Vidste du, at det er muligt at udnytte varmen fra solen igennem et solvarmeanlæg, men også via en varmepumpe? Denne intelligente måde at få adgang til alternativ, vedvarende og billig energi hedder jordvarme.

Jordvarme udvindes ved hjælp af et jordvarmeanlæg. I denne artikel sætter vi fokus på, hvad jordvarme er, hvordan jordvarmeanlægget virker, hvilke fordel og ulemper der er ved jordvarme, hvad det koster at installere jordvarme og meget andet. Klar til at gå på opdagelse i jordvarmens univers?

5/5 - 3 Stemmer

Forstå jordvarme på to minutter

Jordvarme er helt enkelt oplagret varmeenergi i jorden. Solen varmer dag ud og dag ind de øverste jordlag op, og denne varme kan udvindes ved hjælp af et jordvarmeanlæg.

Et jordvarmeanlæg fungerer også selv om, det er frostvejr, og er specielt velegnet til lerholdig jord, idet fugten fra jorden giver bedre muligheder for optimal udnyttelse af varmeenergien, som er oplejret i jorden.

Den oplagrede varmeenergi i jorden er en ressource, som gendanner sig hele tiden, og som derfor er miljørigtig og vedvarende – et rigtig godt, billigt og miljøvenligt alternativ til mere traditionelle varmekilder som olie og naturgas men også til anlæg, der kører på biomasse som for eksempel træpiller.

Hvordan virker et jordvarmeanlæg?

Et jordvarmeanlæg benytter elektricitet for at fungere og kan give mellem tre og fem gange så megen varmeenergi i udbytte i forhold til den energi, det bruger for at udvinde jordvarmen.

Dette vil sige, at bruger jordvarmeanlægget f.eks 5 kWh elektricitet, kan det producere mellem 15 og 25 kWh i varmeenergi, hvilket absolut er en god forretning.

Integreres jordvarmeanlægget med solceller i et såkaldt hybridanlæg, kan du, når investeringen er afskrevet, få praktisk talt gratis varme.

Jordvarmeanlægget består meget enkelt sagt af diverse meter slanger fyldt med væske, som graves ned i jorden samt en varmepumpe. Det er jordslangerne, som opsuger varmen i jorden og fører den ind i din bolig til brug for rumopvarmning og opvarmning af dit brugsvand (til bad, opvask og rengøring).

Jordslangerne kan enten graves vandret ned i jorden i cirka en meters dybde eller lodret.

Lodret jordvarme

Den lodrette jordvarme er langt mere bekostelig end den vandrette, idet der skal specielle maskiner til at bore slangerne dybt nok ned for at få anlægget til at virke (cirka 100-160 m dybde).

Der er dog den store fordel ved denne form for boring, at det er nok med et meget lille grundareal (ofte ganske få kvadratmeter) for at kunne etablere jordvarme. Det bliver dermed ikke nødvendigt at lave voldsomme ændringer i dine omgivelser, og med denne løsning vil det fra starten ikke kunne ses udefra, at du har fået etableret jordvarme.

Vandret jordvarme

Den vandrette jordvarme er enklere at anlægge, fordi slangerne ikke skal bores ned i jorden men i stedet graves ned i cirka 1 meter dybde. Et sådant jordvarmeanlæg har dog  behov for langt mere plads, og har du i sinde at udnytte haven til dette, skal du regne med, at din græsplæne kommer til at lide en del skade. Som regel vil du skulle regne med mindst 300 kvadratmeter græsplæne, hvis du ønsker at installere et jordvarmeanlæg.

Giv græsset lov til at vokse igen og også i denne situation, vil der ikke være mange spor tilbage af dit jordvarmeanlæg.

Reglen siger at du bør fordoble arealet, du ønsker at opvarme, og dette vil være det antal kvadratmeter jordvarmeanlæg, du vil have brug for. Har du derfor f.eks en 200 kvadratmeter bolig, bør du anlægge jordvarme på en mindst 400 kvadratmeter stor grund.

I Danmark er det mest almindeligt at anlægge et vandret jordvarmeanlæg. Lodrette anlæg er langt mere sjældne, specielt fordi der skal specialudstyr til, og det dermed hurtigt kan blive dyrt at installere lodret jordvarme.

I begge tilfælde er der dog tale om en investering, som relativt hurtigt kan tjene sig selv ind igen. Dette kommer i sidste ende an på dit forbrug, så som altid så snak med en fagmand, som kan hjælpe og vejlede dig til den bedste løsning i netop din specifikke situation.

Hvordan er et jordvarmeanlæg anderledes end andre varmepumper?

I modsætning til andre varmepumper (luft-til-luft og luft-til-vand varmepumper) så er jordvarmepumpen mere lydsvag, specielt fordi “udedelen” er gravet ned, og denne løsning vil dermed ikke blive et problem for naboerne (mht. støj og andre gener).

