Når dit nye byggeri står færdigt, vil der typisk være fejl og mangler, der ikke er blevet opdaget ved…

Reglerne for gennemgang af dit byggeri

Når dit nye byggeri står færdigt, vil der typisk være fejl og mangler, der ikke er blevet opdaget ved overleveringen af byggeriet. Derfor indeholder byggekontrakter som regel en aftale om 1-års og 5-års-gennemgang. Formålet er at gennemgå byggeriet på et senere tidspunkt for at identificere manglerne og oprette dem som juridiske udbedringskrav.

Bedøm indlæg

Byggeriet gennemgås 1 og 5 år efter opførelsen. Gennemgangene følger normalt de regler, der er udspecificeret i AB 92 (almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed), standardaftalen AB Forbruger (almindelige betingelser for byggearbejder for forbrugere) eller ABT 93 (almindelige betingelser for totalentreprise).

At gennemgå et hus for fejl og mangler er ofte en større opgave, end man regner med. Og det er faktisk din opgave at påpege manglerne. Det kommer ofte som en overraskelse for mange. For man jo skulle tro, at det var entreprenørernes eget ansvar.

I princippet kan der foretages 1-års og 5-års-gennemgang af alle byggerier, hvis bygherren og entreprenørerne aftaler det. Men det er dog mest almindeligt i forbindelse med større byggeprojekter.

Hvis du ikke indgår aftale med entreprenørerne om gennemgang af byggeriet, har du ikke ret til at få udbedret de mangler, der måtte være. Derfor skal du sørge for at få aftalerne bragt i orden, før du går i gang med dit byggeprojekt.

architect architecture body 33343 e1533057363781 1

Hvordan foregår gennemgangen?

Til gennemgangen af huset deltager bygherren. Bygherren har som regel en rådgiver med samt de entreprenører, der har udført byggeriet. Det er vigtigt, at du som bygherre har en professionel og erfaren rådgiver med dig. Så har du en dygtig fagmand i ryggen, der kan tale din sag, når du står over for entreprenørerne og skal udpege deres byggefejl og oprette dem som udbedringskrav.

Entreprenørerne vil ofte forsøge at udsætte udbedringen af nogle af husets fejl og mangler, indtil der er foretaget en 1 års-gennemgang. Men det er vigtigt, at du holder fast i, at de fejl, der kan udbedres med det samme, bliver det.

I forhold til eksempelvis svindrevner i loftet og væggene er det dog almindeligt at vente indtil 1 års-gennemgangen. Revnerne kommer nemlig hurtigt igen. Rent kosmetisk er de ikke pæne at se på, men svindrevner er forholdsvis uskyldige. De har ingen betydning for husets bærende konstruktioner. Hvis I indgår en aftale om udsættelse, skal du sørge for at få det på skrift, så den er juridisk gældende.

Forud for gennemgangen bør du som bygherre skrive de fejl og mangler ned, som du allerede har opdaget. Så har du et godt udgangspunkt for selve gennemgangen af huset.

Under gennemgangen noterer I sammen de resterende byggefejl i eftersynsprotokollen. Vær dog opmærksom på, at der kan være uenighed om, hvorvidt en byggefejl er en byggefejl. Det vigtigste i denne sammenhæng er at få det noteret på en mangelliste.

En mangelliste er egentlig bare en liste, hvor fejl og mangler noteres. Du skal desuden altid notere, at entreprenøren ikke anerkender manglen (hvis dét er tilfældet). Eftersynsprotokollen er derimod den juridisk gældende protokol, som skal skrives under af dig (som bygherre) og entreprenøren.

I eftersynsprotokollen noteres

  • de pågældende fejl og mangler
  • hvornår de skal være bragt i orden
  • aftale vedrørende eventuel sikkerhedsstillelse
  • diverse økonomiske aftaler
  • praktiske sager (fx om håndværkeren har fået udleveret en nøgle m.m.)
  • de forhold, man skal være opmærksom på ved den senere 5-års-gennemgang

I AB 92, ABT 93 og AB forbruger finder du en beskrivelse af, hvilke muligheder du har for at sanktionere entreprenørerne, hvis de ikke overholder aftalerne.

Det er vigtigt, at du har helt styr på, hvad du kan gøre, hvis entreprenørerne ikke overholder tidsfristerne, eller ikke får udbedret de fejl og mangler, som I er blevet enige om.

Derfor bør du få en byggerådgiver med til gennemgangen

hjemsted.dk anbefaler, at du altid sørger for at få en rådgiver til at hjælpe dig, når du skal have gennemgået dit byggeri. Kun de færreste privatpersoner har den håndværksmæssige viden og ekspertise, det kræver at udpege entreprenørernes eventuelle fejl og mangler.

En erfaren og professionel byggerådgiver ved præcis, hvad man skal være opmærksom på, og kan hurtigt se, hvis der er noget, der ikke er, som det skal være. Pengene for en byggerådgiver er derfor godt givet ud.

Hvis du beslutter dig for ikke at tage en rådgiver med, kommer du til at stå i en vanskelig situation. Husk på, at entreprenørerne gerne vil spare penge. Det betyder, at entreprenørerne ikke altid har den store interesse i at udbedre eventuelle fejl og mangler. Simpelthen fordi det koster dem penge.

Med en erfaren byggerådgiver ved din side sikrer du dig, at du har en professionel fagmand, der kan tale din sag. Så du ikke står alene over for entreprenørerne, når byggeriet skal gennemgås.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om