Står du og skal have nyt tag, har du et ønske om at blive selvforsynende med elektricitet eller ønsker du blot at holde op med at udlede CO2 til atmosfæren – eller ønsker du en kombination af disse muligheder, så kan et solcelletag være en god måde at løse dit problem på.

Men hvad er et solcelletag og hvordan er det anderledes end de almindelige solceller, man mange steder ser sidde på taget? Hvad koster et nyt solcelletag, og hvordan kan det betale sig at installere det? Hvilke fordele og ulemper er der ved at installere et sådant tag på fx et nyt hus? Disse spørgsmål besvarer vi i dagens artikel om solcelletag.

4.7/5 - 3 Stemmer

Forskellen på tagintegrerede solceller og almindelige solceller til taget

Et solcelletag er helt simpelt et tag lavet af solceller. I stedet for at have et almindeligt tag med tegl, skifer eller andet tag med almindelige tagsten med solceller monteret på de eksisterende tagsten (uintegrerede solcelleanlæg), er solcelleproducenterne gået i gang med at lave tage med indbyggede solceller (integrerede solceller), som enten er lavet helt af solceller, eller tagintegrerede solceller, hvor solcellerne er inkorporeret i en stor del af tagstenene.

Til forskel fra de almindelige solcellepaneler, som er monteret på taget, er de integrerede solceller en del af tagkonstruktionen, en del af tagstenene. Dette betyder, at det i mange tilfælde ikke er nødvendigt at have et eksisterende tag, fordi denne slags tag er tænkt til at være den eneste nødvendige overdækning, som en del af husets udseende, da de også er æstetisk tiltalende.

Et solcelletag kan i øvrigt laves så diskret, at du skal se meget nøje efter for at kunne se, at der er solceller integreret på taget. Dette giver naturligvis en æstetisk udtryk, idet uintegrerede solcelleanlæg ofte er en knap så æstetisk løsning for et hus og dermed risikerer at sænke en eventuel salgspris i stedet for at øge den.

Hvad koster et solcelletag?

Det kommer som altid an på en god del faktorer: hvor stort taget, du skal have installeret, er, hvilken teknologi du ønsker at benytte, hvordan den endelige finish skal være, hvor meget solpanelerne skal kunne levere i udbytte og meget andet.

Prisen på et solcelletag ligger mellem 1.500 – 2.500 kr. per kvadratmeter alt efter typen af tag du vælger. Flade tagsten er typisk i den billigere ende end bølgede tegl, som integreret solcelletag.

Det er ved første øjekast ikke specielt billigt, men hvis du tænker på, at et almindeligt tag har stort set samme pris per kvadratmeter (ofte mere), begynder solcelletaget pludselig at blive langt mere interessant at tage med ind i dine overvejelser.

Hertil kommer naturligvis, at et nyt solcelletag har muligheden for at tjene sig ind igen, hvilket et almindeligt tag ikke gør, og at du faktisk kan forvente at kunne tjene penge på at have et solcelletag på dit hus.

Mange solcelletagfabrikanter siger ligeud, at et solcelletag kan forventes at være indtjent efter 10-15 år. Da solcellerne har en levetid på mindst 25 år – nogle endog længere – vil dette sige, at alt efter dit elforbrug kan du forvente at have mindst 10 års gratis energi til rådighed og til salg.

Fordele ved solcelletag

En af de absolut største, blandt mange fordele er, at du med et solcelletag kan blive helt uafhængig mht. elproduktion og dermed totalt nulstille dit behov for energi igennem elnettet.

Ja, faktisk er det muligt at dine solceller producerer så meget, at du vil kunne sælge den overskydende el tilbage til elnettet og dermed tjene penge på dit solcelletag.

Ændret forbrug og bedre miljø

Det giver en anden klar fordel fysisk at kunne se, hvor megen energi du selv producerer og bruger: Du begynder at blive klar over, hvordan du forbruger, og dermed vil dit forbrug formodenligt ændre sig.

Herudover bliver du pludselig klar over, at vejrudsigten er vigtig for, hvordan dit forbrug i de næste dage vil være. Dette betyder, at du sandsynligvis vil begynde at lægge f.eks tøj- og opvask de dage, hvor der er lovet fuld sol, og hvor solcelletaget dermed producerede strøm, som du ikke havde behov for.

