Måske har du hørt om de forskellige entrepriseformer: fagentreprise, hovedentreprise og totalentreprise. Men ved du, hvad begreberne dækker over?

Hvad er en ”entrepriseform”?

Måske har du hørt om de forskellige entrepriseformer: fagentreprise, hovedentreprise og totalentreprise. Men ved du, hvad begreberne dækker over?

Bedøm indlæg

Kort fortalt dækker begrebet ”entrepriseform” over, hvem der styrer byggeprojektet, nybyggeri og renovering, og har ansvaret for, at byggeriet bliver udført på de aftalte vilkår.

Entrepriseformerne inddeles normalt i tre hovedkategorier: fagentreprise, hovedentreprise og totalentreprise.

Når bygherren indgår en aftale med en entreprenør – det vil sige den eller de håndværkere, der skal udføre opgaverne – er der tale om en entreprise.

Ved mindre byggeprojekter er det ret normalt, at der kun er én håndværker tilknyttet projektet. Eksempelvis en tømrer. Men hvis opgaven er bare lidt større, vil der typisk skulle flere forskellige fagfolk ind over.

Det stiller en række krav til, hvordan projektet planlægges og udføres. Og i hvilken rækkefølge. Derfor skal du finde ud af, hvilken entrepriseform der passer bedst til dit byggeprojekt.

Hvordan vælger du den rette entrepriseform?

Det afhænger kort sagt af dit byggeprojekt. Du bør starte med at forholde dig til, om du skal bygge nyt, bygge til eller bygge om.

Prøv efterfølgende at danne dig et overblik over, hvor mange forskellige fagfolk der skal involveres i projektet. Har du allerede en projektplan samt de nødvendige byggetegninger? Det er spørgsmål som disse, du skal forholde dig til, når du skal vælge den rette entrepriseform til netop dit byggeprojekt.

Det er vigtigt, at du finder ud af, hvor meget hjælp du har brug for til at styre byggeprojektet. Det afhænger helt af din håndværksmæssige viden og dine evner til at strukturere og planlægge.

Kun de færreste har de nødvendige forudsætninger for at styre hele projektet selv. Det gælder særligt, hvis der er tale om et mere omfattende byggeri. Det kræver indsigt i byggetekniske forhold, jura og økonomi. Vi anbefaler derfor, at du får professionel rådgivning, så projektet ikke løber løbsk og koster dig flere penge end højst nødvendigt.

Fagentreprise

Fagentreprise er for dig, der kan og vil styre dit byggeprojekt selv. Du kan med fordel tage en rådgiver med på råd, selvom du vælger denne entrepriseform. Men som udgangspunkt står du selv for at indhente byggetilladelse for projekteringen samt tegninger, byggebeskrivelser, procesplan m.m.

Du har det økonomiske og juridiske ansvar, og står selv for at indhente materialetilbud og tilbud på håndværkere.

Du indgår aftaler med hver enkelte håndværker om, hvornår opgaverne skal være udført, og hvad prisen skal være. Hvis du er god til at forhandle, og har viden om byggematerialer, kan du måske spare penge. For du udvælger selv de firmaer, der skal udføre opgaverne.

Du skal dog være opmærksom på, at der i forbindelse med et byggeprojekt kan opstå uenigheder mellem de involverede håndværkere og firmaer. Det er din opgave at løse dem. Det kan være krævende, fordi det stiller høje krav til dig som konfliktløser. Hvis du ikke selv har håndværksmæssig erfaring, kan det være svært at mægle mellem faggrupperne.

Fordelen ved at vælge fagentreprise er, at du selv styrer dit byggeprojekt. Du er ”chefen” og har derfor meget at sige i forhold til, hvordan byggeriet udføres. Og hvordan processen bliver.

Hvis du har styr på økonomi, jura og byggeteknik, er fagentreprisen måske det rigtige for dig. Men det er krævende at stå for det hele selv. Du skal vide, hvad du laver.

Hvis du overvurderer dine evner, kan det koste mange penge og blive en ubehagelig byggeproces. Desuden er det tidskrævende at stå for det hele selv. Du skal konstant have fingeren på pulsen og følge med i, hvad der sker på byggepladsen.

Du kan risikere, at tidsplanen for byggeprojektet skrider. Og at der kommer uventede byggetekniske problemer, fordi håndværkerne kun står til ansvar for den del af byggeprojektet, som de selv udfører.

Det anbefales derfor, at du får professionel hjælp. Med en dygtig og erfaren rådgiver ved din side er du bedre rustet til at styre projektet sikkert i mål og undgå unødige omkostninger og besvær.

billede1

Hovedentreprise

Hovedentreprise er den mest benyttede form for entreprise for private bygherrer. Din rolle er her en anden, fordi du har en professionel til at stå i spidsen for byggeprojektet og styre økonomi, tidsplaner, byggeproces og samarbejdet med de øvrige entreprenører. Du står dog selv for at indhente diverse godkendelser samt projektmateriale.

