Solen er uovertruffen som energikilde. Selv i Danmark kan vi med fordel udnytte solenergien – for selv om det ikke altid virker sådan, så er der omkring 1.800 soltimer i løbet af et år på de danske breddegrader.

Men hvad er solenergi? Hvorfor vælge solenergi som energikilde? Hvad er fordele og ulemper ved solenergien? Og hvilke muligheder har du for at udnytte solens stråler til opvarmning og andre formål? Dette og mere til er temaet for dagens artikel.

4.3/5 - 3 Stemmer

Hvad er solenergi?

Solenergi er banalt sagt energi, som produceres af Solen. Når vi snakker om teknologi til udnyttelse af solenergi, så skelner vi generelt mellem solceller og solfangere. Kort fortalt er solceller ansvarlige for at omdanne lys til strøm, mens solfangere opfanger solstråling og omsætter den til varme. Der kommer mere om begge typer af anlæg senere i artiklen.

Solen leverer energi på i hvert fald 4 måder, som kan være brugbare for mennesket:

 • Solvarme (varme fra Solens stråler som opfanges og ledes ind i boligen).
 • Sollys.
 • Passiv solvarme.
 • Gennem fotosyntesen.

Dette skaber fossilt materiale som træ, der kan brændes af i form af træflis og træpiller. Denne energikilde kan også kaldes “biomasse” og det er ikke, som resten af solenergien, en uudtømmelig energikilde uden udledning af CO2.

I denne artikel vil vi se på de første 3 typer, som er den type energi, som kaldes vedvarende energi. Solens lys og varmeenergi skønnes at kunne vare i milliarder af år endnu, og det er vist lidt længere, end vi mennesker kan forventes at holde ud…

Hvorfor udnytte solenergi?

Solenergi er, som vi har skrevet i en anden artikel her på hjemmesiden “den reneste og naturligste energiform, der findes.” Og det bedste ved solenergien er, at den er tilgængelig overalt på Jorden. Den kan endda udnyttes i meget stor grad i store dele af verden.

Derudover leverer Solen så meget energi på daglig basis, at der altid vil være energi i overskud, hvor meget energi vi end optager. Tænk blot på, at i løbet af ganske få timer har solen leveret den energi, som alle mennesker i hele verden benytter på et helt år!

Vi har i Danmark cirka 1.800 soltimer per år. Dette er en god del mindre end forskellige andre steder i verden, men det relativt høje antal af soltimer gør det alligevel til en god forretning at gøre brug af solenergi for dig som dansker.

Når vi taler om CO2, så forventer eksperter, at Danmark i 2050 kan være gået helt over til vedvarende energikilder. Dermed vil CO2-udslippet fra dansk jord være langt mindre end i øjeblikket.

Denne tendens med mindre CO2-udledning og udnyttelse af vedvarende energikilder er højaktuel, og mange private danskere hopper med på “den grønne bølge” og vil gøre meget for at have en langt mere bæredygtig levestil end tidligere.

Men hvilke fordele er der ved solenergi – og er der virkelig tale om fordele, som giver smæk for skillingen?

Fordele ved solenergi

En af de rigtig store fordele ved solenergi er, at det er en billig form for energi. Men som vi allerede har erfaret, er dette er ikke den eneste fordel. Der findes faktisk mange forskellige måder, hvorpå solenergi og dennes udnyttelse i din private sfære kan gå hen og blive en god forretning for dig:

 1. Der er nok solenergi til alle, der har lyst til at udnytte den. Der er ikke tale om “først til mølle”-princippet, og der er ikke behov for at strides med naboen om det bedste stykke af kagen.
  Alt afhængigt af hvor du befinder dig på jordkloden, afgiver Solen en energimængde på mellem 700-2.200 kWh per kvadratmeter per år. Dette burde kunne mere end tilfredsstille ethvert privat behov for energi.
 2. En korrekt udnyttelse af solenergien giver dig mulighed for at være nærmest selvforsynende med energi og varme. Dette gør, at du vil kunne spare en stor klat penge på el- og varmeregningerne, samt være langt mindre bekymret for olieprisen og dermed for, hvordan denne vil påvirke prisen på elektriciteten fra dit lokale elværk.
 3. Dit valg af solenergi hjælper til at mindske CO2-udledningen, drivhuseffekten og forureningen fra fossile brændselskilder.
 4. Hvis du vælger at producere din egen elektricitet, kan du sælge eventuel overskudsproduktion tilbage til elnettet. Eller du kan bruge den til at oplade batterier, som du senere kan trække på, skulle det blive nødvendigt med mere el.
 5. Solenergi giver ingen bivirkninger i form af for eksempel lugt- og støjgener. Den vil dermed ikke være til gene hverken for dig selv eller for dine naboer.
 6. Installering af anlæg til udnyttelse af solenergi kan ydermere give anledning til, at din bolig får et bedre energimærke. Du kan læse mere om energimærkning i denne artikel.
 7. Installerer du et anlæg til udnyttelse af solenergi, udnyttes denne hvor den produceres, og der er hermed ingen “transportomkostninger” eller andre tab forbundet med brugen.
 8. Det er et energispareindgreb, som i de fleste tilfælde er hurtigt at lave, som kan udføres på både ældre og nyere bygninger, og specielt når vi taler om private anlæg, har det en minimal indvirkning på omgivelserne.
 9. Der er få omkostninger til drift og vedligeholdelse. Anlægget kan producere energi i op til 20-30 år efter anskaffelsen, mens det som regel vil have tjent sig selv ind efter 7-10 år.
 10. Den energi, som ikke benyttes af private danskere, kan frigøres til brug i industrien og/eller i transportsektoren, og dermed erstatte en del af den ofte fossile energiproduktion, som ellers ville have været nødvendig.

