I Danmark har der igennem mange år været snak om og fokus på grøn energi. Solenergi er en god form for grøn energi og med et solcelleanlæg, kan du få grøn energi hjemme hos dig selv.

Men hvad er solceller, og hvordan er et solcelleanlæg anderledes end et solvarmeanlæg? Hvad koster det at installere solceller? Hvilke fordele er der? Og kan det overhovedet betale sig at have et solcelleanlæg i Danmark? Vi svarer på alle disse spørgsmål vedrørende solceller i dagens artikel.

3.8/5 - 5 Stemmer

Forstå solceller hurtigt og deres forskel til solfangere

Man kan nemt blive fristet til at tro, at solceller og solfangere er en og samme ting. Men det er faktisk to vidt forskellige måder at udnytte solens stråler og dens energi.

Et solvarmeanlæg bruger solfangere til at udnytte den termiske varme fra solens stråler. Enkelt sagt bruges solstrålerne til at varme en solfanger, hvori der løber en frostsikker væske, op, lade den opvarmede væske løbe hen til en varmtvandsbeholder, hvor den kan afgive sin varme og pumpe den frostfri væske tilbage til solfangeren, hvor processen gentager sig.

Den termiske varme benyttes herefter til opvarmning af dit brugsvand (til bad, opvask og andet) og eventuelt til at varme din bolig op.

Ønsker du at vide mere om solvarme, kan du læse artiklen omkring solvarme hér. Du har også mulighed for at læse artiklen om solfanger hér.

Med solceller er det anderledes. Det er stadig solens stråler, som udnyttes, men når vi taler om solceller, så er fokus flyttet fra den termiske energi (varmestrålingen) til lyset. Det er lyset, som aktiverer solcellerne – ikke varmen i solstrålerne.

Denne forskel gør det derfor muligt, i hvert fald i et vist omfang, at udnytte et solcelleanlæg, også når det er overskyet.

Hvor solvarmeanlægget producerer varme, så producerer et solcelleanlæg energi, som eventuelt kan benyttes til opvarmning, men som har mange flere udnyttelsesmuligheder end den termiske energi, et solvarmeanlæg producerer.

I solcellerne omdannes op til 20% af solens lys til elektricitet, og det lys, som rammer solcellen, bliver omdannet til jævnstrøm. Jævnstrøm kan ikke bruges direkte som energikilde, så derfor er der behov for at indsætte en inverter imellem energien, som kommer fra solcellerne, og dine stikkontakter.

Inverteren konverterer jævnstrømmen fra solcelleanlægget til vekselstrøm på 230 V, som du kan udnytte i din bolig på lige fod med den energi, du får fra elselskabet.

Hvad koster et solcelleanlæg?

Det er ikke specielt billigt at installere et solcellanlæg. Det kan nemt komme til at koste 70-100.000 kr, ja endda helt op til 130.000 kr eller mere for at få installeret solceller, som svarer til din families og dit behov for elektricitet.

Dette er en stor sum penge at investere, og derfor er installering af solceller en beslutning, som skal overvejes grundigt, inden du kaster dig ud i den.

Når det er sagt, så husk også på, at et solcelleanlæg ret hurtigt kan tjene sig ind igen.

Gennemsnitsperioden for indtjening af et solcelleanlæg ligger nemlig på omkring 7-10 år. Regner vi med, at solcelleanlægget bør kunne holde i mindst 20-25 år, bliver det pludselig en ret så interessant investering. Ovenstående numre vil nemlig betyde, at du vil kunne se frem til 10-15 år med stort set gratis energi fra dine solpaneler.

Omvendt vil det også sige, at du gør klogt i at investere i solceller, hvis du har tænkt dig at blive i din bolig i mindst 10 år fra anskaffelsesdatoen.

At installere et solcelleanlæg er en løsning, som giver mening på lang sigt. Men det er alligevel en investering, som betaler sig stort set med det samme. Og dette er på grund af de mindre varme- og elregninger, du vil få. Mangel på støj og CO2-udslip kan sagtens være en anden stor fordel ved installering af et solcelleanlæg.

En god sidegevinst kan du opnå, hvis du har en elbil. Det kan nemlig godt ses på elregningen, hvis der er sådant et køretøj i huset, og derfor kan solceller give en god besparing, idet du også får mulighed for at oplade el-bilen uden yderligere investering. Dette åbner for en bedre udnyttelse af de ressourcer og den elektricitet, dit solcelleanlæg producerer.

Endelig vil du kunne sælge eventuel overskydende energi fra dit solcelleanlæg tilbage til elnettet og dermed tjene penge på din overskudsproduktion. Der er måske ikke tale om så mange penge, men der er stadig tale om klingende mønt, som du ellers ikke ville have haft adgang til.

Hvilke andre fordele har det at installere solceller?

Som du netop har kunnet se, kan det godt betale sig økonomisk set at installere solceller trods den store investering. Men økonomien er ikke det eneste aspekt, som gør solcellerne til en interessant investeringsmulighed.

