Sidst i oktober 2020 vedtog et bredt flertal i Folketinget en klimaaftale for at give danskerne mulighed for at få klimavenlig varme i deres hjem. Herunder kommer også det såkaldte “energitilskud”.

Men hvad betyder det, at vi kan få “energitilskud”? Hvem kan få denne slags tilskud, og hvad kan man søge om tilskuddet til? Hvad kræver det, hvis du vil søge om energitilskud? Dette og meget mere behandler vi i denne komplette guide til energitilskud 2021.

4.7/5 - 4 Stemmer

Forstå energitilskuddet på 2 minutter

Energitilskud er et tilskud, som skal hjælpe dig og andre danskere til at finansiere energivenlige og CO2-udslipsbegrænsnende løsninger til din bolig. I Danmark findes der stadig mange husstande, som kører på fossile brændstoffer som olie og gas samt husstande, som ikke er korrekt isolerede, og som derfor medvirker til et større CO2-udslip.

Det er til disse, at energitilskuddet er tiltænkt.

Idéen bag energitilskuddet er nemlig at give boligejere (og virksomheder) lyst til at spare på energien og på den CO2, som udledes. Dette giver en umiddelbar bonus i form af mindre varmeregninger, men det hjælper også Danmark til at udlede mindre CO2 og dermed overholde de retningslinjer og forordninger, som kommer fra EU.

En af måderne at spare på energien er gennem energitilskuddet at incitere danskerne til at udskifte gamle olie- og gasfyr med jordvarme, fjernvarme (hvor muligt) eller luft-til-vand-varmepumper.

Herudover er der også mulighed for at bedre boligens isoleringsevner – for eksempel ved at skifte vinduer fra 1-lags glas til 2- eller 3-lags termoruder. Disse indgreb er alle med til at skære ned i CO2-udslippet og spare på energien.

Det at have en bolig, som er tidssvarende med hensyn til grøn energi, energibesparelse og reduceret CO2-udslip, er en fordel for dig som indehaver, idet du for det første vil kunne spare gode skattefrie penge, som du ellers skulle have brugt på varmeregningen. Herudover er en grøn bolig en væsentlig fordel, hvis du senere skal sælge.

Står du derfor for at skulle renovere din bolig, kan du derfor med fordel søge om energitilskud og derefter give dig i kast med en grøn renovering, som vil gavne din økonomi, klimaet – og i sidste ende også din boligs værdi.

Hvilke energitilskud og fradrag findes der?

Teoretisk set findes der tre former for økonomisk støtte, som du kan gøre brug af, hvis du har i sinde at begive dig ud i at renovere din bolig for at gøre den mere energirigtig og miljøvenlig.

“Teoretisk set”, for indtil den 31. december 2020 kunne du nemlig få økonomisk støtte igennem:

Det gamle energitilskud

Siden den 1. januar 2021 er det ikke længere muligt at få tilskud gennem det gamle energitilskud via energiselskaberne. Dette tilskud er afskaffet og erstattet af det nye energitilskud.

Men da der stadig kan sidde borgere rundt omkring i landet, som har søgt og fået tilkendt den slags tilskud, nævner vi det for helhedsindtrykkets skyld.

Det gamle energitilskud udsprang af den såkaldte energispareordning vedtaget i 2016, som forpligtede alle net- og distributionsselskaber inden for el, fjernvarme og naturgas til hvert år at have udført en række energibesparelser.

Energiselskaberne skabte dermed muligheder for forbrugerne for at spare på energien og for at opnå besparelser på deres varme- og energiregninger.

Det gamle energitilskud dækkede i modsætning til det nye energitilskud også solceller og hulmursisolering. Vi understreger endnu en gang, at dette tilskud ikke længere er i kraft.

Det nye energitilskud

Det nye energitilskud giver mulighed for at få økonomisk hjælp til energiforbedringer, som omhandler bygningens klimaskærm, energiforsyning og driften af bygningen (som for eksempel varmegenindvinding). Der kommer mere om emnet om et øjeblik.