I hovedentreprisen er det hovedentreprenøren, der har ansvaret for, at byggeriet udføres til tiden og til den rigtige pris. Hovedentreprenøren er typisk det firma, der har den største entreprise i byggeprojektet. Det kan eksempelvis være en murer- eller tømrervirksomhed.

De underentreprenører, der er involveret i byggeprojektet, laver en række aftaler med hovedentreprenøren, som står til ansvar for udførelsen af underentreprenørernes arbejde. Det betyder, at du som bygherre undervejs kommunikerer med hovedentreprenøren og ikke underentreprenørerne.

Ved en hovedentreprise mindskes risikoen således for fejl og misforståelser, eftersom hovedentreprenøren er ansvarlig for underentreprenørerne.

Vær dog opmærksom på, at der i hovedentreprisen ikke bliver ført kvalitetstilsyn. Derfor anbefaler vi, at du får en professionel fagmand til at føre tilsyn, så kvaliteten er i orden.

Fordelen ved en hovedentreprise er, at store dele af projektet styres af hovedentreprenøren (herunder jura, økonomi og byggeteknik). Men du skal selv indhente fx byggetilladelse og stå for projektmateriale. Hovedentreprisen stiller derfor visse krav til dig som bygherre.

Totalentreprise

Hvis du hyrer en hovedentreprenør, som også tager sig af byggetegningerne, projekteringen og diverse beregninger – så er det en totalentreprise.

Totalentreprise adskiller sig kort sagt fra de to øvrige entrepriseformer, fordi hovedentreprenøren tager sig af det hele. Totalentreprise benyttes typisk i forbindelse med store byggeprojekter og til typehuse, køkkenprojekter, badeværelsesprojekter, renovering og tilbygning.

Totalentreprenøren ordner alt for dig. Du skal bare skrive under på en kontrakt. I totalentreprisen foretages der dog heller ikke kvalitetstilsyn. Vi anbefaler derfor, at du får en professionel fagmand til at føre tilsyn, så kvaliteten er i orden.

Den store fordel ved at vælge denne entrepriseform er, at alle byggeriets processer styres af totalentreprenøren. Men det betyder så også, at du på et meget tidligt tidspunkt i processen – gerne før byggeriet går i gang – skal være helt bevidst om dine ønsker for byggeriet.

Derfor bør du få professionel rådgivning

Når du skal bygge nyt, bygge om eller bygge til, bør du få hjælp af en professionel rådgiver. Det er der flere grunde til. Uanset hvilken entrepriseform du vælger, kan der være behov for professionel rådgivning. Så undgår du unødige overraskelser og ekstraomkostninger.

Økonomisk rådgivning

Et byggeprojekt er en stor økonomisk omkostning. Du skal have overblik over din økonomi, dine lånemuligheder og have styr på, hvordan din økonomi bliver i fremtiden. Du skal have helt styr på de økonomiske spørgsmål, før du går i gang med at bygge.

Det anbefales derfor, at du tager en økonomisk rådgiver med på råd. Den økonomiske rådgiver kan hjælpe dig med at danne overblik over din økonomi, tage kontakt til banken og undersøge dine lånemuligheder, muligheder for låneomlægning, foretage konsekvensberegninger og gennemgå de endelige lånedokumenter. Det er ikke nok at overlade det til din egen bank. Din bankrådgiver er i sidste ende bankens mand og rådgiver derfor ud fra bankens interesser.

Byggeteknisk rådgivning

Håndværkere er mennesker, og mennesker laver fejl. Derfor er det vigtigt, at der føres kontrol med dit byggeprojekt. Så du kan komme eventuelle fejl og byggesjusk i forkøbet.

Vi anbefaler, at du får en professionel og erfaren byggerådgiver til løbende at gennemgå håndværkernes arbejde. Eventuelt at finde et firma som samarbejder med en række dygtige fagfolk (herunder arkitekter og ingeniører), der kan sørge for, at dit byggeprojekt skrider frem, som det skal.

Juridisk rådgivning

Jura er kompliceret og har stor betydning, når du skal bygge. Medmindre du selv har en juridisk uddannelse i bagagen, kan det være svært at gennemskue de forskellige juridiske kontrakter i forbindelse med et byggeprojekt.

Hvis du får en jurist til at gennemse de forskellige kontrakter med byggefirmaer og håndværkere, er du sikker på, at aftalerne er i orden. Der kan også opstå problemer og uenigheder undervejs i byggeprocessen. Med den rette juridiske hjælp sikrer du dig, at I når til enighed og finder en holdbar løsning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om