Herudover kan den i mange tilfælde give et bedre varmeudbytte, og den er langt mindre følsom over for temperatursvingninger end de andre typer varmepumper.

Den har ingen problemer med at fungere i frost og kulde, heller ikke selv, når frosten bider hårdt. Dette er fordi, hele anlægget ligger gravet ned i jorden i stedet for at stå ovenpå den.

Hvad koster det at anlægge jordvarme?

Det er som altid praktisk talt umuligt at give et præcist tal på hvad det vil koste at installere jordvarme hos dig. Men det er helt klart ikke en billig løsning at anlægge jordvarme.

Du skal som hovedregel regne med, at et almindeligt vandret jordvarmeanlæg vil koste et sted mellem 100.000 og 200.000 kroner. Ønsker du at bore dine jordslanger ned i jorden, skal du som hovedregel regne med mere end 200.000 kroner.

Disse priser kommer dog helt an på, hvor stort dit hus og din grund er, hvor megen varme du har behov for samt, om der skal tages højde for specielle forhold på din grund.

Den relativt høje pris skal dog ikke afskrække dig, for i langt de fleste tilfælde tjener anlægget sig selv ind inden dets 10. år. Og da en jordvarmepumpe har en levetid på minimum 20 år (og jordslangerne nemt kan holde i 40-50 år), kan du meget nemt komme til at stå med stort set gratis varmeenergi i et helt årti efter at have betalt systemet.

Husk altid at vi er glade for at give dig råd, men at hvis du har intentioner om at installere et jordvarmeanlæg, bør du henvende dig til en ekspert på området, som kan hjælpe dig med at finde den rigtige løsning for dig og din situation.

Hvilke besparelser er der ved at gå over til jordvarme?

Det gode ved jordvarme er, at energien leveres af solen helt gratis. Det, som koster, er elektriciteten som skal til for at kunne udvinde jordvarmen og omdanne den til varmeenergi, som kan bruges til at opvarme din bolig og dit varme vand.
Som vi allerede har set, så får du en varmeenergiværdi på mellem 3 og 5 kWh for hver kWh elektricitet, som jordvarmeanlægget benytter til omformningen og udvindingen af jordvarmen.

Der er i rigtig mange tilfælde rigtig mange penge at spare ved overgang til jordvarme. Specielt hvis du går fra et gammelt oliefyr, naturgas eller lignende, kan du opleve en halvering eller mere af din varmeregning.

Dette betyder, som allerede nævnt, at jordvarmeanlægget ofte kan tjene sig på 10 år eller mindre.

Udover det rent pengemæssige spørgsmål er der også en god besparelse mht. udledning af CO2 og andre miljøuvenlige og -skadelige stoffer.

Fordele ved jordvarme

Ud over ovennævnte fordele ved installere jordvarme, såsom at

  • du får billig energi
  • det er muligt at halvere dit energiforbrug (eller mere)

så skal du også tænke på, at energipriserne ikke nødvendigvis altid vil være fordelagtige for dig. Og en investering i jordvarme kan give mulighed for ikke at være så afhængig af svingningerne i energipriserne.

Men den helt store fordel kommer ved kombinationen jordvarme-solceller. Her kan du faktisk sikre dig selv stort set gratis sol- og varmeenergi – og begge anlæg kan sandsynligvis betale sig hjem i løbet af de første 10 år af deres levetid.

Herudover har jordvarmeanlægget meget lidt vedligeholdelse. Jordslangerne kan som sagt holde i op til 50 år og varmepumpedelen i mindst 20, så der kommer til at gå en god del tid tid inden, du får behov for at investere igen.

Udover et filter, som skal rengøres eller skiftes en gang om året, er der stort set intet, som skal gøres, og jordvarmeanlægget passer dermed sig selv, når det engang er installeret

Tilsidst er jordvarme en form for varmeenergi, som er nem at etablere i forbindelse med nybyggeri eller omlægning af haven.

Ulemper ved jordvarme

Det er ikke bare en dans på roser at installere jordvarme. Udover den pengemæssigt tunge beslutning skal din bolig være godt isoleret for ikke at gøre din investering til skamme.

Herudover er nedgravningen af jordslanger pladskrævende, og der vil være behov for en omlægning af det område, hvori jordslangerne placeres – i hvert fald med et vandret anlæg.

Til sidst skal du huske på, at har du ikke et solcelleanlæg er du stadig afhængig af el-priserne. Men på grund af jordvarmeanlæggets effektivitet kan dette blot være en lille ulempe at skulle leve med.

Hvad skal du tænke over, inden du anlægger jordvarme?

Der er et par utroligt relevante punkter at overveje, inden du giver dig i kast med at anlægge jordvarme.