Når du ændrer dine vaner, ændrer dit forbrug sig også – og dermed også den påvirkning du som menneske og husstand har på miljøet.

Herudover er reduceringen af dit CO2-udslip heller ikke at kimse af. Det giver allerede i sig selv en stor årlig besparelse i den udledte CO2 at producere strøm, som benyttes, der hvor den produceres – og yderemere fra en CO2-ren kilde.

Og da evt. overskydende strøm, som dit solcelletag producerer, bliver sendt tilbage til elnettet betyder dette, at det ikke er nødvendigt at producere den mængde strøm ved hjælp af fossile brændstoffer.

Ja, det er faktisk kun ved produktionen og transporten af solcellerne, at der vil blive udledt CO2 – resten af processen er stort set CO2-neutral.

Anlægges solcellepanelerne oven på det eksisterende tag, vil dette blive beskyttet imod vejr og vind samt imod solens skadelige stråling. Dette betyder også færre konsekvenser for miljøet, idet mindre nyt materiale skal produceres og mindre gammelt materiale skal bortskaffes for at reparere dit tag.

Selvfølgelig kan et solcelletag godt være en stor mundfuld, hvad prisen angår, men som vi allerede har set, kan det hurtigt vise sig at være en god investering som kan tjene sig hjem i løbet af 10-15 år.

Denne periode kommer naturligvis an på mange forskellige faktorer, men generelt kan vi sige, at har du f.eks en eller flere elbiler kan du hurtigt få udnyttet den energi, du producerer og dermed kan solcelletaget hurtigere tjene sig hjem igen.

Vedligeholdelse af solcelletag

En af de goder som ofte ikke bliver taget til overvejelse er, at et solcelletag kræver meget lidt vedligeholdelse. Det er nok med lidt regn nu og da til at gøre det rent og få elproduktionen i top.

Skulle det dog blive nødvendigt at skifte et eller flere paneler, fordi de er holdt op med at producere strøm, så er det nok at skifte dem ud med nye. Der er ikke behov for yderligere arbejde og specielt ikke at skifte hverken hele taget eller en hel række tagsten.

Husk også, at et solcelletag holder i mindst 25 år, hvilket giver dig en god tidshorisont til at tjene anlægget hjem.

Ydermere er solcelletage stadig relativt sjældne, og dette giver en god fordel hvis du ønsker at sælge huset. Et tag af solceller vil ofte vække nysgerrighed og interesse og dermed, i sidste ende, sandsynligvis give muligheden for at sælge hurtigere og til en højere pris end normalt.

Solceller – en tendens som holder ved

Solceller har eksisteret i årtier, og med den nuværende klimasituation vil solcelletage helt klart blive mere udbredt, mere effektive fordi der er efterspørgsel og dermed også falde i pris og/eller stige i effektivitet.

På grund af den stigende interesse for miljøet og planeten vi bebor, vil vi se flere og flere solcelletage i årene, som kommer. Dette er en stor fordel, hvis du har i sinde at investere i en sådan løsning og er bange for, at den vil gå af mode.

Ulemper ved solcelletag

Nu vi har set alle fordelene ved et solcelletag er det tid at tage et kig på ulemperne. Den største ulempe ved et solcelletag er, at det er afhængigt af, at der er lys. Du kan således ikke producere energi, når det er mørkt.

Men når det er sagt, har solceller en stor fordel i forhold til f.eks solfangere, som jo også udnytter solen til at lave energi blot på en anden måde.

I modsætning til solfangere, som udnytter solens varmestråling, fungerer solceller med lyset fra solen. Derfor kan et solcelletag også producere elektricitet, når det er overskyet og gråvejr, mens et solfangeranlæg vil have langt større problemer, fordi der ikke er den fornødne varme til at genere energi.

Da solcellerne fungerer, mens lyset fra solen rammer solcellen, virker det logisk at konkludere, at elproduktionen fra solcelletaget mindskes, hvis f.eks træer eller bygninger kaster skygger hen over det. Dog ofte kun delvist, da der ikke skygges for alle solceller, medmindre der er sider af taget uden solceller..