Håndværker- og servicefradrag

Ud over energitilskuddet findes der også håndværker- og servicefradrag, som du kan opnå via SKAT, og som kan hjælpe med at betale for det håndværkerarbejde eller de serviceydelser, du har behov for for at kunne renovere din bolig.

Vi understreger, at det desværre ikke er muligt at opnå både tilskud og fradrag på samme projekt.

Hvem kan søge om energitilskud?

Den såkaldte “bygningspulje” er forbeholdt energiforbedringer i helårsboliger og kan dermed søges af private, andelsboligforeninger og ejerforeninger.

Der findes også energitilskud til erhvervet, som vi dog ikke behandler i denne artikel.

Du skal være over 18 år og skattepligtig i Danmark for at have mulighed for at søge om energitilskud. Det er kun boligejere, som kan få tilskud.

Står du endnu ikke som ejer af boligen, kan du søge tilskud alligevel.

Du skal medsende følgende dokumenter i din ansøgning:

 • Den endelige købsaftale
 • Dokumentation for deponering af udbetaling

Står du endnu ikke som ejer af boligen når tilskuddet skal udbetales (se Tinglysning), kan du ikke få tilskud.

Står du som ejer på tinglysning.dk, men har du endnu ikke overtaget boligen, kan du ansøge om tilskud alligevel.

Tilskuddet gælder ikke for sommerhuse, med mindre disse er registreret i BBR-registret (Bygnings- og Boligregistret) som helårsbeboelse. Du kan se BBR-oplysninger for din bolig hér.

Skulle du mene, at der er fejl i oplysningerne i BBR-registret kan du rette i dem. Til at rette i oplysningerne vil du have behov for dit NemID.

Hvad kan du få energitilskud og fradrag til?

Som nævnt tidligere i artiklen kan du få tilskud til energiforbedringer til din boligs klimaskærm, energiforsyning og drift. Men hvad vil dette sige?

I praksis kan du få energitilskud til mange forskellige tiltag. Her er en liste af energiforbedringer og investeringer, som vil kunne udløse energitilskud:

 • Isolering af ydervæg (både massiv og let ydervæg). Gælder ikke for hulmur og ydervæggen på en eventuel kælder
 • Efterisolering af tag og loft (som for eksempel skunkvægge, flade tage og skråvægge)
 • Isolering af terrændæk
 • Udskiftning af facadevinduer
 • Udskiftning af ovenlysvinduer
 • Udskiftning af vinduer i dørhøjde (som f.eks terrassedøre)
 • Montering af forsatsramme på vinduer med 1 lag glas
 • Konvertering af energiforsyning til varmepumpe eller jordvarme
 • Varmegenindvinding

Med hensyn til konvertering til varmepumpe eller jordvarme skal du overgå fra en fossil brændselskilde til varmepumpe/jordvarme, og det skal ikke være muligt at overgå til lokal fjernvarme for dig.

Herudover skal varmepumpen være mærket A++ eller A+++, og den skal installeres af en VE-montør (eller -virksomhed). Du kan læse mere om VE-mærket hér.

Hvor meget kan du få i energitilskud?

Energitilskuddet dækker op til 30% af den pris, det vil koste dig at lave energiforbedringen. Der er tale om et beløb, som er fastlagt ud fra den type energiforbedring, du har planer om at udføre, samt varierende alt efter størrelsen af det areal, som skal forbedres.

Dette vil sige, at når du søger om tilskud så vil Energistyrelsen, som er den instans, der tildeler energitilskuddet, se på, hvor stort et opvarmet areal du ønsker at forbedre, samt hvilken forbedring der er tale om. Ud fra disse oplysninger vil du få stillet et beløb til rådighed til din energiforbedring.

Du kan kun få energitilskud, hvis det beløb du kan opnå i støtte udgør mindst 5.000 kr.

Ser vi på satserne for for eksempel forbedring af ventilationen er minimumstilskuddet 17.000 kr (opvarmede beboelsesarealer på under 75 m2) og maksimum 28.000 kr (ved arealer på over 250 m2).

