Der er meget at holde styr på før, under og efter en bolighandel. Det er derfor helt oplagt at trække på rådgivning fra fageksperterne…

Hvad er en refusionsopgørelse?

Der er mange bolde i luften, som du skal holde styr på under en bolighandel. Det kan være godt givet ud at få en erfaren boligadvokat til at hjælpe dig. Blandt andet er der den der refusionsopgørelse, som du sikker har hørt om. Men hvad er en refusionsopgørelse egentlig? Vi giver dig den korte forklaring her.

Bedøm indlæg

Helt kort forklaret, så er en refusionsopgørelse opgørelsen over det økonomiske mellemværende mellem sælger og køber i en bolighandel.

Det er altså en opgørelse over de udgifter, som en sælger har betalt aconto forud og som fra overtagelsesdatoen skal betales af køberen. I opgørelsen redegøres der for hver enkelt udgiftspost.

Det udregnes, hvor meget sælger reelt har haft af forbrug indtil overtagelsesdagen og sammenlignes med det beløb, som sælger har betalt forud. Derved finder man frem til det beløb, som køber skal betale sælger (eller i nogle tilfælde hvad sælger skal betale køber).

Hvis køber skal betale et ekstra beløb til sælgeren, sker det kontant udover beløbet for selve boligen. Viser refusionsopgørelsen derimod, at det er køber, der skal have penge af sælger, fratrækkes dette beløb af købesummen, før denne overgår til sælger. Og køber får dette beløb refunderet.

Hvad indeholder en refusionsopgørelse?

I en typisk refusionsopgørelse indgår følgende punkter, som sælger som regel har betalt forud aconto.

  • Forbrug af el, vand og varme
  • Ejendomsskatter
  • Vandledningsafgift
  • Renovation
  • Skorstensfejer
  • Udgifter/kontingent til grundejer-/ejerforening
  • Sælgers andel af en eventuel ejerskifteforsikring
floor plan 1474454 1280 7

Refusionsopgørelsen i praksis

Det er i virkeligheden helt lavpraktisk. På overtagelsesdagen aflæses alle målere (el, vand, varme etc.), så sælgers reelle forbrug indtil denne dag kan udregnes.

Dette forbrug sammenlignes så med de acontobeløb, som sælger har betalt forud. Og derved udregnes om sælger har betalt for meget eller for lidt.

Det afhænger af den enkelte købsaftale, hvem der skal foretage målingerne og udarbejde refusionsopgørelsen. Det er som regel købers boligadvokat eller sælgers ejendomsmægler, der står for opgaven. Og en refusionsopgørelse forventes færdig senest 30 dage efter, køber har overtaget boligen.

Søg hjælp hos en boligadvokat

Med mindre du har den rette erfaring og kompetencer, bør du ikke selv kaste dig ud i at stå for en refusionsopgørelse. Og selv hvis du mener at kunne udfærdige opgørelsen selv, anbefaler vi, at du hyrer en boligadvokat (eller erfaren ejendomsmægler) til at gennemgå rapporten også.

Vi anbefaler, at du kontakter en boligadvokat, så der er styr på alle dokumenterne i forbindelse med dit boligkøb.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om