Nettomålerordningen til solceller, eller “nettoafregningen” som den også kaldes, er en ordning, som giver privatpersoner med solcelleanlæg mulighed for at sælge eventuel overskydende elproduktion fra deres anlæg tilbage til elnettet.

Ordningen blev lavet år tilbage for at tilskynde danske forbrugere til at installere solcellepaneler og dermed blive (så godt som) selvforsynende med vedvarende, grøn energi.

3.3/5 - 3 Stemmer

Men hvad er og hvordan fungerer nettomålerordningen? Hvem har glæde af den? Hvad er der sket siden ordningen trådte i kraft og hvordan ser situationen ud i øjeblikket, hvis du har overproduktion af elektricitet fra dit solcelleanlæg?

Det tager vi fat i i dagens artikel om nettomålerordningen til solceller.

Hvad er nettomålerordningen til solceller og hvordan fungerer den?

Det er ikke nemt at resumere, hvad nettomålerordningen til solceller er uden at risikere at komme ud i en politisk debat.

Og det er ikke vores hensigt. Derfor har vi lånt ordene fra Wikipedia, som siger følgende:

“…nettomålerordningen er en fordelagtig afregningsordning for privatpersoner, samt “ikke erhvervsmæssigt benyttede bygninger” *), der har installeret et vedvarende energiproducerende anlæg, som f.eks. et solcelleanlæg og/eller en husstandsvindmølle.”

Kilde: Wikipedia (https://da.m.wikipedia.org/wiki/Nettom%C3%A5lerordningen)
*) De “ikke erhvervsmæssigt benyttede bygninger” er bygninger som skoler, børnehaver, plejehjem, biblioteker og lignende.

Nettomålerordningen var i starten struktureret på en måde, som tillod dig som solcelleejer først at producere strøm via solpanelerne og dernæst at sende denne ud på elnettet til “senere” brug.

Elnettet fungerede dermed som sted for oplagring af energien i stedet for at have behov for at investere i et batterisystem til opbevaring af den overskydende elektricitet.

Dette var en fantastisk mulighed for ejerne af solcelleanlæggene. Anlæggene producerer naturligvis meget mere elektricitet om sommeren, mens produktionen om vinteren bliver en hel del lavere på grund af manglende soltimer.

Og fordi det var muligt at modregne sommerens overskudsproduktion mod vinterens ekstra forbrug, havde solcelleanlæggenes ejere sjældent behov for at trække på elnettet og dermed betale til elselskaberne.

Dette skabte et problem. For lige pludselig begyndte vedligeholdelsen af elnettet samt eventuel udbyggelse af og investeringer i samme at hvile på langt færre forbrugere end tidligere. Dette gav naturligvis højere priser og flere prisstigninger til de forbrugere, der ikke havde solcellesystemer til deres rådighed.

Ydermere er det i vintermånederne, at elselskaberne har mest brug for udefrakommende energi, og det var i den periode, at solcelleejerne begyndte at trække kraftigt på elnettet for at udnytte den energi, de havde oplagret i sommerhalvåret.

Og pludselig passede regnskaberne ikke længere. Der blev behov for ekstra energi, som enten skulle hentes ind fra udlandet eller produceres lokalt med diverse investeringer til følge.

Og idet at solcelleejerne ofte ikke havde behov for at skæppe ret meget i kassen, fordi sommerens elproduktion dækkede deres behov også i vinterhalvåret, blev det forbrugere uden solcellesystemer, der blev nødt til at betale størstedelen af prisen for alle.

Dette var ikke holdbart i længden. Men det var ikke slut med det. Det helt store problem blev nemlig, at de danskere, som havde investeret i solceller, da det blev attraktivt, var blevet lovet at aftalen ikke ville blive rørt i 20 år efter, at den var blevet indgået.

Hvad gør man så? Man prøver efterfølgende at gøre nettomålerordningen så fair som muligt for de mennesker, som har investeret deres penge, samtidig med at man beskytter de forbrugere, som stadig benytter elektricitet fra elnettet uden aktivt at bidrage til elproduktionen.

Hvad er der sket med lovgivningen siden nettomålerordningen til solceller trådte i kraft?

Det kan meget hurtigt blive meget kompliceret at forstå, hvordan “det ser ud i dag” med hensyn til nettoafregning, hvis du ønsker at etablere et solcelleanlæg. Her kommer en oversigt over de vigtigste punkter, som du skal have for øje når du begynder processen.

Inden du starter, så vær endelig opmærksom på, at du for at kunne komme i betragtning til nettoafregning skal opfylde følgende krav:

  1. elproduktionen skal være installeret enten i egen forbrugsinstallation
  2. eller være beliggende på forbrugsstedet
  3. samt være 100% ejet af forbrugeren (medmindre der er tale om udlejning).

Det er vigtigt at understrege, at inden du begynder “projekt solcelleanlæg”, så skal du søge og få tilsagn fra Energistyrelsen, hvis du ønsker at benytte denne form for afregning.

Når du søger om tilsagn om nettoafregning, skal du med det samme vælge en nettoafregningsgruppe. Energistyrelsen har fastlagt, at der findes 3 nettoafregningsgrupper: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 6.

Vi ser nærmere på de 3 grupper herunder.

Gruppe 1: Timebaseret afregning

Gruppe 1 baserer sin afregning på timebasis. Her sælger du HELE din produktion af elektricitet og køber herefter den el, du har behov for.

Helt enkelt og ligetil, uden dikkedarer og problematikker involveret.