Ulemper ved solenergi

Med alle disse fordele, mange endog meget interessante, virker det lidt absurd, at der ikke er flere danskere, der har et eller flere anlæg til udvinding af solenergien.

Hvad er hovedgrunden til, at solenergien ikke bliver udnyttet mere, end den gør i øjeblikket?

 1. Det er stadig relativt bekosteligt at installere et anlæg, som har mulighed for at udnytte solens energi.
 2. Energien har behov for at blive omformet for at kunne udnyttes og oplagres, og selv om det er relativt hurtigt at installere et anlæg, så er det ikke billigt at gøre det.
 3. Herudover er der behov for et relativt stort areal, hvor dit anlæg kan sættes op. Og et anlæg som opfanger solenergi, hvadenten der er tale om varmeenergi eller lysenergi, er ikke nødvendigvis en arkitektonisk skønhed.
 4. Da et solenergianlæg har behov for bestemte parametre for at fungere optimalt, kan det dermed godt skabe nogle udfordringer at finde det rigtige sted at sætte det op. Dette skal naturligvis gøres på en måde, så investeringen i anlægget kan betale sig selv tilbage hurtigst muligt, og så indgrebet samtidig ikke bliver en øjebæ i forhold til arkitekturen i din bolig.
 5. Ydermere kan det være en rigtig stor ulempe, at soltimerne i vinterhalvåret – hvor behovet for energi i form af varme og lys er størst – er kraftigt reduceret.
 6. I samme regnskab spiller det danske vejr også ind. Der vil altid være dage, hvor solen ikke vil være i stand til at nå igennem skydækket.

Men lad dig endelig ikke afskrække af den slags informationer, for i rigtig mange tilfælde vil produktionen af energi være reduceret men ikke nulstillet.

Nu du har fået de vigtigste grunde til, hvorfor det er en god idé at overveje udnyttelse af solenergien er det tid til at se på, hvordan du så rent praktisk kan omdanne solenergi til en energiform, du kan benytte i din bolig.

Solvarme og solfanger

Solvarme er, som ordet siger, varmeenergi fra Solen. Denne varmeenergi, som bliver transporteret her til Jorden ved hjælp af solstrålerne, kan udvindes ved hjælp af et solvarmeanlæg. Denne form for anlæg giver dig mulighed for at opvarme for eksempel dit brugsvand til bad og opvask samt til rumopvarmning, hvis dit nuværende varmesystem ikke er el-baseret.

Solvarme er som resten af solenergien gratis. Solen producerer den uanset, om vi benytter den eller ej, og dette på en måde der ikke producerer forurening, CO2 eller andre skadelige stoffer, som udledes til atmosfæren. Dette gør solvarmen til en genial måde at være miljøvenlig på.

Et solvarmeanlæg består af en eller flere solfangere som skal opfange og omdanne solvarmen til varme, som du kan bruge. Til dette formål kan du benytte enten en pladesolfanger eller en rørsolfanger.

Pladesolfangeren er meget enkelt sagt en ramme, som indeholder en sort plade og en frostsikker væske. Pladen er lavet af et sådant materiale, at den hurtigt kan absorbere solens varme. Den absorberede solvarme overføres til den frostsikre væske, og processen med opvarmning af dit hjem og dit brugsvand er sat i gang.

For at kunne fungere skal solfangeren tilkobles et rørsystem, som løber inde i dit hus. Dette rørsystem vil lede den opvarmede væske fra solfangeren hen til en varmtvandsbeholder. Her afgives solvarmen og vandet i varmtvandsbeholderen begynder at ændre temperatur. En cirkulationspumpe sørger for, at den nu afkølede væske returnerer til solfangeren, så processen kan gentage sig.