Taler vi i stedet om installering af en luft-til-vand varmepumpe, så kommer tilskudsandelen an på, om der er tale om en A++ eller en A+++ varmepumpe.

I det første tilfælde er tilskuddet på fra 22.000 og op til 31.000 kr (arealer fra 75 m2 og op til over 300 m2), mens der til en varmepumpe i klasse A+++ vil blive givet tilskud, som varierer fra 26.000 og op til 37.000 kr.

Størrelsen af de opvarmede beboelsesarealer varierer ikke mellem de to varmepumpetyper.

Hos Energistyrelsen kan du lave en beregning over, hvilke tiltag du kan foretage dig på din boligm og hvad du kan få i tilskud for de enkelte tiltag. Du finder hjemmesiden med Tilskudsberegneren hér.

Hvor meget kan du få i håndværkerfradrag?

Ud over energitilskuddet findes der også håndværker- og servicefradrag, som du kan opnå via SKAT.

I 2021 er der afsat 340 millioner kr på finansloven til både håndværker- og servicefradraget.

Som privatperson kan du derfor få håndværkerfradrag på op til 25.000 kroner. Herudover har du også muligthed for at få servicefradrag for op til 25.000 kroner.

Skatteværdien for servicefradraget hæves fra 27% til 35% mens skatteværdien på håndværkerfradraget forbliver på 27%. Dette kan dog variere fra kommune til kommune, så snak med teknisk forvaltning om satserne, så du har de korrekte tal, inden du søger om tilskud.

Notér dig, at fradraget er på 25.000 kr. per person over 18 år, som er bosiddende i boligen, og som er skattepligtige i Danmark. Det at få fradrag for alle beboere er muligt, hvis hver person betaler sin del enkeltvis. Man kan derfor ikke betale via en fælleskonto, med mindre man er gift eller samboende.

Er dette tilfældet, skal du huske, at I hver især skal indberette fradraget til SKAT. Fradraget bliver ikke delt automatisk mellem jer.

Ligesom ved energitilskuddet kan du først opnå håndværkerfradraget, når du har betalt håndværkerens regning. Dette skal foregå via en elektronisk betalingsform (for eksempel MobilePay eller via bankoverførsel). Du kan altså ikke få fradrag, hvis du har betalt håndværkeren kontant.

Hvordan opnår du fradraget?

Fradraget kan indberettes til SKAT, så snart du har betalt håndværkerens regning. Du skal altid have en faktura, hvis du hyrer et firma til opgaven. Håndværkerydelser skal altid udføres af momsregistrerede personer.

Er der tale om serviceydelser kan disse udbydes af privatpersoner. Er det en privatperson, der hjælper dig, er en skriftlig erklæring fra vedkommende nok – her er en faktura ikke nødvendig.

Under alle omstændigheder skal alle betalinger foregå elektronisk.

Hvad kan du få fradrag for?

Du kan få fradrag for arbejdsløn inklusiv moms men ikke for materialer, som har været nødvendige for at udføre arbejdet eller arbejde, du selv eller andre i husstanden har udført.

Du kan heller ikke få fradrag, hvis du har fået støtte på andre måder eller fra andre offentlige puljer.

Håndværkerfradraget kan fås både til helårsbolig, til sommerhus og til andre fritidsboliger, og så står leje- og andelsboliger på lige fod med ejerboliger.

Det er dermed ikke som ved energitilskuddet, hvor for eksempel sommerhuse er udelukkede med mindre, de figurerer som helårsboliger i BBR-registret, ejheller er du udelukket fra håndværkerfradraget, hvis du bor til leje.

Der gives ikke håndværkerfradrag til nybyggeri, til arbejde som boligforeningen finansierer og heller ikke til renovering af bygninger, hvor du ikke har adresse samt til arbejde, der ikke bliver betalt digitalt.

Til sidst husker vi på, at du ikke kan få både energitilskud og håndværkerfradrag til det samme projekt. Det er derfor en god idé at lave et par udregninger for at finde ud af, hvor du kan indhente den største besparelse.

