Skal du bygge et nyt hus, er det afgørende, at du har helt styr på aftalen mellem dig og entreprenøren, der står for byggeriet…

Entreprisekontrakten er en aftale mellem bygherren og entreprenøren

Skal du bygge et nyt hus, er det afgørende, at du har helt styr på aftalen mellem dig og entreprenøren, der står for byggeriet. Og det kan entreprisekontrakten hjælpe dig med.

Bedøm indlæg

Som bygherre skal du tage stilling til mange ting i forbindelse med byggeriet. For at få styr på alle aftaler mellem dig som bygherre og entreprenøren, skal der udføres en entreprisekontrakt.

Entreprisekontrakten er med andre ord en skriftlig aftale mellem bygherren og entreprenøren eller håndværkeren, så byggeriet bliver opført til aftalt pris og tid.

Entreprisekontrakten mellem jer kan dermed sikre dig et overblik og en sikkerhed for, at entreprenøren er forpligtet til at overholde alle de aftaler, som er indskrevet i kontrakten. Og det kan give dig tryghed og overskud til andet end at holde øje med, om byggeriet nu forløber som aftalt.

Sørg for at få alt skrevet ind i entreprisekontrakten

Når du skal have udført dit byggeprojekt, er det vigtigt, at der foreligger en udførlig kontrakt. For at sikre dig de bedste betingelser, er det derfor vigtigt, at alt bliver skrevet ind i entreprisekontrakten.

Advokat Morten Riber Nielsen fra Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm fortæller, hvor vigtigt det er, at der er styr på entreprisekontrakten:

»Det er vigtigt at kigge på sikkerhedsstillelsen – altså stiller entreprenøren en sikkerhed for, at det arbejde han laver, bliver udført?«.

Jo mere konkret og præcis kontrakten er mellem bygherren og entreprenøren, jo mindre risiko er der for tvister og uoverensstemmelser mellem jer senere i forløbet. En måde at undgå konflikter på er, at der bliver opremset hele entreprisens omfang i kontrakten. Ved at have alt på skrift kan du nemmere bevise, hvad I har aftalt, og hvad vilkårene er, hvis I bliver uenige om noget.

pexels photo 261664 3

Undgå at skrive under på entreprisekontakten uden en advokat

Det er en god idé at lade en advokat tjekke alle dokumenter igennem, inden du underskriver noget.

Du skal være opmærksom på, at når entreprenøren udarbejder en entreprisekontrakt, kan de i teorien skrive i den, hvad de vil. Der findes altså ingen bestemmelse for, hvad der skal indskrives i kontrakten, og entreprisekontrakten er udformet på en måde, der sikrer entreprenøren bedst muligt.

Derfor kan det godt betale sig at lade en advokat læse alle dokumenter igennem, så du bliver sikret på bedste vis. De kan også hjælpe dig, hvis der opstår uenighed mellem dig og entreprenøren. Husk, advokatens pris er kun en meget lille andel af summen for nybyggeriet.

En advokat kan hjælpe dig med en gennemgang af entreprisekontrakten. De kan hjælpe dig med:

  • Gennemgang af alle dokumenter.
  • Hjælp, hvis byggeriet ikke forløber som planlagt.
  • Hjælp, hvis der skulle være fejl og mangler på overtagelsesdagen.
  • Rådgivning fra eksperter.

Entreprisekontrakten kan spare dig for dyre ekstraudgifter

Når entreprisekontrakten skal laves, kan det godt betale sig at få skrevet en tidsplan ind. Dermed kan du få en garanti for, hvornår byggeriet står færdigt.

Overskriver entreprenøren fristen, kan der uddeles såkaldte dagsbøder, som er på ca. 1-1,5 promille af entreprisen pr. dag. Det er op til bygherren at bevise sit tab på grund af forsinkelsen, og ved at have tidsplanen på skrift kan du som bygherre dermed bevise et tab og dermed få erstatning. Det kan altså være en god idé at få helt styr på entreprisekontrakten, inden byggeriet begynder.

Det kan også være, at du får en ekstraregning fra entreprenøren, som der ikke er indregnet i budgettet, der er fejl og mangler i byggeriet, som skal udbedres, eller der opstår uenigheder og konflikter mellem dig og entreprenøren. Er disse forhold ikke skrevet ind i entreprisekontakten, kan dit byggeri blive en endnu dyrere fornøjelse.

Selvom det kan virke fristende at droppe advokaten og ikke få hjælp til gennemlæsning af entreprisekontrakten, så kan det altså godt betale sig på den lange bane.

Fristforlængelse

»I de fleste tilfælde aftaler man en dato, hvor man skal være færdig med projektet. En af de klassiske ting, der bliver skrevet ind, er dog, at ”entreprenøren har ret til en fristforlængelse”«, fortæller Morten Riber Nielsen fra Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm. 

En fristforlængelse betyder, at entreprenøren i en række situationer kan være fritaget for ansvar, hvis tidspunktet for aflevering af byggeriet er overskredet.

Denne fristforlængelse kan blandt andet skyldes en forsinket leverance, offentligt påbud, eller i tilfælde af en udbrudt krig, naturkatastrofe, kraftig nedbør eller andre forhold, der gør, at man ikke kan fortsætte byggeriet.

roof truss 3339206 1280 3

Hvad er en entreprenør?

Skal du som bygherre have udført en bestemt håndværksmæssig opgave, kan du ikke undgå at støde på en entreprenør. Der findes mange forskellige entreprenører, der er specialiseret i lige præcis den opgave, som du skal have løst. En entreprenør kan være et firma eller en person, som for eksempel en tømrer, murer eller maler.

Som privatperson kan du sagtens hyre en entreprenør, hvis du skal have udført forskellige arbejdsopgaver inden for et bestemt fag. Dette kaldes også for en entreprise.

Hvad er en entreprisekontrakt?

En entreprisekontrakt er en skriftlig aftale mellem en bygherre og en entreprenør om et byggeprojekt som for eksempel byggeri af et hus eller en tilbygning. Bygherren betaler for byggeprojektet, og en eller flere entreprenører udfører arbejdet efter de aftalte vilkår, der står skrevet i entreprisekontakten.

Ordet entreprise bliver af den danske ordbog beskrevet som ”overtagelse af ansvaret for gennemførelsen af et projekt, især et bygge- eller anlægsarbejde, eller af en leverance (til et byggeri)”.

Det betyder, at entreprisekontrakten er en kontrakt mellem bygherren og entreprenøren, som dækker over aftalte vilkår og pris. Da det ikke er småpenge, der er på spil i et byggeprojekt, er en udførlig entreprisekontrakt et af de vigtigste elementer i entreprisen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om