Vær opmærksom på, at der imellem dit solcelleanlæg og elnettet sidder en produktionselleverandør, som sørger for at køb og salg foregår på markedsvilkår, dvs. til almindelige markedspriser.

Det er dit ansvar at finde en produktionselleverandør, som kan og vil aftage din elproduktion, samt en elleverandør, som ønsker at formidle den videre. Det kan sagtens være én og samme firma, som tager sig af begge dele.

Der betales afgifter for at kunne benytte denne slags firmaer til køb og salg af elektricitet.

Gruppe 2: Timebaseret afregning

Også gruppe 2 afregner på timebasis. Her er det dog kun eventuel overskudsproduktion, som sendes ud på elnettet. Denne overskudsproduktion er tilgængelig for dig inden for en klokketime efter, at den er blevet produceret.

Så har du behov for at bruge mere el i timen efter, en given mængde el er blevet produceret, kan du frit benytte elektriciteten, som om du havde oplagret den i et batteri hjemme hos dig selv.

Når klokketimen er ovre, sælges energien og du har ikke længere denne mulighed.

Vælger du denne gruppe, er det dermed muligt at benytte elnettet som “oplagring” også selv om det kun er for en kort stund. En mulighed du ikke har, hvis du i stedet vælger gruppe 1.

Også i denne situation skal du have en aftale med en produktionselleverandør, hvis du vil undgå at skulle sælge din overskudsenergi selv.

Vær opmærksom på, at der forekommer elleverandører, som har højere abonnementspriser for solcellesytemer, hvis man vælger afregning efter reglerne i gruppe 2. Husk at spørge om, hvordan forholdene er, når du kontakter den produktionselleverandør, du ønsker at indgå aftale med.

Gruppe 6: Årsbaseret nettoafregning

Her kommer den mest komplicerede af de tre grupper: den årsbaserede nettoafregning. Gruppen indeholder de oprindelige retningslinjer og bestemmelser, som nettomålerordningen foreskrev.

Problemet med denne gruppe kommer efterfølgende, da det pludselig blev for fordelagtigt at lave elregnskab efter disse regler.

Under alle omstændigheder så forklarer Energistyrelsen kravene til optagelse i gruppen således:

Har du købt dit solcelleanlæg senest den 19. november 2012, og har du anmeldt anlægget til din netvirksomhed senest den 20. december 2012 samt nettilsluttet anlægget senest den 31. december 2013 vil du kunne anmode om at få dit anlæg afregnet efter gruppe 6. 

Kilde: Energistyrelsen – https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/solceller/ansoegningsproces

Den store økonomiske fordel, det pludselig blev at have eget solcelleanlæg med merproduktion, gjorde, at det blev nødvendigt at lave et indgreb for at mindske ulighederne mellem forbrugerne.

Efter hvad vi har fundet belæg for, så er den årsbaserede nettomålerordning til solceller udgået til fordel for flexafregning. Denne ordning trådte endeligt i kraft ved udgangen af 2020 og har vakt vrede blandt solcelleejere, som føler sig snydt fordi de blev lovet én ting og har fået en anden.

Vi understreger samtidig, at Energistyrelsen bliver ved med at nævne de 3 grupper for nettoafregning, og dermed går vi ud fra, at der stadig er solcelleejere der får afregning efter disse metoder og at man stadig kan tilmelde nye anlæg til nettomålerordningen til solceller.

Yderligere måde at afregne overskudsproduktion af elektricitet

Ud over de 3 nettoafregningsgrupper findes der også en gruppe for øjebliksafregning, gruppe 3.

Dette er gruppen for de solcelleanlægsejere, der ønsker at forbruge deres strøm i samme øjeblik, som den produceres. Dette er i praksis en hybridgruppe, som blander principperne fra gruppe 1 og 2.

Solcelleejere i denne gruppe udnytter noget af (eller hele) den producerede mængde elektricitet med det samme, på stedet, mens eventuel overskudsproduktion med det samme sendes ud på elnettet til salg.

Gruppen er hybrid, fordi der er tale om øjeblikkeligt salg, men kun af overskudsproduktionen. Den elektricitet, som er nødvendig for husstanden i et givet øjeblik, bliver benyttet med det samme, inden resten sælges.

Hvis du ønsker at blive optaget i denne gruppe, er det ikke nødvendigt at få tilsagn fra Energistyrelsen. Din fagmand kan forklare dig mere om dine muligheder

Hvordan ser situationen ud i dag, hvis du har overproduktion af elektricitet fra dit solcelleanlæg?

Det er ikke nemt at finde entydig information om eventuel overproduktion fra eget anlæg. Nogle steder siges det, at der ikke længere betales for den elektricitet du måtte tilføre elnettet, mens der andre steder tales om salgspriser på 1,30 kroner eller mere per kWh.

Vi anbefaler derfor, at du forhører dig om priser hos dit lokale elselskab samt eventuelt også hos en uvildig instans for at få helt utvetydig information om emnet. For som du kan se, så er det stadig kompliceret at nå til bunds i.

Vi håber, at du har fundet artiklen interessant og nem at gå til – det er nemlig vores udgangspunkt, når vi skriver artikler.
Husk også, at skulle du have spørgsmål eller kommentarer, så hører vi gerne fra dig i kommentarsporet.

Skulle du have lyst til at dele artiklen via dine sociale medier og dermed hjælpe os med at hjælpe andre til at få mere viden om nettomålerordningen til solceller vil vi være dig meget taknemmelige.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om