En jordbundsundersøgelse (kaldes også jordbundsanalyse eller geoteknisk undersøgelse) er en…

Jordbundsundersøgelse og nybyggeri

En jordbundsundersøgelse (kaldes også jordbundsanalyse eller geoteknisk undersøgelse) er en undersøgelse af jordbundens tilstand. Undersøgelsen analyserer forholdene i jordbunden og giver et indblik i, hvordan der skal bygges eller hvorfor, der er opstået sætningsskader på eksisterende bygninger.

Bedøm indlæg

En jordbundsundersøgelse bør foretages, før et nybyggeri igangsættes. Når jordbunden er analyseret og jordbundsforholdene fastlagt, kan man tage de fornødne forholdsregler og sikre stabilitet med afsæt i jordtypen.

Der findes jordlag, som kaldes bæredygtige. Og alt efter hvilken type og hvor dybt, disse lag findes, skal byggeriet tilpasses for at danne et stabilt fundament og undgå fremtidige sætningsskader.

I flere kommuner er der krav om en jordbundsundersøgelse og redegørelse af jordbundsforholdene, før der kan udstedes en ibrugtagningstilladelse. Det samme krav stiller flere forsikringsselskaber, før de vil tegne en byggeskadeforsikring.

Undersøgelse af grunden ved dit hus

Det kan også være aktuelt at få foretaget en jordbundsundersøgelse af grunden, hvor der allerede ligger et hus. Hvis boligen har sætningsskader, eller der er mistanke om forurenede jordlag, kan en jordbundsundersøgelse være en virkelig god investering.

Ifm. undersøgelsen tilbyder de fleste udbydere også at kortlægge miljøforhold, nedsivningsforhold for regnvand og andre forhold i jorden, der ikke umiddelbart er synlige, men kan påvirke grunden og huset. Sådanne undersøgelser kan også anvendes som indikatorer på eventuelle fremtidige udfordringer.

floor plan 1474454 1280

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om