Hvis du gerne vil mindske dit CO2-aftryk og leve mere klimavenligt, så er solceller en god ide.

De bidrager bl.a. med

  • Ingen CO2- og drivhusgasudledning
  • Grøn energi som aldrig slipper op
  • Mindre indvirkning på miljøet

Måske ønsker du at være selvforsynende og dermed være uafhængig af elproducenterne og af elpriserne. Det kunne også være et vægtigt argument at eventuelt overskydende elproduktion kan opbevares til tidspunkter, hvor der er mere behov for elektricitet.

Endelig kan du med solceller opnå et bedre energimærke til din bolig. Og det er bestemt en værdi, som er værd at tage med i overvejelserne, specielt hvis du har planer om at skulle sælge huset i løbet af det næste årti eller to.

Med et solcelleanlæg KAN du risikere, at arkitekturen på din bolig forringes, specielt hvis du vælger at installere solcelleanlægget på taget af din bygning.

Dette gælder specielt hvis du f.eks har en murermestervilla eller et landbohus fra starten af det 20. århundrede. I den slags situationer kan det godt blive lidt problematisk at passe solcelleanlægget ind i stilen.

Når dette er sagt, skal vi også sige, at det bliver mere og mere almindeligt, at designere af solceller tager disse arkitektoniske vurderinger med ind i designprocessen. Dermed vil du finde stadigt flere solceller, som nemt og smertefrit kan passes ind i rigtig mange arkitektoniske løsninger.

Specielt i mere moderne byggeri, eller i byggeri som nemt kan tilpasse sig en moderne stil (såsom 1970’ernes typehuse), er det relativt enkelt at integrere solcellerne i f.eks facade eller på taget uden at skæmme bygningen. Ja, faktisk kan mange solceller i dag give en spændende detalje til for eksempel en ny facade eller et lettere anonymt tag.

Solceller er absolut værd at tage med i dine overvejelser, hvis du ønsker at gå over til en grøn form for energi – og ikke kun på grund af en bedre økonomi.

Er der tilskud til solceller?

Det er pt. ikke muligt at få energitilskud fra staten til installering af et solcelleanlæg. Dette er ikke medtaget i de energiforbedrende tiltag, som dækkes af tilskuddet.

Installerer du solceller kan du derimod opnå håndværkerfradrag på op til 25.000 kr. per person i husstanden. Klik og se mere om håndværkerfradraget.

Tilskuddet, som typisk vil ligge omkring 10-25.000 kr (der er ingen øvre grænse) kan udregnes direkte ved en installatør.

I modsætning til statens energitilskud kan du sagtens søge om tilskud hos VivaEnergi samtidig med, at du får håndværkerfradrag. Det ene udelukker ikke det andet.

Hvordan er reglerne for solcelleanlæg i forhold til beskatning?

I øjeblikket (marts 2021) findes der 2 forskellige ordninger, som regulerer beskatning af solcelleanlæg:

  • Den skematiske ordning (også kaldet “standardmetoden”)
  • Virksomhedsordningen (som kaldes “regnskabsmetoden”)

Om du skal benytte den ene eller den anden ordning afhænger af, om du har købt dit solcelleanlæg før eller efter den 20. november 2012, hvor de nye skatteregler for solceller trådte i kraft.

Har du købt dit anlæg inden den 19. november 2012 kan du muligvis være en af de heldige, som har mulighed for at benytte den lukrative “virksomhedsordning”.

Er dit anlæg fra efter den 19. november 2012, skal du benytte den skematiske ordning, standardmetoden, til indberetningen til SKAT.

Den skematiske ordning

Du kan kun beskattes, hvis dit solcelleanlæg er tilsluttet forsyningsnettet. Er det ikke det, betaler du ikke skat – men du kan samtidig heller ikke afskrive anlægget eller få fradrag på selvangivelsen for opstilling og drift af samme.

Under den skematiske ordning bliver du muligvis beskattet, hvis du sælger energi for mere end 7.000 kr årligt.

Som almindelig boligejer er sandsynligheden for at skulle beskattes for salg af elektricitet relativt lav, specielt fordi et solcelleanlæg kun må være af en vis størrelse, når vi taler private boliger.

Derfor vil megen af den elektricitet, dit solcelleanlæg vil levere, gå til dit eget forbrug – og under den skematiske ordning betaler du ikke skat af den del af elproduktionen, som du selv benytter.

Er I flere om at eje solcelleanlægget (som f.eks du og din ægtefælle/partner) har I begge ret til et bundfradrag på 7.000 kr pr. år, hvilket bringer sandsynligheden for beskatning yderligere ned.

Den skematiske ordning siger, at har du solgt energi for mere end 7.000 kr pr. år, så betaler du skat af 60% af det beløb, som overstiger de 7.000 kr.

Har du f.eks solgt energi for 9.000 kr, så betaler du skat af 60% af de overskydende 2.000 kr. – det vil sige af 1.200 kr. Dette er beløbet, som skal opgives på din selvangivelse.

Du kan finde beløbet, du har solgt energi for, i din opgørelse fra energiselskabet.

