Hvad er forskellen på en jordbundsundersøgelse og en jordforureningsundersøgelse?

Hvornår skal du få lavet en jordbundsundersøgelse, og hvornår skal du overveje en jordforureningsundersøgelse? Begge undersøgelser indebærer prøvetagning af jorden, men de har alligevel to forskellige formål.

Både en jordbundsundersøgelse og en jordforureningsundersøgelse er værd at overveje, hvis du skal bygge nyt, bygge til eller bygge om. Den største omkostning ved et byggeprojekt er nemlig ofte uforudsete problemer med jordbunden. De omkostningsrige overraskelser kan ofte ikke ses med det blotte øje. Derfor kræver det boringer efter jordprøver, som efterfølgende bliver testet i et laboratorie. Men hvad er forskellen på en jordbundsundersøgelse og en jordforureningsundersøgelse?

Bedøm indlæg

Hvad kan jordbundsundersøgelsen?

En jordbundsundersøgelse tester forholdene i jordbunden, hvilket er essentielt, hvis du skal bygge nyt eller bygge til. I nogle kommuner er det et krav for at få byggetilladelsen på plads, og samtidig vil de fleste forsikringsselskaber gerne se en geoteknisk undersøgelse, som er et andet ord for jordbundsundersøgelse, inden de forsikrer dit byggeprojekt.

Kort sagt kan en jordbundsundersøgelse vise dig, hvad der skjuler sig i jorden under din byggegrund. Det kan være alt fra vandindhold og næringsstoffer til jordlagstype og PH-værdi. Alle er vigtige faktorer for at finde ud af, om jorden kan bære en solid vægt såsom et hus. Og det er da meget rart at vide, inden du går i gang med at bygge dit drømmehus på grunden, ikke?

pexels singkham 1108572 1

Og hvad med jordforureningsundersøgelsen?

En jordforureningsundersøgelse tester ikke jordens styrke, men undersøger i stedet jorden for forurening. Din grund kan være forurenet med kemikalier fra industri eller en nedgravet olietank, som der er gået hul på. Der kan også komme forurening fra benzin, som især er slemt langs veje og i byer. Forurening kan også bestå i zink fra eksempelvis batterier eller maling.

Listen er lang, men der er naturligvis forskellige grader af, hvor slem forureningen er. Du vil for eksempel ofte finde forurening i det øverste jordlag, hvis du bor inde midt i en større by. Men det behøver ikke være skadeligt. Til gengæld vil din grund formentlig være alvorligt forurenet, hvis der tidligere har været landbrug, planteskole eller støberi på grunden. I disse tilfælde kan tungmetaller eller kemiske bekæmpelsesmidler være sivet ud i jorden. Det kan derfor være sundhedsskadeligt at dyrke grøntsager i jorden og uforsvarligt at lade børn lege på grunden.

Af den grund er det en god idé at få tjekket, om der er jordforurening, hvor du bor. Ligesom ved en jordbundsundersøgelse, bliver der ved en jordforureningsundersøgelse lavet tekniske undersøgelser af prøvetagninger fra jorden, jordluften og grundvandet. Prøverne bliver analyseret i et laboratorie, hvorefter der bliver lagt en plan for eventuel oprensning af den forurenede jord.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om