forpligtet af loven til at oplyse alle købere om de samlede månedlige ejerudgifter.

På den måde er det nemmere at sammenligne de forskellige boliger og deres udgifter og dermed finde ud af, hvad der bedst kan betale sig for dig som køber.

Ejerudgifterne udregnes på månedlig basis, fordi de som hovedregel skal betales månedligt.

Hvorfor er ejerudgifterne vigtige for dig som (fremtidig) boligejer?

Det er utrolig vigtigt ikke blot at finde ud af, hvad du vil have råd til at betale som afdrag på lån og renter men også at have ejerudgifterne under kontrol.

For at vide om du reelt set vil have råd til en given bolig, skal du nemlig
lægge ejerudgifterne, udgifterne til lån og renter samt et overslag over forbruget sammen.

Finder du ud af, at der er rigelig plads til alle disse tre poster i dit budget, så kan du begynde at se dig om efter en købsaftale at skrive under på (eller en større og bedre bolig, skulle du have interesse for det).

Er der mod forventning ikke det, er det langt klogere at se dig om efter noget
billigere, både i købspris og i ejerudgifter.

Du kan også spekulere på, hvilke poster i budgettet du reelt kan undvære og begynde at skære.

Er der stadig ikke plads i budgettet til alle udgifterne, er det nødvendigt at vælge en billigere løsning.

Det er ikke ejerudgifterne i sig selv, som er et problem, men det boligen vil
koste dig samlet. Høje ejerudgifter kan blive problematisk i det tilfælde, hvor du lige netop har råd til boligen.

Det er derfor et godt udgangspunkt for en boligjagt at lede efter en bolig med så få ejerudgifter som muligt.

Hvordan adskiller boligudgifter sig fra ejerudgifter?

Boligudgifterne er alle de udgifter, du som boligejer vil have for at kunne sidde i din bolig.

Dette vil sige:

 • Ejerudgifter (som vi har set på tidligere)
 • Udgifter til finansiering af boligen, hvilket kan inkludere realkreditlån, banklån og eventuel anden finansiering samt naturligvis disses renter
 • Forbrugsudgifter, som er udgifter til vand, varme, elektricitet, gas, internet og så videre

Poster som løbende vedligeholdelse og udvendig og indvendig renovering er ikke talt med, med mindre disse er inkluderet i en eventuel (grund)ejerforenings fællesudgifter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om