Hvad vil det egentlig sige at få lavet en separatkloakering? Hvad koster det? Og er det egentligt dit valg, om du vil have det gjort eller ej?

Vi tager fat på alt dette og andre spørgsmål, du måtte have, i denne artikel.

5/5 - 1 Stemmer

Hvad er separatkloakering?

I en almindelig husholdning udledes spildevand (det vand som kommer f.eks fra dine håndvaske, fra vaske- og opvaskemaskinerne samt fra husets brusere og toiletter) til kloakken.

Og det er der ikke noget underligt i – også selv om det for mange af os ikke er den første tanke, vi får, når vi står op om morgenen.

Og regnvandet? Ja, det løber jo ned af taget, igennem nedløbsrørene og lige ned i førnævnte kloak. Som bliver ledt lige hen til rensningsanlægget for at blive rengjort for faste stoffer og bakterier.

Det er en stor skam, for regnvandet kan faktisk sagtens benyttes igen til for eksempel havevanding og bilvask.

Regnvandet har nemlig ikke behov for at blive renset (det er jo blot faldet ned fra himlen) og dermed er det dobbelt så stor en skam, at det alligevel ryger ned i den almindelige spildevandskloak.

Det er her, seperatkloakering kommer ind i billedet. Fordi hvis man foretager en seperatkloakering, så sørger man for, at regnvandet og spildevandet ikke ender det samme sted. Fremfor det ender i samme kloakledning, så laver man en ledning til spildevandet, der ender på et rensningsanlægget, og en ledning til regnvandet, der bare ledes tilbage ud i søer, vandløb eller havet.

Hvorfor det er så vigtigt med separatkloakering?

Som forbruger er du med til at betale prisen for rensning af regn- og spildevand.

Men det koster dyrt for staten og os som forbrugere, at der ikke er nogen adskillelse mellem det vand, der har behov for rensning, og det vand, der ledes tilbage i naturen uden problem.

Men det er ikke kun økonomisk, det giver mening med separatkloakering. For ledes regnvand ned i kloakken kan det skabe andre end pengemæssige sorger.

I Danmark har vi i de senere år har været ramt af flere voldsomme regnskyl med oversvømmelser og (spilde)vandsfyldte kældre som konsekvens.

Udledningen af spildevand har været nogenlunde stabil i de senere år, mens mængden af regnvand har ændret sig. Det er altså regnvandet, som får kloaksystemet til at løbe over.

At have en kælder fuld af vand eller en kloak, som løber over på grund af kraftig regn, er ikke en spændende situation at komme til at stå i. Derfor har mange kommuner besluttet sig for at skabe en separat rørledning til regnvandet.

På den måde slipper vi for, at kloakkerne går over deres bredder, og samtidig sparer vi alle penge, fordi regnvandet ikke længere skal sendes til rensning.

Hvad koster separatkloakering?

Separatkloakering starter hos forbrugeren, som på sin grund skiller regnvand fra spildevand.

Herefter sluttes regnvandsledningen enten til kommunens regnvandskloak eller også udledes regnvandet i naturen direkte fra forbrugerens grund.

At separatkloakere på din grund kan godt blive en pebret affære, især hvis du har i tankerne at skabe en regnvandsrørledning og slutte den til det kommunale net.

Priserne starter fra omkring 30.000 og op til omkring 100.000 kroner for at få lavet en opdeling af dit spilde- og regnvand samt at blive tilsluttet kommunens kloak- og regnvandsnet.

For mange borgere er det en stor investering, og der er derfor ofte bud efter
måder, hvorpå du kan overholde kommunernes påbud om separatkloakering og samtidig ikke være nødt til at tage for hårdt fat i sparepengene.

Og der er faktisk mulighed for at komme billigere ud af separatkloakeringen.

Her kommer tre muligheder for at spare penge i processen. Husk at tjekke, om du har muligheden for at benytte dig af alle tre:

  1. For det første bør du være opmærksom på, om din kommune har særlige tilskudsordninger. Nogle kommuner tilbyder nemlig et tilskud på op til 40% af tilslutningsbidraget, hvis du separatkloakerer. Tilslutningsbidraget er de penge, du skal give til kommunen for at kunne benytte deres kloaksystemer. Hør din kommune, om der findes den slags tilskudsordninger, og om de også gælder for dig.
  2. For det andet kan du, hvis du ønsker at gøre det så godt og billigt som muligt, bede flere fagfolk om et tilbud. Hermed har du muligheden for at have et klart billede af, hvad din investering vil indebære, og hvad du vil få for dine penge. Det kan muligvis spare dig penge – det er ikke sikkert, men det er da i hvert fald værd at forsøge.
  3. Endelig kan du ofte spare flere tusind kroner, hvis du ønsker du at holde regnvandet på din grund i stedet for at tilslutte din regnvandskloak til kommunens. Det er den såkaldte LAR-løsning (“Lokal Afledning af Regnvand”). Det kan faktisk blive op til 80-90% billigere at seperatkloakere på denne måde.