Hvornår kan jeg søge om energitilskud?

Det er en rigtig god idé at starte forberedelserne til ansøgning om energitilskud så tidligt i forløbet som muligt. Dette er, fordi der er sat en vis mængde penge af, og de bliver uddelt efter “først til mølle”-princippet

Dette vil sige, at når pengene i puljen er brugt op, så bliver du nødt til at vente til næste gang, der igen åbnes for ansøgninger, inden du kan ansøge igen.

Husk at du kan ansøge året efter, hvis du har fået afslag tidligere.

Tjek altid hos Energistyrelsen, hvornår der igen åbnes for ansøgninger. Det er en god idé at tilmelde dig deres nyhedsbrev, så du ikke kommer for sent til mølle.

I dine forberedelser inden ansøgningen bør du tage følgende skridt:

 1. Overvej grundigt, hvad du vil renovere. Tænk over, hvilken form for indgreb som kan give dig det bedste slutresultat, ikke blot på kort sigt eller med hensyn til en lavere varmeregning, men også i forhold til et fremtidigt salg og din boligs værdi på markedet.
 2. For at kunne få tilskud skal du have et energimærke. Har du det? (tjek hér)
  • Har du ikke et energimærke så kontakt en energikonsulent. Du kan få tilskud til energimærkningen, hvis du samtidig søger om energitilskud.
  • Du kan finde en energikonsulent hér.
  • Det vil koste cirka 6-7.000 kr at energimærke din bolig (der kommer mere om energimærkning senere i artiklen).
 3. Indhent tilbud på energiforbedringen du har valgt. Husk endelig, at du ikke må lave aftaler med håndværkerne, før du har fået endeligt tilsagn om tilskud.

Hvordan søger du om energitilskud?

Det er heldigvis blevet enklere at ansøge om energitilskud, end det tidligere har været. I dag er det dig, der ansøger, mens det tidligere var installatøren, som stod for ansøgningen.

Dette gør, at du har et langt bedre overblik over, hvor i proceduren du og din ansøgning befinder jer, og du skal ikke vente på svar fra tredjemand.

Ansøgningen foregår på Energistyrelsens hjemmeside Sparenergi.dk.

Der er basalt set 3 trin i ansøgningsproceduren:

 1. Du ansøger om tilsagn om energitilskud.
  Energitilskuddet bliver ikke udbetalt med det samme, men du får besked på, om din ansøgning er blevet godkendt eller ej, og hvilket beløb du vil kunne få i tilskud.
 2. Tilsagn om energitilskud
  Efter at have modtaget tilsagn om energitilskuddet, tager du kontakt til håndværkeren/-erne som skal udføre arbejdet og får energiforbedringen lavet.
 3. Udbetaling af energitilskuddet
  Når arbejdet er udført kan du bede om udbetaling af energitilskuddet.

Husk at du ikke må påbegynde det energiforbedrende arbejde, inden du har fået tilsagn om energitilskuddet.

Sådan søger du om energitilskud:

Herunder finder du trin-for-trin-proceduren for ansøgning om energitilskud – så er det dejligt nemt at gøre tingene rigtigt med det samme.

 1. Beregn dine tilskudsmuligheder hér.
 2. Få en energimærkning til din bolig.
 3. Få styr på dine papirer. Hav følgende ved hånden, når du starter ansøgningsprocessen:
  • Dit NemID
  • Bevis for at du ejer boligen. Det kan findes for eksempel på tinglysning.dk
  • Energimærkningsnummer (det står på din energimærkningsrapport)
  • Den/de energiforbedringer du søger tilskud til
  • Udfyldt ansøgererklæring (har du behov for yderligere information er her et link til Energistyrelsens ansøgningsvejledning)
 4. Indsend din ansøgning om energitilskud via Energistyrelsens ansøgningsportal.
 5. Afvent svar fra Energistyrelsen. Husk at du ikke må påbegynde opgaven eller indkøbe materialer til den, inden du har fået positivt svar tilbage.
 6. Lav en bindende aftale med en håndværker.
 7. Husk at indsende dokumentation som attesterer, at det energiforbedrende arbejde er blevet udført inden for det tidsrum, du har til rådighed (2 år fra tilsagnet om tilskud).

