Er et sommerhus en fritidsbolig? Hvad er forskellen på en fritidsbolig og en helårsbolig? Og kan man benytte sommerhuset til helårsbeboelse?

Disse spørgsmål og mange andre svarer vi på i denne artikel. Læs med og få den klare definition på, hvad en fritidsbolig er.

Bedøm indlæg

Hvad er en fritidsbolig?

En fritidsbolig er en bolig, du benytter i din fritid. Så langt så godt.

Der kan både være tale om boliger, som er egnet til helårsbeboelse, mens der ofte er tale om sommerhuse og andre fritidshuse såsom kolonihavehuse.

En fritidsbolig adskiller sig fra en helårsbolig ved ikke at have bopælspligt. Det vil sige, det ikke er tilladt at have sin folkeregisteradresse i en fritidsbolig.

At have folkeregisteradresse i et fritidshus ville i praksis betyde, at du ønsker at benytte huset som helårsbeboelse.

Hvor meget må du bygge på en fritidsgrund?

En grund, som er udlagt til fritidsbebyggelse, har en bebyggelsesprocent på omkring 10-15 i forhold til grunde til helårsbeboelse, som har en procentandel til bebyggelse på 30.

Hvordan adskiller fritidsboliger og sommerhuse sig fra helårsboliger?

I modsætning til helårsboliger, må sommerhuse kun bygges i én etage. Dette er for at tage hensyn til de specielle områder, hvor sommerhusene er bygget.

Herudover må højden på huset være maksimalt fem meter. Samtidig skal den ene facade af husets ydervægge mindst have en højde, som ikke overstiger tre meter.

Med hensyn til materialevalg, konstruktionen, dampspærre og isolering er der mindre stramme krav til fritidsboligen, end der er til helårshusene.

Dette er netop, fordi sommerhuse og andre fritidshuse normalt ikke er bygget til at være beboet hele vinteren.

summer cottage

Hvad med din bolig?

Ønsker du at finde ud af, hvordan din bolig er registreret, så tjek BBR (Bygnings- og Bolig)-registret.

Her vil du kunne se boligens status, og også om der er givet dispensation til helårsbeboelse.

Kan en fritidsbolig benyttes til helårsbeboelse?

Indtil for nogle år siden var det fysisk set ikke muligt at overvintre i et sommerhus.

Men i de senere årtier er det blevet stadig mere populært at have fritidsboliger, som er velisolerede, mere luksusprægede, og forsynet med et velfungerende varme-, sanitets- og kloaksystem. Det har i større omfang gjort det muligt at udnytte fritidsboliger til helårsbeboelse.

Det er dog ikke alle, der har mulighed for at gøre brug af sommerhuset hele året.

Der er helt bestemte krav, som skal opfyldes, hvis du skal gøre dig håb om at kunne bo 12 måneder om året i din fritidsbolig.

Hvor længe må du opholde dig i din fritidsbolig?

Den maksimale tid, det er tilladt at opholde sig i et fritidshus er:

  • Så længe du ønsker det fra den 1. marts til den 31. oktober
  • 9 uger i vinterhalvåret, fordelt på “ophold af kortere varighed”, det vil sige maksimalt fire til fem uger ad gangen.

Opholder du dig i sommerhuset ud over denne tidsperiode kan kommunen i værste fald melde dig til politiet. Du kan blive tvunget til at anskaffe dig en helårsbolig, og du kan blive idømt dagbøder for hver dag, der går, indtil du forlader sommerhuset.

Hvilke krav skal du opfylde, hvis du ønsker at benytte sommerhuset som helårsbolig?

Hvis du har ejet din fritidsbolig i mindst ét år og er uden for arbejdsmarkedet, fordi du er folkepensionist, modtager pension (også tjenestemandspension), er på efterløn eller fleksydelser og er fyldt 60 år, har du ret til at benytte dit sommerhus som helårsbolig uden at søge tilladelse hos kommunen.

Det er også tilladt at benytte din fritidsbolig til helårsbeboelse på lovlig vis, hvis den blev brugt på den vis, da området med udlagt til sommerhusbeboelse.

Tjek situationen først. Vær særligt opmærksom på, at retten til helårsbeboelsen ikke senere er bortfaldet.

cottage 2021 11 26 05 59 42 utc

Dispensation

Endelig kan du have fået særlig dispensation af den kommune, hvor sommerhuset ligger til at bruge dette som helårsbolig.

Den slags gives for eksempel til ejere eller forpagtere af dagligvarebutikker eller lignende i sommerhusområderne, men kan for eksempel også være i forbindelse med problemer med helbredet eller invaliditet.

Forhør dig hos din kommune for at finde ud af, om du har ret til at bo hele året i din fritidsbolig.

Får du dispensation, så husk at denne bortfalder ved ejerskifte, og hvis boligen ikke længere bliver brugt til helårsbeboelse.

Ansvar for dig som ejer

Det er dit eget ansvar at undersøge, om din fritidsbolig er beboelig i vinterhalvåret. Her skal f.eks varme- og kloakforhold være i orden.

Kommunen har interesse i, at boligen er sundhedsmæssigt i orden, men du har ansvaret for, at den faktisk er det. Kun hvis huset er egnet til helårsbeboelse, kan du få lov til at benytte fritidsboligen hele året.

Hvorfor må du ikke ubetinget benytte dit fritidshus til helårsbeboelse?

Mange fritidsboliger ligger i sommerhusområder, som vurderes som skrøbelige, og som derfor ikke tåler konstant beboelse af hele området, hvis man ønsker at bevare det unikke, rekreative aspekt ved et sådant et sted.

Dette er grunden til, at det ikke umiddelbart er tilladt at bo i din fritidsbolig.

At sommerhusområderne ligger mere øde hen i bestemte perioder om året sikrer, at områderne har tid til at “komme sig” efter sommerens brug.

Samtidig fastholdes de som rekreative områder.

I sidste ende sikrer en kun minimal helårsbeboelse i disse områder, at de ikke udvikler sig til beboelseskvarterer, som blot er blevet flyttet ud i naturen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om