En luft til vand varmepumpe er ofte en rigtig god løsning, hvis du skal skifte det gamle olie- eller gasfyr ud og ønsker at overgå til en billigere, grønnere og mere miljøvenlig løsning.

Men hvad er en luft til vand varmepumpe egentlig, og hvordan fungerer den? Hvorfor overhovedet overveje at anskaffe en luft til vand varmepumpe i stedet for en anden CO2-neutral energikilde? Og det altid relevante spørgsmål: Hvad vil det rundt regnet koste at installere en luft til vand varmepumpe i dit hjem? Dette og mere til behandler vi i dagens artikel om luft til vand varmepumper.

4.8/5 - 5 Stemmer

Hvad er og hvordan fungerer en luft til vand varmepumpe?

En luft-til-vand varmepumpe er i praksis en pumpe, som udvinder allerede eksisterende varmeenergi fra luften og fører denne ind i din bolig. Varmeenergien bliver dermed ansvarlig for opvarmning af din bolig og af dit varme brugsvand, det vil sige det vand, du bruger til bad, opvask og rengøring.

Princippet i luft til vand varmepumpen er det samme som det, dit køleskab benytter, når det skal holde dine madvarer afkølede – bare med modsat fortegn.

Et køleskab fungerer ved, at det ved hjælp af en kompressor trækker varmen ud af madvarerne og dermed holder dem afkølede. Den varme, kompressoren har udvundet af luften inde i køleskabet, afgives på bagsiden af samme.

I dit tilfælde er det vigtigt at trække varmen ind i dit hjem. Og det er dette, som varmepumpen gør. Den tager varmen fra luften udenfor og trækker den ind i dit hjem. På den måde kan man sige, at varmepumpen fungerer med omvendt fortegn af, hvad køleskabet gør.

Til at udføre denne handling har varmepumpen behov for energi. Denne kommer i form af elektricitet.

Hvis du har fornemmelsen af, at en varmepumpe omdanner elektricitet til varmeenergi, så er du ikke helt forkert på den. Til forskel fra for eksempel elektriske blæsere producerer varmepumpen dog ikke varmeenergi ved hjælp af elektriciteten. Denne handling ville dog koste langt mere elektricitet, end godt er, og det er derfor, varmepumpen anvender en langt simplere løsning: At flytte energien som naturligt forefindes i luften udendørs til indendørs.

En luft-til-vand varmepumpe består af to dele, en udedel og en indedel. De to dele forbindes ved hjælp af nogle rør og hægtes på dit radiatorsystem, så varmepumpen kan begynde at generere varme.

Udnyttelsen af luft til vand varmepumpen forudsætter, at dine radiatorer ikke er elektriske, ellers skal du have ændret denne del, inden du kan fortsætte.

Fungerer en luft til vand varmepumpe også om vinteren?

Ja, en luft til vand varmepumpe fungerer også ved frostgrader. Du skal blot huske at vælge en model, der er frostsikker ned til mindst 20 grader under nulpunktet.

Da det i løbet af visse isvintre kan forekomme, at temperaturen i Danmark kommer ned på 18-20 frostgrader, foreslår vi, at du overvejer at anskaffe en luft-til-vand varmepumpe, som også kan fungere ved endnu lavere temperaturer.

Det er ikke sikkert, at du vil få behov for en varmepumpe som er resistent ned til for eksempel -35 °C, men den ene gang hvor det bliver isvinter, er det så ærgerligt at risikere at komme til at stå med en varmepumpe, som ikke fungerer – og et iskoldt hus.

Snak med en fagmand om, hvad den bedste løsning vil være for dig.

Hvorfor overveje at anskaffe en luft-til-vand varmepumpe?

Også selv om en luft-til-vand varmepumpe, som alle andre varmepumper, kører på elektricitet så er det en god investering. Varmepumpen giver nemlig over tre gange så meget varmeenergi i udbytte for hver kWh elektricitet, den bruger.

At få varme fra en luft til vand varmepumpe er en grøn måde at få energi på, og dette gælder også selv om, varmepumpen kører på elektricitet. Elværkerne i Danmark producerer nemlig elektricitet. som er 80 procent miljørigtig, fordi den kommer fra vedvarende energikilder som sol og vind.

Elektriciteten er også grøn, når strømmen importeres fra nabolandene – Dansk Energi fortæller, at hele 86 procent af den importerede elektricitet er CO2-neutral.

