Du har muligvis hørt, at der er forskel på en helårsbolig og en fritidsbolig. Men hvor ligger disse forskelle? Og er det overhovedet muligt at benytte for eksempel sommerhuset til helårsbeboelse?

Det kan du få svar på i den følgende artikel, hvor vi kommer med definitionen på, hvad en helårsbolig er. Vi kommer også med alt andet information om helårsbolig, der er værd for dig at vide.

Bedøm indlæg

Hvad definerer en helårsbolig

Meget enkelt sagt er en helårsbolig en bolig, du bor i hele året. Men det er en for enkel måde at definere denne slags bolig.

Her kommer tre forskellige regler, som gælder for helårsboliger:

Bopælspligt

Der er bopælspligt i en helårsbolig til forskel fra andre typer boliger såsom fleksboliger og sommerhuse.

Dette vil sige, at der som hovedregel altid skal være mindst én person, der har folkeregisteradresse i boligen.

Og det kan ikke blot være en proforma-adresse, for vedkommende skal opholde sig minimum 180 dage om året i boligen. Der står ikke 180 dage direkte i loven, men det bliver opretholdt via Skatteministeriets regler om skattepligt.

Bopælspligten betyder dermed, at har du ikke selv mulighed for eller lyst til at bo i din bolig, så skal den lejes ud for at opfylde reglerne.

Bebyggelsesprocent

En byggegrund som er udlagt til en helårsbolig er bebyggelig helt op til 30 procent af totalarealet. Dette er en forskel fra fritidsgrundene, som kun må bebygges op til omkring 10-15 procent.

Forskel på helårsbolig og sommerhus

En helårsbolig er en bolig, hvori du må opholde dig hele året. Denne detalje er vigtig for at adskille helårsboligen fra fritidsboligen, som i manges tilfælde er lig med sommerhuset.

I sommerhuset er det nemlig tilladt at opholde dig så længe du har lyst – men kun i tidsrummet fra den 1. marts til den 31. oktober.

Tiden, du må opholde dig i sommerhuset i vinterhalvåret, er begrænset til maksimalt halvdelen af perioden, hvilket vil sige 9 uger.

Du har kun lov til at benytte sommerhuset i kortere perioder, hvilket i praksis vil sige maksimalt fire til fem uger ad gangen.

Som du kan se, er det ikke muligt at bo i sommerhuset hele året med mindre, der gælder særlige forhold for dig.

old danish house 2021 08 30 09 27 22 utc

Hvad er kravene til en helårsbolig?

Helårsboligen skal respektere Bygningsreglementet

Ud over at der altid skal være mindst én person registreret på adressen (bopælspligt) skal en helårsbolig respektere de regler, som Bygningsreglementet foreskrev, da ejendommen blev bygget.

Bliver bygningen sat i stand efterfølgende, skal disse forbedringer følge det Bygningsreglement, som var gældende på tidspunktet for istandsættelsen.

En gang helårsbolig, altid helårsbolig

Som hovedregel vil en helårsbolig, når den én gang er blevet registreret som sådan, vedblive med at være helårsbolig.

Der er dog tilfælde, hvor en helårsbolig få en ny status og bliver omregistreret i BBR-registret (Bygnings- og Boligregistret).

Dette kan ske både ved bygninger beliggende i landområder og i byzoner. Det er kommunen, som giver dispensation.

Kan et sommerhus benyttes som helårsbolig?

Det korte svar er, at som hovedregel kan et sommerhus ikke benyttes som en helårsbolig.

Dog findes der undtagelser. Der er visse tilfælde, hvor sommerhuset kan benyttes til helårsbolig uden behov for at søge tilladelse eller dispensation.

Dette kan dog kun ske, hvis huset først og fremmest er egnet til helårsbeboelse og dermed opfylder minimumskravene for eksempelvis minimumsisolering af klimaskærmen, ordentlige toilet- og hygiejneforhold, god udluftning og sundt indeklima.

Kommunen vil sikre sig, at stedet du bor er sundhedsmæssigt forsvarligt og egnet til helårsbeboelse.

Herudover skal du opfylde et krav om, at du har ejet huset i mindst ét år inden
ansøgningen, og samtidig skal du have mindst ét af følgende karakteristika:

  • Du er folkepensionist
  • Du modtager pension, hvilket også inkluderer tjenestemandspension, og er fyldt 60 år
  • Du er førtidspensionist
  • Du er efterlønsmodtager
  • Du modtager fleksydelser
  • Du har fået dispensation af din hjemkommune, for eksempel på grund af helbredsmæssige problemer

Hører du eller din ægtefælle/samboende til én af disse grupper kan I frit benytte sommerhuset som helårsbolig.

Har du fået dispensation, så husk at denne bortfalder ved ejerskifte samt i de tilfælde, hvor boligen ikke længere benyttes til helårsbeboelse.

Er du i tvivl om din boligs status? Tjek BBR-registret

Din boligs status vil stå i BBR-registret (https://bbr.dk/), og det vil dermed også fremgå, hvis der er givet dispensation til helårsbeboelse i et sommerhus.

summer feeling in the house garden 2021 08 26 15 44 33 utc

Fleksboliger

Det er ikke altid lig med bopælspligt at have en helårsbolig.

Er din bolig registreret som fleksbolig, er der ikke pligt til at bo i den på helårsbasis.

Siden 2013 har landets kommuner haft mulighed for at give helårsboliger status af fleksboliger.

Dette benyttes specielt til huse beliggende i landområder.

Når en helårsbolig opnår status af fleksbolig, betyder det at bopælspligten ophæves, og at du som ejer kan benytte boligen, som det passer dig: om det er som sommerhus, fritidsbolig eller hvad du ellers tænker dig.

Har din bolig status af fleksbolig er ingen lovmæssig begrænsning på, hvor meget du må anvende boligen på årsbasis.

Du kan sågar flytte ind i huset og benytte det som helårsbolig, hvis du har lyst.

Hvilken boligstatus din bolig har, kan du se i BBR-registret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om