Søren og hans kone Nanna købte for tre år siden et hus i Vejle med en nedgravet olietank. Tanken var…

Pladsmangel og tilbygning

Søren og hans kone Nanna købte for tre år siden et hus i Vejle med en nedgravet olietank. Tanken var fra 1963, da huset blev bygget. Men ifølge sælger var den blevet sløjfet i 1984.

Bedøm indlæg

Nu, tre år efter købet, har Søren og Nanna besluttet sig for at udvide deres 110 kvadratmeter hus med tre værelser, da de måske vil have et barn mere. Det kræver jo en del plads, og de har allerede en datter på næsten to år. Så 110 kvadratmeter er ikke nok til den lille familie.

Søren og Nanna gik derfor i gang med at gøre klar til at bygge til. Der blev blandt andet revet et skur ned, så håndværkerne kunne komme og gøre deres arbejde. Dernæst skulle der graves ud til selve tilbygningen, og Søren og Nanna havde hyret et firma til at stå for gravearbejdet. Alt var gået fint indtil nu. Men så begyndte problemerne så småt at tage fart.

Entreprenøren, der skulle grave ud til tilbygningen, blev nemlig opmærksom på, at jorden var temmelig blød og besluttede derfor, at der skulle foretages boringer i jorden for at finde ud af, om det var muligt at bygge på den bløde jord.

Geotekniske undersøgelser

Søren og Nanna ringede derfor til Franck Miljø- og Geoteknik for at få sat undersøgelserne i gang. Da geoteknikeren kom ud, fandt han hurtigt ud af, hvad der var galt. Den første boring blev foretaget i jorden lige ved siden af den gamle olietank fra 1963. Boringen viste, at der var olieforurening i jorden. Søren og Nanna vidste godt, at der lå en gammel olietank, og at der var risiko for, at tanken havde forurenet jorden. Men de regnede ikke med det.

Det skulle der kigges nærmere på. Geoteknikeren foretog derfor en række boringer lidt længere væk fra den nedgravede olietank, men fandt ingen tegn på yderligere forurening.

Efter der var blevet fundet olie i den ene boring, besluttede Søren og Nanna sig for at få gravet tanken op med det samme. Men der var ingen synlige tegn på, at den gamle olietank havde lækket olie. Udgravningsarbejdet til tilbygningen måtte sættes i bero, og der blev i stedet indledt et nyt gravearbejde for at finde ud af, hvor stort omfanget af olielækagen var.

Omfattende problemer

Der blev gravet fri ind mod huset. Men så tog problemerne fart – igen! ”Der var helt sort ind mod huset. Der lå en masse olie, og vi kunne se, at det var den lille rørføring fra olietanken og ind i huset, der havde stået og dryppet. Jo dybere vi fik gravet ned, jo mere olieforurening fandt vi. Og der var desværre rigtig meget forurening”, fortæller Søren, der sammen med Nanna var meget chokerede over resultatet.

20191112 093339 6 1024x420 1
User comments

Olieforurening under huset

Søren og Nanna rådførte sig igen med Francks Miljø- og Geoteknik for at finde ud af, hvad de skulle gøre. Derefter kom geoteknikeren Peter ud for at lave nogle flere boringer. Peter borede nu 1 meter ind under huset, og han kunne se, at der var forurening under huset.

Det hele blev bare værre og værre. ”Det var simpelthen bare det værste, for man kan jo ikke bare sådan lige fjerne forureningen under huset”, fortæller Søren, der er dybt frustreret over hele situationen.

Heldbredsrisiko?

”Vi er ikke rigtig kommet videre her de sidste par uger, for hverken Francks Miljø- og Geoteknik, Regionen eller dem, der udfører gravearbejdet, mener, at det er forsvarligt at grave videre på nuværende tidspunkt. Der er nemlig et stort hul ved vores gavl, så hvis der bliver gravet mere lige nu, kan vi risikere, at fundamentet revner og i værste fald, at gavlen falder sammen,” fortæller Søren.

Søren og Nanna har nu valgt at få hullet lukket, så det ikke står og gør huset ustabilt. De har desuden taget kontakt til Regionen, som planlægger at komme ud og måle, om dampene fra olien udgør en helbredsrisiko. Men målingerne bliver først foretaget i januar 2020, og indtil da kommer der ikke til at ske mere i sagen. ”Så kan vi jo bare håbe på, at olieforureningen ikke er skadelig for indeklimaet, for ellers er vi virkelig på spanden”, fortæller Søren.

Forureningen har haft konsekvenser

Olieudslippet fra den nedgravede olietank har haft store konsekvenser for Søren og Nanna. Søren fortæller, at de har ”brugt meget tid og mange penge på det. Vi har allerede brugt over 100.000 kroner af vores opsparing på at få gravet tanken op og på at få lavet undersøgelser.

Vi har det hele tiden i baghovedet. Vi har de sidste par måneder ikke vidst, hvad vi skulle stille op. Banken oplyste os om, at der var en risiko for, at kreditforeningen skulle have alle deres penge retur. Det var ret frustrerende.”

20191118 110641 768x1024 1
User comments

Ubesvarede spørgsmål – en usikker fremtid

Søren og Nanna står nu i en situation med mange løse ender og ubesvarede spørgsmål. De ved ikke, hvad der kommer til at ske. ”Vi ved ikke, hvordan kreditforeningen vil reagere, og om de vil trække deres penge tilbage. Det finder vi nemlig først ud af, når der kommer svar på indeklimaprøverne engang i januar næste år”, understreger Søren. Parret fra Vejle er frustrerede og bekymrede for, hvordan deres fremtid kommer til at se ud. Og med god grund.