Den første er helt enkelt at finde ud af, hvor meget plads, der kræves til installering af et jordvarmeanlæg, som svarer til dine behov, og om du dermed har plads til jordvarme. Dette gælder naturligvis specielt de vandrette anlæg.

Det er vigtig, at arealet du vælger til at huse jordvarmeanlægget ikke er omgivet af store træer, buske, udhæng, andre bygninger eller andet som kan kaste skygge hen over området, hvor jordslangerne ligger. Ellers falder effektiviteten af dit jordvarmeanlæg, idet solens stråler ikke længere vil kunne opvarme jorden på en optimal måde.

Den ideelle placering for et jordvarmeanlæg vil klart være på et sted, hvor der ikke er stor beplantning eller bygninger, som kan skygge for solstrålerne.

I tilfælde, hvor der ikke er en 3-400 kvadratmeter stor overflade stort set uden skygger til rådighed, kan det være en god idé at overveje lodret jordvarme eller en anden form for varmepumpe. Snak med en fagmand, som kan råde dig til, hvad den bedste løsning for dig vil være.

Tilladelser

Ønsker du at anlægge jordvarme skal du have en tilladelse fra kommunen, inden du går i gang med arbejdet. Det er som altid en god idé også at tjekke eventuelle lokalplaner og servitutter på din grund, nu du alligevel er i gang med det bureaukratiske. Når anlægget er færdigt, skal dette meldes både til kommunen og til BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Er jordvarme kun for nybyggeri?

Det er en myte at jordvarmeanlæg ikke kan installeres som varmekilde i ældre huse eller i andet allerede eksisterende byggeri. Det er absolut muligt at anlægge jordvarme, også selv om din bolig allerede er bygget, og måske ovenikøbet har eksisteret i flere årtier (eller århundreder).

Det er dog væsentligt at overveje, om et jordvarmeanlæg er den bedste løsning, specielt hvis du bor i et ældre hus. For at fungere optimalt er det nødvendigt, at huset er velisoleret, og at der ikke er for meget varmeenergispild.

I ældre huse kan det være nødvendigt at foretage energiforbedrende indgreb, inden det kan betale sig at installere jordvarme. Snak med en ekspert på området – eller læs artiklen om energimærkning for at finde ud af, hvad du har af muligheder for at forbedre dit energimærke.

Står du i stedet for at skulle bygge nyt, så er det en god idé at tage jordvarme med ind i dine planer fra starten. Det giver nemlig færre problemer, mens der alligevel rodes på grunden – og du slipper for at skulle ofre din græsplæne eller måske ovenikøbet din flotte, nyanlagte prydhave.

Finansiering

Det kan virke som en selvfølge at have tjek på økonomien og dermed allerede have klart, hvordan et energiforbedrende tiltag skal finansieres, hvordan det skal tjene sig selv ind, og hvor længe der vil gå, inden dette kommer til at ske.

Vi nævner det dog alligevel, fordi det især med jordvarme er vigtigt at have alle beregninger og planer klarlagt, inden du går i gang med at grave op i haven og gøre klar til installeringen af jordvarmeanlægget. Og dette er netop fordi, at jordvarme bestemt ikke er den billigste form for varmeenergi, du kan installere.

Tilskud og fradrag til jordvarme

Står du for at skulle gå over til jordvarme kan du muligvis få energitilskud via Statens Bygningspulje.

Der er et par krav til din situation før du er berettiget til tilskud:

  • Du står for at skifte fra oliefyr, gaskedel, biokedel eller elvarme til jordvarme
  • Du bor uden for et fjernvarmeområde
  • Varmepumpen, du har i sinde at anskaffe dig, har energimærke A++ eller A+++
  • Installationen foretages af en VE-montør eller en VE-godkendt virksomhed.

“VE” står for Vedvarende Energi og er en mærkningsordning som certificerer, at virksomheden (eller montøren) “har dokumenterede kompetencer til at installere VE-anlæg korrekt, så kunden kan få det største udbytte af sin VE-installation”.

Citatet er fra Energistyrelsens hjemmeside, afsnittet om VE-godkendelsesordningen. Du kan finde mere information om ordningen på hjemmesiden  https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/byggeri-og-renovering/ve-godkendelsesordning.

Er du tilskudsberettiget, kan du få dækket op til 30% af udgiften til jordvarmeanlægget, hvilket nemt kan løbe op i en god del rede penge.

Er du ikke tilskudsberettiget, kan du stadig få håndværkerfradrag. Dette fradrag dækker dog kun udgifter til arbejdsløn og kan dermed ikke bruges til indkøb af materialer el. lign.

Du kan ikke både få håndværkerfradrag og energitilskud til samme projekt.

Har du interesse for energitilskuddet og håndværkerfradraget, så kan du læse vores dybdegående guide ved at klikke på linkene ud for hver betegnelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om