Udover at være en god investering, fordi udbyttet er mindst tredoblet, og fordi den kører på grøn energi, er en luft-til-vand varmepumpe billig i drift – langt billigere end for eksempel et nyt oliefyr.  Besparelsen kan nemt vise sig at være omkring 5-10.000 kroner årligt, eller måske ovenikøbet mere. Du kan dermed spare penge ved at skifte til en luft til vandvarmepumpe, og investeringen kan derfor hurtigt tjene sig ind.

Hos SparEnergi kan du finde en beregner, som automatisk fortæller dig, hvor meget du ideelt set vil kunne spare ved at skifte fra din nuværende energikilde til en luft-til-vand varmepumpe.

Der kan ofte være rigtig mange penge at spare, specielt hvis du skifter fra oliefyr til luft til vand varmepumpe. I et af de eksempler, vi simulerede ved udarbejdelsen af denne artikel kunne luft til vand varmepumpen tjene sig selv ind på mindre end 4 år!

Priser på luft til vand varmepumper

At installere en luft til vand varmepumpe er en investering, som man ikke “bare lige” foretager. Der er nemlig tale om beløb, som ligger fra ca. 60.000 kroner og op til cirka 110.000 kroner.

Det kan virke ret voldsomt, men disse beløb inkluderer normalt også montering og moms og er dermed ikke bare prisen for luft-til-vand varmepumpen.

En luft til vand varmepumpe er et af de steder, hvor kvalitet og pris går hånd i hånd. Det kan derfor ofte betale sig at give mere for at få en bedre kvalitet, og ofte kan der også være andre frynsegoder inkluderet i købet.

Det kan for eksempel være en længere garanti, et bedre energimærke på varmepumpen og dermed et lavere forbrug, et større udbytte af varmeenergi per brugt kWh elektricitet og så videre.

Nu vi er ved emnet, er det vigtigt at tjekke energimærket for din nye varmepumpe. Energimærket er især væsentligt, hvis du ønsker at søge om tilskud. Der gælder nemlig helt klare regler for, om din nye luft-til-vand varmepumpe er tilskudsberettiget eller ikke. Og det er den ikke, hvis ikke den har det rigtige energimærke.

Lad dig vejlede af eksperter på området (uvildige eksperter er bedst). Som altid opfordrer vi på det kraftigste til at bede om 3-4 tilbud fra forskellige firmaer, inden du beslutter dig for at købe.

Kan du selv montere din luft til vand varmepumpe og dermed spare penge på monteringen?

Det er vigtigt at understrege, at det ikke er muligt at spare monteringen af din luft til vand varmepumpe væk. Monteringen er et stykke VVS-arbejde, og det skal derfor altid udføres af en fagmand.

Fagmanden, som monterer og afprøver din luft-til-vand varmepumpe, er til for at sikre dig blandt andet, at varmepumpen installeres som den skal, at den er rigtigt koblet til dit radiatorsystem, og at varmepumpens kapacitet er tilpasset din bolig. På den måde har systemet mulighed for at fungere korrekt fra starten.

Husk også, at det ikke er lige meget, hvilken VVS-installatør du henvender dig til for at få din varmepumpe installeret.

Firmaet, du vælger, bør være et firma, som har speciale i installering af luft-til-vand varmepumper. Du kan derfor med fordel se efter VE-certificeringen.

“VE” står for “Vedvarende Energi” og VE-certificeringen giver dig sikkerhed for, at den enkelte montør eller virksomheden, du har valgt, har specialtræning og erfaring med at installere små anlæg, som udnytter vedvarende energi til at producere elektricitet og varme.

At få monteret din luft til vand varmepumpe af en VE-montør bliver specielt væsentligt, hvis du ønsker at søge tilskud til varmepumpen igennem de forskellige statslige tilskudsordninger.

Det er ikke længere muligt at søge om tilskud, hvis arbejdet skal udføres af et firma, som ikke har denne certificering.

Fra den 1 . januar 2021 er det nemlig blevet obligatorisk at benytte en VE-godkendt installatør- eller montørvirksomhed til montering af din luft til vand varmepumpe, hvis du ønsker at benytte Skrotningsordningen. Ligeledes blev det den 1. april 2021 obligatorisk også, hvis du ønsker at søge tilskud til installering af varmepumpe gennem Bygningspuljen.

Hvor kan du med fordel installere en luft til vand varmepumpe?