Som sagt kan du vælge imellem en pladesolfanger og en rørsolfanger, når du bestemmer dig for at opsætte et solvarmeanlæg. Pladesolfangeren er som regel en billigere løsning, mens rørsolfangeren er mere effektiv til at udnytte solvarmen. Herudover giver rørsolfangeren mulighed for at udskifte enkelte rør, mens pladesolfangeren skal skiftes helt, skulle der komme problemer.

Rørsolfangeren fungerer på samme måde som pladesolfangeren. Der er dog den forskel, at den frostsikre væske løber i nogle rør under det solvarmeabsorberende materiale. Det er i disse rør, hvor solvarmen overføres til væsken.

Resten af processen med overførslen af solvarmen til din bolig fungerer på samme måde.

Solceller

Med solceller er processen bag opsamlingen af solenergien anderledes. Der er ikke længere tale om udnyttelse af varmen i solstrålerne. Nej, i solcellerne er det lyset og overførslen af protoner til solcellen, som skaber en reaktion og dermed giver muligheden for at udnytte solenergien.

Denne forskel gør det derfor muligt at udnytte et solcelleanlæg også selv det er overskyet – i hvert fald i et vist omfang.

Som vi netop har set, producerer solvarmeanlægget varme til opvarmning af vand og bolig af solenergien. I modsætning hertil producerer et solcelleanlæg energi i form af elektricitet. Denne produktion kan eventuelt benyttes til opvarmning men har mange flere muligheder for udnyttelse i forhold til den varmeenergi, et solvarmeanlæg producerer.

Et solcelleanlæg kan omdanne op til 20% af sollyset til elektricitet. Denne proces sker i solcellerne, hvor lyset som rammer solcellen omdannes til jævnstrøm. Selve jævnstrømmen kan ikke sendes direkte til dine stikkontakter, som jo bruger vekselstrøm. Derfor sidder der en såkaldt inverter, der omdanner jævnstrømmen fra anlægget til vekselstrøm, du kan bruge i stikkontakterne.

Inverteren omdanner jævnstrømmen til 230 volts vekselstrøm, som dermed kan benyttes i dit hjem på helt samme måde som den elektricitet, du normalt får fra elselskaber.

Når vi taler om solceller, så er der en speciel hage ved denne form for anlæg: Det virker logisk at “jo mere sol og højere varme, des bedre udbytte”. At have et solcelleanlæg i det sydlige Italien må bestemt være bedre end at have et anlæg i Smørumnedre i Danmark – ikke?

Men det er ikke nødvendigvis en optimal situation, at der både er stor indstråling og høj varme. Ifølge Ingeniøren har en undersøgelse vist, at høje temperaturer faktisk kan medføre en nedsat produktion af energi i solcellerne, og at solcellerne fungerer bedst ved 5 graders frost.

Passiv solvarme

Vi skal også lige kort nævne passiv solvarme som en tredje måde at udnytte solenergi på.

Passiv solvarme er udnyttelse af solenergi ved at

 • designe og bygge så din bolig følger Solens vej over himlen
 • vælge materialer, som opsuger og holder på varmen, og som giver mulighed for at udnytte naturligt lys mest muligt
 • kreerer en naturlig luftcirkulation indendøre

Dette er ikke nemt at gøre i bygninger og boliger, som allerede er bygget, men tiltag som ovenlysvinduer, store vinduespartier i energiglas og etablering af en udestue kan hjælpe dig til at udnytte den passive solvarme.

Snak med en fagmand om, hvordan du kan udnytte solenergien bedst muligt. Vedkommende vil kunne hjælpe dig med at finde de bedste løsninger for dig, din bolig – og din pengepung.

Støtteordninger

I skrivende stund (2021) er det ikke muligt at få energitilskud fra staten til installering af anlæg til udnyttelse af solenergi. Denne slags tiltag er ikke medtaget i den form for energiforbedring, som i øjeblikket dækkes af tilskuddet.

Installerer du et anlæg til indvinding af solenergi kan du derimod opnå håndværkerfradrag på op til 25.000 kr per person i husstanden. Vi har skrevet en dybdegående artikel om emnet, som du kan finde hér.

Har du brug for mere information?

Vi holder naturligvis øje med udviklingen og opdaterer artiklen løbende, så den følger nuværende regler og lovgivning på området.

Vi håber, at du har fundet svar på dine spørgsmål og husker dig på, at har du mod på at læse mere om vedvarende energi kan du finde mere information i følgende artikler:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om