Hvis du overvejer at købe bolig, har du sikkert hørt udtrykket grundskyld. Det samme gælder, hvis du netop har købt og modtaget din første skattebillet som boligejer. Men hvad… 

Kort om grundskyld

Hvis du overvejer at købe bolig, har du sikkert hørt udtrykket grundskyld. Det samme gælder, hvis du netop har købt og modtaget din første skattebillet som boligejer. Men hvad betyder grundskyld og hvorfor skal du betale det?

Bedøm indlæg

Den helt korte forklaring er, at grundskyld er en skat, som alle danske boligejere betaler. Grundskyld er en skat, som du betaler for at eje grunden og ikke boligen. Og den skal betales – uanset om man bor i boligen eller ej.

Grundskyld som også kaldes grundskat eller ejendomsskat, opkræves af din kommune og udgør en promilledel af den afgiftspligtige grundværdi. Den beregnes med udgangspunkt i SKATs vurdering af din grund, den såkaldte grundværdi. Vel at mærke den seneste offentlige ejendomsvurdering, som du kan se på din årlige ejendomsskattesbillet. 

Hvor stor en promille af grundværdien, du skal betale grundskyld af, reguleres gennem din kommunes grundskyldspromille. Folketinget har siden 2002 lagt et loft på 7%, som grundskylden højest må stige om året – og det har resultereret i en gennemsnitlig stigning på 5,7% om året, ifølge Realkreditrådet, som er realkreditinstitutternes brancheorganisation.

Grundet loftet på de 7% betaler mange boligejere mindre, end de egentlig skulle, eftersom grundskylden har været begrænset i at stige så meget som grundværdien er steget. Grundskylden vil som udgangspunkt løbende stige indtil den rammer samme niveau, som svarer til den offentlige vurdering af grunden.

Danmark er det eneste land, der betaler en selvstændig skat på jord (grundskyld) i Europa, og er derfor også et af de lande, som betaler mest i løbende boligskatter.

jumpstory download20200320 123719

Hvor meget skal du betale?

Som boligejer skal du betale en fastsat promille af din grunds værdi. Promillen afhænger af, hvilken kommune du bor i. Det er nemlig op til hver enkelt kommune at fastsætte promillens størrelse. Dog er det ved lovgivning besluttet, at promillen skal være på minimum 16 og maksimum 34 af grundværdien. Med andre ord, så skal du betale mellem 1,6% og 3,4% af grundværdien fratrukket eventuelle fradrag i grundskyld.

Typisk modtager du i slutningen af året en opkrævning fra kommunen for næste års grundskyld, som forfalder over to to rater.

Den midlertidige indefrysningsordning

Fra 2018 er der blevet indført en midlertidig indefrysning for grundskylden. Denne midlertidige periode løber som udgangspunkt frem til og med 2020. Indefrysningen betyder, at grundskylden i denne periode ikke vil underligge de tidligere rammer for stigninger.

Indefrysningen skyldes, at regeringen i 2018 har vedtaget en ny lov, som betyder, at en eventuel stigning i grundskylden i perioden 2018-2020 ikke skal betales nu, men først når du potentielt sælger din bolig. Såfremt du sælger din bolig, skal hele det indefrosne beløb betales til kommunen.

Den midlertidige indefrysning er rente- og gebyrfri, og du kan for hvert år både se, hvor stort beløbet er for det pågældende år såvel som samlet set.

Hvad er boligskattereformen?

Et bredt flertal i Folketinget vedtog i maj 2017 en reform af boligskatterne. Boligskattereformen træder i kraft i 1. januar 2024.

Boligejere betaler grundskyld (ejendomsskat) til kommunen og ejendomsværdiskat til staten. Det er de to skatter, man taler om, når man taler om ”boligskat”. Hvor meget, du betaler i boligskat, afhænger i sidste ende af din ejendoms værdi.

Hensigten med boligskattereformen er at sikre en ensartet måde for at opgøre beskatningsgrundlaget – altså hvor meget boligen er værd.

Det forventes på sigt at øge grundskatten for ejerlejligheder og liebhaverboliger i de store byområder, mens de fleste boliger på landet og i de mindre byområdet vil slippe lidt billigere i grundskat.

Der har været en del udfordringer med forkerte ejendomsvurderinger, hvilket har resultereret i, at man fra politisk side har valgt ikke at foretage nye offentlige ejendomsvurderinger før man kan præsentere et forbedret ejendoms-vurderingssystem, som forventes at være på plads i 2024. Indtil det er på plads skal du betale grundskyld ud fra ejendomsvurderingen fra 2011 minus 2,5 procent. Du kan altid gå ind på din kommunes hjemmeside og se de aktuelle satser.
Selvom system først forventes at være i luften 2024, så vil du allerede fra 2021 få en ny vurdering af din grund, som danner grundlag for beregning af grundskylden fremover.

Når du modtager din nye ejendomsvurdering, så vil du vide, hvad du skal betale i grundskyld til kommunen fra 2021 og frem. I tilfælde af, at du først modtager vurderingen i 2022, vil din grundskyld blive efterberegnet.

De planlagte stigninger i grundskylden bliver derfor ”frosset inde” i din ejendom og skal først afregnes den dag, hvor du sælger din bolig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om
house 1353389 1280
Læs mere

Bebyggelsesprocent

Du har måske fundet stedet, du vil bo. Huset, som næsten er helt perfekt. Der mangler bare lige…