Det er ikke muligt at afskrive din investering i solceller ved den skematiske ordning. Har du taget lån til købet, kan du derimod fratrække renteudgifterne.

Husk at det altid kan betale sig at høre en fagmand, om du bør installere et eller flere batterier til at opmagasinere eventuel overskudsproduktion.

Virksomhedsordningen

Har du købt dit solcelleanlæg, eller har du lavet en købsaftale om samme inden den 19. november 2012, kan du være en af de heldige ejere af solceller, som benytter “virksomhedsordningen” som afregningsmetode.

Under denne metode har du mulighed for at afskrive anlæggets købesum med op til 25% pr. år. Dette har du mulighed for at gøre i hele anlæggets levetid.

I modsætning til den skematiske ordning skal du så betale skat af hele energiproduktionen, både den du sælger, og den du selv benytter.

Det er ikke muligt at skifte mellem de to ordninger.

Skulle du ønske at sælge dit hus, og dermed også dit solcelleanlæg, vil dette overgå til den nye ejer som, i stedet for at fortsætte med at afregne efter virksomhedsordningen, vil blive tilmeldt og betale skat efter den skematiske ordning.

Skattereglerne, samt hvad du kan afskrive, hvad du har ret til, og hvad du er bundet af, kan godt være ret så komplicerede at finde rundt i. Er du i tvivl, så foreslår vi, at du snakker med SKAT, om hvordan det ser ud med beskatning af overskudsproduktionen af elektricitet fra netop dit solcelleanlæg. Du kan læse mere på SKAT hjemmeside.

Hvad skal du være opmærksom på, når du installerer solceller?

Det er vigtigt at placere solcellerne korrekt for at få det bedst mulige udbytte af din investering. Og selvom det kan virke som en rigtig god idé at placere alle solceller i en vinkel på 40-45°, og så de allesammen vender mod syd, er det ikke sikkert, at det er den bedste løsning for dig.

For det at have alle paneler mod syd vil betyde, at du vil have fuld produktion i de timer, hvor solen skinner fra syd. Og der er du måske på arbejde og kan slet ikke nyde al den gode energi, som produceres.

Det kan sagtens tænkes, at den ideelle løsning er at montere solcellerne dels mod øst, dels mod syd og dels mod vest, så du får glæde af solens stråler hele dagen. Hældningen af solpanelerne bør være imellem 30 til 60°, så fungerer de bedst.

Dette er dog en beregning, som en erfaren fagmand skal hjælpe dig med at foretage. Som altid er det en god idé at snakke med folk, som har forstand på emnet for at finde den bedst mulige udformning af dit solcelleanlæg.

Skal du have solceller på taget skal du huske at kontrollere, at dit tag kan bære vægten af den mængde solceller, du har til hensigt at montere. Det er ikke alle tage, som har den styrke, og det vil være brandærgerligt at komme til at stå med et tag, som er faldet sammen under vægten af solcelleanlægget.

Også her er det klogt at tage imod råd fra fagmænd og specialister i branchen, inden du begynder at tage affære.

Husk endelig at placere solcellerne, så der ingen skygger er på panelerne. En lille skygge på en enkelt solcelle kan betyde en væsentlig reducering af ydelsen af en større del af anlægget. Derfor er det vigtigt at undgå skygger.

Træer, andre bygninger, skorstene eller master kan sænke dine solcellers ydelsesevne. Dette er en af grundene til, at man ofte monterer solcelleanlæg på taget af et hus eller en bygning.

Solceller har behov for plads, mellem 6-15 m2 per kWp. Således vil et anlæg på 6 kWp fylde cirka 40-90 m2. En vigtig faktor at have i tankerne, når du vælger, hvor dit solcelleanlæg skal placeres.

Generelt set er store flader uden andre elementer at foretrække, også selv om det arkitektonisk kan være meget vellykket at installere et solcelleanlæg symmetrisk rundt omkring et vindue eller en kvist.

Et godt tip ved installering af solcelleanlæg

Skal du installere solceller, og er der risiko for, at dit tag ikke kan holde til vægten, eller hvis du alligevel skal have nyt tag “inden længe”, kan det være en god løsning at installere et solcelletag. Der findes efterhånden en del producenter af solcelletage, deriblandt Tesla, Ennogie og SolarTag, og disse er blevet langt mere økonomiske i anskaffelse end tidligere.

Det er stadig korrekt, at et solcelletag er dyrt i indkøbspris, men det er samtidig en investering for livet. I dag er solcelleteknologien så langt, at det at installere et tag af ene solceller ikke længere er en absurditet, men en god måde at integrere solcellerne direkte i din boligs arkitektoniske udformning.

Skal du senere sælge dit hus, vil en køber se velvilligt på det at være selvforsynende med strøm og dermed være helt uafhængig af elpriser og elselskaberne, udover at det at have et hus med solcelletag stadig er en sjældenhed, og dermed vil det absolut tiltrække opmærksomheden fra både naboer og andre interesserede.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om