Når du skal bygge nyt eller have boligen renoveret, skal du lave en entreprisekontrakt med entreprenøren. Få advokatens råd til, hvad kontrakten helt præcist skal indeholde…

Entreprisekontrakten giver dig et tydeligt aftalegrundlag

Når du skal bygge nyt eller have boligen renoveret, er det en god idé at lave en entreprisekontrakt med entreprenøren. Måske er du i tvivl om, hvad kontrakten helt præcist skal indeholde, og hvad dine rettigheder er i aftalen mellem dig som bygherre og entreprenøren?

Bedøm indlæg

Vi har talt med advokat Morten Riber Nielsen fra Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm, som her giver dig et par gode råd til, hvad du skal skrive ind i entreprisekontrakten.

»En af de afgørende ting er, at man skal sørge for at have et tydeligt aftalegrundlag. Ofte vil entreprenørerne henvise til de standardvilkår, der er, og det er AB18, ABT18 eller AB-Forbruger. Er AB-Forbruger med som grundlag i entreprisekontrakten, er man fint nok stillet, da dette er mest møntet til forbrugeren og beskytter forbrugeren lidt mere«, fortæller advokat Morten Riber Nielsen.

Tre former for entrepriser

Der findes tre entrepriseformer:

  • Fagentreprise er for dig, der vil styre dit byggeprojekt selv. Her laver du selv aftaler med hver enkelte håndværker.
  • I hovedentreprisen er der én hovedentreprenør, der styrer byggeriet. Denne entreprenør er typisk en arkitekt, ingeniør eller en anden byggeteknisk rådgiver. Her kan der ofte være underentreprenører, som så kan gå til hovedentreprenøren.
  • Ved totalentreprisen står entreprenøren for alt koordinering i forbindelse med byggeriet.

Der er fordele og ulemper ved alle formerne. Og det er ofte et spørgsmål om pris og om, hvem man er, og hvilke kompetencer man selv har. Det kan være en god idé at tænke dig om en ekstra gang, før du tager en beslutning om, hvilken entrepriseform, du vælger at gå med.

»Min anbefaling er, hvis man ikke har noget kendskab til byggeri, så skal man have en total- eller hovedentreprise. Vælger man hovedentreprisen, vil jeg anbefale, at man skal have fat i en byggeteknisk rådgiver, der kan hjælpe dig med at tage beslutninger.«

»Overvej også, om der er tale om levering af et færdigt produkt som for eksempel et typehus, eller det er enkeltstående dele af entreprisen, der bliver leveret. Det er også vigtigt at have for øje, hvilken slags entreprise det er«, siger Morten Riber Nielsen.

pexels photo 261664

Entreprisekontrakten skal fortælle om forsinkelse og mangler

I entreprisekontrakten er det vigtigt, at du får skrevet ind, hvad der skal ske, hvis der opstår forsinkelse og mangler i byggeriet.

»Forsinkelse og mangler er to hovedbegreber, man skal være særlig opmærksom på. Det er en god idé at tage stilling til, hvad der sker, hvis der opstår en forsinkelse eller mangel«, siger Morten Riber Nielsen.

Forsinkelse

Det er for eksempel vigtigt at skrive ind i entreprisekontrakten, om der skal være dagbøder eller erstatning til entreprenøren, hvis byggeriet bliver forsinket. Dagbøderne er ofte på mellem 500-1500 kr. per arbejdsdag. Den anden løsning er, at man får erstatning, hvis der ikke er aftalt dagbøder.

»Du skal kunne påvise, at du har lidt et tab i forbindelse med forsinkelsen. Det kan for eksempel være, hvis du ikke har et sted at bo og skal genhuses, eller du skal leje et depotrum til alle dine ting, hvis du bliver genhuset i en lille lejlighed. Det vil som udgangspunkt være entreprenøren, der skal betale det, såfremt denne er skyld i forsinkelsen.«

Mangler

Ved mangler skal man være opmærksom på, at der afholdes en afleveringsforretning. Er der mangler ved byggeriet, skal I være enige om, om du kan tilbageholde noget af købesummen til entreprenøren, indtil det bliver udbedret.

»Husk på, at håndværkere er praktikere – og vi ser desværre nogle gange, at har de fået deres penge, så er de ikke særlig hurtige til at få manglerne lavet«, fortæller Morten Riber Nielsen.

jumpstory download20200311 103735

Hvad skal en entreprisekontrakt som minimum indeholde?

Morten Riber Nielsen anbefaler, at bygherren og entreprenøren bliver enige om, hvilke regelsæt der. Og ellers er opmærksom på blandt andet:

  • Købesum
  • Hvad sker der, hvis man ikke betaler
  • Fristforlængelse
  • Mangler og forsinkelser
  • Tvistløsning
  • Risiko
  • Hvem der tegner hvilke forsikringer, og hvem der bærer risikoen.
Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om