Olietankens rørføring til huset lækkede olie

Søren og Nanna købte huset for tre år siden. Et hus fra 1963 med en olietank, der var blevet sløjfet i 1984. ”Der stod, at olietanken var sløjfet korrekt tilbage i 1984, og der stod faktisk også, at den var blevet ’synet sløjfet’. Vi havde en advokat på, der mente, at det måtte betyde, at der var én fra kommunen, der i 1984 havde sagt god for, at tanken var blevet sløjfet korrekt”, fortæller Søren. Søren og Nanna regnede derfor ikke med, at der var problemer.

Selve olietanken var ikke utæt, men det viste sig derimod, at rørføringen ind til huset var utæt. Da man sløjfede olietanken tilbage i 1984, tog man med andre ord ikke højde for, at der på et senere tidspunkt kunne ske et olieudslip fra rørføringen fra tanken og ind til huset.

Hvad kan man gøre?

Mathilde fra Francks- Miljø og Geoteknik fortæller, at langt de fleste sløjfninger i Danmark er udført korrekt. Men der er alligevel ingen garantier. Derfor er det en god idé at få tanken undersøgt, inden man overtager huset.

Selv hvis sløjfningen er udført korrekt, kan der opstå forurening ligesom i Søren og Nannas tilfælde, hvor forureningen kom fra rørføringen og ikke tanken. Så hvad kan man gøre? Man bør få udarbejdet en tilbagetrækningsklausul, så man har mulighed for at trække huskøbet tilbage, hvis det senere viser sig, at der er forurening.

Ingen kære mor

Hvis man vil købe et hus med en nedgravet olietank, skal man sikre sig, at olietanken – herunder rørføringen – ikke har forurenet grunden. For man kan komme til at stå i en vanskelig situation, når først huset er købt. Så er der ingen kære mor. ”Set i bagklogskabens klare lys skulle vi have bedt den tidligere ejer om at fjerne tanken, før vi købte huset.
Det er den eneste måde at være 100 % sikker på, om der er forurening,” fortæller Søren og Nanna.

”Det burde være sådan, at ejerskifteforsikringen dækker. Men det gør den desværre sjældent i praksis. Man kan dog få lavet en udvidet ejerskifteforsikring og inkludere et miljøtilvalg, men det dækker alligevel aldrig helt”, fortæller Mathilde fra Francks Miljø- og Geoteknik.

Troede at alt var i orden

Pengene for en undersøgelse er godt givet ud, for det kan i sidste ende blive rigtig dyrt, hvis man senere finder ud af, at en olietank (eller rørføringen) er utæt og har forurenet jorden.

Søren og Nanna ville ønske, at olietanken var blevet gravet op og undersøgt, før de havde sat deres underskrift på købsaftalen. ”Dette her er jo noget, der er sket, før min kone og jeg var blevet født. Men eftersom vi har købt huset, og ikke havde tegnet en udvidet ejerskifteforsikring eller på anden måde sikret os, så er der ikke noget, der dækker.
Så står vi bare selv med det hele.

Jeg ved jo godt, at dem vi købte huset af, heller ikke har noget med det at gøre. Men alligevel. Vi har slet ikke noget med den olietank at gøre. Vi tog det for gode varer, at tingene var i orden, for vi havde ikke grund til at tro andet”, understreger Søren.

Andre skal ikke stå i samme situation

Søren og Nanna vil gerne fortælle deres historie, så andre ikke ender med at komme til at stå i samme situation. De opfordrer til at få foretaget en undersøgelse og eventuelt få fjernet olietanken, inden man køber huset. Som husejer står man nemlig selv med hele ansvaret.

”Jeg kan se, at der er flere på vores vej, der har nedgravede olietanke. Det er potentielt tikkende bomber, der ligger derude, for man aner ikke, om de har forurenet eller ej. Selv hvis sløjfningen er udført korrekt, og dokumenterne passer, er der ingen garanti for, at der ikke er forurening.

Vi ved ikke, hvad vi skal stille op. Skal vi sælge huset eller forsøge at få olien renset op? Vi har talt med et firma, der er specialister i den slags, men det ser ud til at blive dyrt, hvis det overhovedet kan lade sig gøre at fjerne olien under vores hus. Det ved vi ikke endnu. Så det kan gå mange veje”, fortæller Søren.

Huset falder måske i værdi

Søren og Nannas hus falder nok i værdi. ”Om det så er 200.000 eller 1.000.000, det ved vi ikke, og det er vi selvfølgelig trætte af. Hvis vi skal sælge huset, kommer vi nok – uanset hvad der sker – ud med et tab i én eller anden størrelsesorden.

Det er rigtig træls. Så vi har haft økonomiske udfordringer, brugt en masse tid på det, og vi ved ikke engang, hvor vi står. Og huset falder i værdi. Det er simpelthen træls hele vejen rundt. Hvis bare vi kunne grave det væk, og så havde brugt lidt over 100.000 på det, så fred være med det. Men det er stadigvæk forurening af vores hus. Alle kan gå ind og se, at huset står som forurenet. Det betyder, at bankerne er bange for at låne folk penge til at købe huset.
Så det er helt sikkert, at hvis vi ikke får olien renset op, så bliver det svært at sælge den dag, vi skal sælge, fortæller Søren.

Ingen garanti

Søren og Nanna er glade for, at deres historie bliver fortalt, så andre har mulighed for at få deres olietanke undersøgt, inden de køber et hus. Søren gør opmærksom på, at almindelige mennesker jo ikke tænker over, hvor galt det kan gå, fordi man jo stoler på, at tingene er i orden, når det nu står i dokumenterne. At en tank er sløjfet, er ikke en garanti for, at der ikke er forurening, hvilket i vores tilfælde kom fra rørføringen ind til huset, fortæller parret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om