Det er derfor væsentligt at tale med en fagmand, inden du bestemmer dig for at installere et solcelletag. En autoriseret installatør ved bedst, hvordan I kan undgå problemer og skuffelser i forbindelse med installationen af taget.

Dette er især vigtigt at holde dig for øje, da et solcelletag er en tung investering at kaste sig ud i. Du bør absolut få hjælp fra en fagmand til finde ud af, om det også vil være en god forretning for dig.

Få fagmanden til at regne ud, hvad dit forbrug er, samt hvordan det fordeler sig i løbet af døgnet samt på årsbasis. Dermed ved du, hvad taget som minimum vil skulle producere i en given tidsperiode.

Du kan dermed også begynde at gisne om, hvor stor en investering du skal regne med, samt hvor megen overproduktion du vil kunne forvente. Du får også en ide om, taget kan tjene sig selv hjem. Mens du alligevel er i gang, så er det en god idé samtidig at få lavet et overslag over, hvad taget vil kunne indbringe på årsbasis, så du kan drage disse tal in i dine overvejelser.

I projektionen, som din fagmand vil lave til dig, bør du huske at indregne f.eks. eldrevne køretøjer, som endnu ikke er i din besiddelse, men som du påtænker at anskaffe. Overvej også andre væsentlige eldrevne installationer (aircondition, ventilationsanlæg el. lign), som du har tænkt dig at installere, og som vil have behov for elektriciteten fra dit solcelletag.

Dette giver dig muligheden for at vælge den rigtige slags tag, som vil kunne sørge for, at hele dit elforbrug bliver dækket.

Sidst men ikke mindst kan det at installere et solcelletag på en ældre bygning godt være en udfordring. Alt andet lige er det langt lettere at lægge et solcelletag på et nybyggeri.

Det kan dog alligevel ofte lade sig gøre at installere et solcelletag.

Her har du igen behov for at tale med fagmanden for at vurdere eventuelle sikkerhedsmæssige problemer, som kan opstå.

Hvem kan installere et solcelletag?

Et solcelletag skal installeres af professionelle, der ved hvad de har med at gøre. Det kan give dig tryghed for, at der ikke er fejl og mangler i projektet, og at du ikke står med risiko for at få stød eller lignende.

En anden væsentlig årsag til at benytte professionelle er, at SKULLE der imod forventning være noget, som ikke er, som det skal være, har du ikke kun dig selv at klandre men derimod en person i et firma at gå til for at få udbedret problemet.

Dermed betaler du både for solcelletaget og eventuelt tilbehør – og samtidig får du en anden end dig selv som er ansvarlig, hvis der er problemer eller arbejdet ikke er i orden.

Kan du få tilskud til et solcelletag?

Det burde være muligt for dig at få tilskud både via Bygningspuljen og håndværkerfradraget, ja måske endda via Skrotningsordningen hvis du ønsker at skifte et gammelt olie- eller gasfyr samtidig.

Vi er lidt forsigtige med udtalelsen, idet der ikke er helt klarhed over netop denne form for energiforbedring.

Vi kan se, at skifter du taget på din bolig til et solcelletag, betyder det, at du dels foretager en tilskudsberettiget forbedring i klimaskærmen, dels at du samtidig overgår til solenergi – og dermed foretager en energiforbedring. Og dette er også tilskudsberettiget.

Derfor burde du absolut kunne få adgang til Bygningspuljens midler, som netop er afsat til energiforbedringer i danske boliger. Læs mere om energitilskuddet.

Inden du går i gang med at planlægge er vores råd som altid at tage en snak med en fagmand. Vedkommende vil kunne give dig information om, hvad dine muligheder er, om hvordan du kan finansiere og tjene den investering ind igen og om hvordan du bedst muligt kan søge om tilskud til en så stor investering.

Vi håber, at du har fundet artiklen hjælpsom, og vi husker dig på, at skulle du have spørgsmål eller kommentarer, så hører vi gerne fra dig i kommentarsporet.

Og som altid…hvis du vil dele artiklen via dine sociale medier og dermed hjælpe os med at hjælpe andre til at få mere viden om solcelletage vil vi være dig meget taknemmelige.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om