En luft til vand varmepumpe er så stor en investering, at den 99% sikkert vil skulle installeres i din helårsbolig.

Skulle du have behov for en varmepumpe til dit sommer- eller fritidshus kan du med fordel vælge en luft-til-luft varmepumpe.

Denne minder i udseende en hel del om et airconditionanlæg, og en del luft-til-luft varmepumper har også muligheden for at afkøle luften indendørs på de hede sommerdage.

Hvis du vil vide mere om luft til luft varmepumper, kan du læse mere om emnet hér.

Når du vælger stedet, hvor din luft-til-vand varmepumpe skal sidde så husk på, at udedelen kan støje. Mange udedele er lavet så støjsvage som muligt, men dette betyder ikke, at det ikke vil kunne høres, når varmepumpen kører.

Det er derfor en rigtig god idé ikke at placere varmepumpen lige ved dit (eller andres) soveværelse eller ved din terrasse eller andre steder, hvor den kan genere, når du gerne vil slappe af.

Varmepumpens udedel skal også placeres væk fra naboskel (mindst 5-10 meter), så den heller ikke generer naboerne.

Endelig bør du huske på, at en luft til vand varmepumpe bør installeres i et velisoleret hus. Varmepumpens fremløbstemperatur (temperaturen på det vand, som løber hen til dine radiatorer fra varmepumpen) er lavere end olie- og gasfyrs fremløbstemperatur, og dette sætter visse krav til isoleringen af dit hus.

Er dit hus dårligt isoleret, kan du derfor med fordel foretage en efterisolering eller foretage andre energiforbedringer (for eksempel at skifte vinduer), inden du installerer din nye luft til vand varmepumpe.

Hvordan vælger du den rigtige luft til vand varmepumpe til din situation?

Det er vigtigt, at din luft til vand varmepumpe er rigtigt dimensioneret, og at den har mulighed for at varme dit hus korrekt op. Valget af varmepumpen er dermed ikke et valg, du kan tage ud fra et rent økonomisk synspunkt, for du risikerer dermed at komme til at stå med en varmepumpe, som ikke kan forestå den nødvendige opvarmning af din bolig.

Det er her vigtigt at tage en ordentlig snak med en fagmand og få vedkommende til at rådgive og vejlede dig i, hvor stor en varmepumpe du vil have behov for til opvarmningen, hvilke andre karakteristika varmepumpen skal have (f.eks æstetiske krav), samt hvor meget du vil have mulighed for at investere for at skifte til denne grønne, vedvarende energikilde.

Detvil aldrig være nogen god idé blot at vælge ud fra det økonomiske aspekt eller tage dit valg eksklusivt efter det, andre har gjort. Det risikerer at komme til at koste dig dyrt.

Kan jeg få tilskud til en luft til vand varmepumpe?

Du har 3 muligheder for at få tilskud til en luft til vand varmepumpe:

  1. Energitilskud via Bygningspuljen.
  2. Håndværkerfradrag.
  3. Skrotningsordningen.

Energitilskuddet gives til energiforbedrende tiltag, som også inkluderer installering af luft til vand varmepumper. Du kan få op til 30% i tilskud via Bygningspuljen.

Håndværkerfradraget giver dig mulighed for at trække de omkostninger, du har til håndværkere, fra i skat. Du kan ikke få både energitilskud og håndværkerfradrag på det samme projekt.

Klik her og få mere information om både om energitilskuddet og håndværkerfradraget.

Endelig kan du få tilskud via Skrotningsordningen, som giver dig mulighed for at købe en luft-til-vand varmepumpe på abonnement. Det bliver dermed i praksis dit energiselskab, som kommer til at stå for investeringen i din nye varmepumpe, mens du betaler et årligt beløb i abonnement samt gældende elpris.

Dette kan være en god løsning på kortere sigt, mens det på lang sigt bedst vil kunne betale sig for dig at foretage investeringen i din varmepumpe selv.

Vigtigt efter installering af din luft til vand varmepumpe

Husk endelig at informere BBR (Bygnings- og Boligregistret), når installeringen af din luft til vand varmepumpe er fuldført. Kører hovedvarmekilden i dit hus på elektricitet, har du nemlig ret til en reduktion af energiprisen på det antal kWh som overstiger 4.000 per år.

Du kan finde og eventuelt opdatere dine BBR-oplysninger hér.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

three × three =

Artikler du måske vil synes om