Der kan dog være problemer forbundet med LAR-løsningen, og du bør derfor snakke med din hjemkommune, inden du beslutter dig. Så ved du, om det er muligt eller ej, og hvordan reglerne er.

Hvordan foregår separatkloakering?

Der er basalt set to måder at separatkloakere på:

  1. Sende begge typer vand til kommunens kloakker (den dyreste løsning).
  2. Beholde regnvandet på din grund og sørge for, det bliver korrekt udledt i naturen igen, altså den såkaldte LAR-løsning hvor du lokalt kommer af med dit regnvand.

Følger du den første måde, bliver der således behov for to kloakrør for at kunne holde de to vandtyper adskilt. Disse skal trækkes af en autoriseret kloakmester.

De nye kloakrør kobles til kommunens kloaknet, så snart dette er klart til brug.

Husk altid, at det først bliver nødvendigt at separatkloakere, når din hjemkommune har opdelt sine kloakker i to separate rør.

Efter opdelingen af kloakkerne har kommunen mulighed for at bestemme, hvor længe du har til at ordne separatkloakeringen. Opdelingen skal være fuldendt inden kommunens tidsfrist udløber.

Husk at benytte en fagmand hvis du har tænkt dig at tilslutte dig kommunens kloakrør. Hvis du benytter LAR-løsningen, så må regnvandet ikke ledes tilbage til kommunens kloak af andre veje, men det skal i stedet have mulighed for at blive genbrugt og/eller ledes tilbage til jorden.

Og dette leder os videre til den anden løsning: At du beholder regnvandet på din grund og selv sørger for at udlede dette til naturen på korrekt vis.

Separatkloakering ved hjælp af faskiner

I stedet for at lave en ny rørledning og blive tilsluttet kommunens kloak kan du vælge at installere en LAR-løsning, og denne kan for eksempel have form af en eller flere faskiner.

En løsning med faskiner kan ofte vise sig at være økonomisk fordelagtig – hvis altså du har mulighed for at installere et sådant anlæg på din grund, og hvis din hjemkommune tillader denne løsningsform.

Hvad er en faskine?

En faskine er enkelt sagt et hulrum i jorden, der er fyldt med sten eller andet materiale, og som fungerer som aflastning for kloaksystemet under kraftige regnskyl.

Du kan lede regnvand fra dine nedløbsrør, fra terrassen eller fra indkørslen hen i faskinen og dermed undgå det ekstra pres på kloaksystemet, som ellers vil komme, når der kommer meget nedbør på kort tid.

Faskinens opgave er at fungere som midlertidig oplagring for regnvandet og herefter at sørge for at lede vandet direkte ned i jorden.

På den måde kommer regnvandet udenom det almindelige kloaksystem, og vi risikerer dermed i langt mindre grad oversvømmelser pga. overfyldte kloakker.

Udover at tage presset af kloaksystemet, har faskinen den glimrende egenskab, at regnvandet ikke ledes ud i havet men lige så stille siver ned til grundvandet.

Man er efterhånden ved at få øjnene op for faskinernes gode egenskaber, og det er også grunden til, at flere kommuner i dag har gjort det obligatorisk at konstruere faskiner i nye boligområder.

Du har mulighed for at købe faskiner, som er klar til montering, eller du kan i modsætning til anden form for kloakering selv bygge faskinen.

Vælger du denne løsning bør du sikre dig, at faskinen er korrekt dimensioneret til dit hus og, din grund og at du dermed kan lede den rigtige mængde regn væk.

Hvad skal du være særligt opmærksom på ved separatkloakering?

Vær opmærksom på at din hjemkommune kan have sat en tidsfrist for separatkloakering. Dette indebærer at du skal have løst problemet med kloakeringen inden denne frist udløber.

Husk også at kommunen har behov for en færdigmelding, når dit kloakeringsprojekt står klar.

Hvis du har i sinde at tilslutte dig kommunens rørledninger, er vores råd til dig altid at benytte en autoriseret kloakmester, der er tilmeldt en garantiordning.

Skulle der være problemer undervejs eller efter separatkloakeringen, så har du mulighed for at henvende dig til vedkommende for at få fejl og mangler udbedret uden ekstra omkostninger for dig.

Henvender du dig til en kloakmester så husk at få ham til at færdigmelde arbejdet til kommunen, samt give dig en revideret kloaktegning og en drifts- og vedligeholdelsesplan af kloaksystemet på din grund.

På den måde ved du hvad der er blevet gjort og hvad der skal gøres og hvornår.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om