Hvad kræver det at søge om energitilskud?

Der er klare regler for, hvad der kræves når du ansøger om tilskud til energiforbedrende arbejde. En del af disse har vi allerede nævnt andetsteds i guiden.

Ønsker du at søge om energitilskud, er det nødvendigt for dig at kunne dokumentere den eksisterende situation, det vil sige den energisituation, din bolig er i før det energiforbedrende indgreb. Det er derfor nødvendigt at have en energimærkning af din bolig. Siden 1. oktober 2012 skal alle bygninger være energimærket, hvis du skal søge om energitilskud.

Et energimærke fortæller hvor effektivt din bolig udnytter energien, og dette gives på baggrund af varmetabsberegninger, som energikonsulenten har udregnet for din bolig.
Disse beregninger kommer til at ligge til grund for størrelsen af dit energitilskud.

Energimærket er ikke nødvendigt, hvis du har planer om at installere varmepumpe eller jordvarme i stedet for en fossil brændselskilde.

Ved du ikke om du har et energimærke, som er gyldigt? Slå op hér og se, om du er dækket ind.

Har du ikke en energimærkning, kan du søge om tilskud til dette samtidig med, at du søger om energitilskud. Du kan ikke få tilskud til energimærkning, hvis du ikke samtidig søger om energitilskud.

Har du et energimærke som på ansøgningstidspunktet er mindre end 6 måneder gammelt, kan du søge om støtte til dette samtidig med, at du søger om energitilskud.

Energimærkningen koster 6-7.000 kr., hvoraf du kan få maks. 3.000 kr i støtte.

Det er ikke nødvendigt med en energimærkning, hvis du går fra fossil varme (olie- gasfyr, elvarme eller biokedel) til luft-til-vand-varmepume eller jordvarme.

Når du har sendt ansøgning om energitilskud

Når du har søgt om energitilskud, så er der kun tilbage at vente på svar fra Energistyrelsen. Det kan godt gå hen og tage nogen tid, så væbn dig med lidt tålmodighed.

Har du behov for at tjekke, at ansøgningen er blevet modtaget, kan du logge dig på Energistyrelsens ansøgningsportal. Står din ansøgning som ”Indsendt”, er alt i orden, og du kan dermed ikke gøre andet end at vente på, at Energistyrelsen bliver færdig med at behandle din ansøgning.

Er der fejl og/eller mangler i din ansøgning, vil Energistyrelsen tage kontakt til dig for at udbedre disse.

Skulle det ske, at du ikke får tilskud, så vent til næste gang, der åbnes for nye ansøgninger og søg igen. Der er mange om buddet, så det er med at være hurtigt ude, når puljerne åbnes.

Har du spørgsmål til energitilskuddet? Du kan skrive direkte til Energistyrelsen på email eller til os herunder og få svar på dine spørgsmål.

Vær blot opmærksom på, at der kan være ventetid, så også hér bør du væbne dig med tålmodighed.

Andre former for støtte

Vidste du, at du kan få varmepumpe på abonnement med støtte?

At installere en varmepumpe kan virke som en meget stor og voldsom investering. Og er du ikke klar til selv at lægge pengene i denne form for energiforbedring, kan du få installeret varmepumpe på abonnement.

Denne støtteordning hedder Skrotningsordningen og giver dig, som har olie- eller naturgasfyr, mulighed for at gå over til varmepumpe uden de store problemer.

Det er leverandøren af varmepumpen, der får tilskuddet og som dermed står for både papirarbejdet (ansøgningen er inkluderet heri) og alt det praktiske med installation, drift og service af varmepumpen.

Vælger du en varmepumpe på abonnement kan du ikke få energitilskud via Bygningspuljen.

Ønsker du at benytte dig af Skrotningsordningen, er det et krav, at du vælger en VE-installatør til nedtagning af den gamle energikilde samt til installering af varmepumpen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om