Du har hørt tale om “solvarme” og “solvarmeanlæg” og har interesse for emnet. Men hvad er solvarme? Hvad er forskellen på solfangere og solceller?

Hvad koster det at installere solvarme? Kan det overhovedet betale sig at installere et solvarmeanlæg i Danmark? Og hvad skal du være opmærksom på, inden du investerer i solvarme? I dagens guide tager vi fat på disse og andre spørgsmål.

4.7/5 - 3 Stemmer

Forstå solvarme på 2 minutter

Meget banalt sagt er solvarme varmeenergi fra solen, som via et solvarmeanlæg giver mulighed for at opvarme dit brugsvand. Solvarmen kan herudover også benyttes til rumopvarmning, hvis du ikke har elopvarmning.

Ønsker du at udnytte solens varme til opvarmning af din bolig eller til at varme vand med, kan du med fordel installere et solvarmeanlæg.

Et solvarmeanlæg består af en eller flere solfangere. Solfangeren kan enten være en pladesolfanger eller en rørsolfanger.

Pladesolfangeren er basalt set en ramme, som indeholder en sort plade og en frostsikret væske. Pladen er lavet på en måde, så den hurtigt absorberer solens varme og overfører denne til væsken.

Rørsolfangeren fungerer på samme måde, dog løber den frostsikrede væske i nogle rør og det er her, hvor solvarmen overføres til væsken. Denne måde at udnytte solvarmen på er mere effektiv, men som regel også dyrere end pladesolvarmerne.

Om du vælger en rør- eller en pladesolfanger, så skal begge tilkobles et rørsystem inde i dit hus for at kunne fungere. Dette rørsystem skal lede den frostsikre væske hen til en varmtvandsbeholder. Her kan den af solen opvarmede væske afgive sin varme. Efter en tid returnerer den nu afkølede væske til solfangeren via en cirkulationspumpe, og processen gentager sig.

Solvarmeanlæg var specielt populære i 1990’erne og er i dag specielt nyttige for boliger, som opvarmes med fossile metoder.

Hvad koster det at installere solvarme?

Det er ikke nemt at give et præcist overslag over, hvor meget det vil koste for at installere solvarme til din bolig. Det kommer nemlig an på mange forskellige faktorer, som vi her vil illustrere for dig.

For det første er det vigtigt at finde ud af, om du ønsker at benytte solvarmen til blot at opvarme dit brugsvand, eller om anlægget skal tjene som support også for din rumopvarmning.

Vær opmærksom på, at har du elvarme og ønsker du også at kunne bruge solvarmeanlægget til opvarmning, skal dit oprindelige radiatoranlæg udskiftes.

Det er forholdsvist nemt at regne ud, hvor stort et solvarmeanlæg du skal anskaffe dig. Er idéen at nøjes med at producere energi til at varme dit brugsvand op, så skal du regne med cirka 1-1,5 m2 solfanger pr. person i husstanden. Herudover skal du regne med at tilknytte en varmtvandsbeholder på min. 40-70 liter pr. kvadratmeter solfanger.

Er I for eksempel fire personer i husstanden, skal du regne med 4-6 m2 solfangere og cirka 200-300 liter varmtvandsbeholder.

2021-prisen for et sådant anlæg ligger på omkring 30-40.000 kr.

Hvis du derimod ønsker at supplere din nuværende varmekilde og lade solvarmen bidrage til rumopvarmning, skal du regne med cirka 2-3 m2 solfanger pr. person i husstanden og en buffertank på cirka 50-80 liter pr. m2 solfanger.

Regner vi igen med en familie på fire, vil dette sige cirka 8-12 m2 solfanger og en buffertank på cirka 400-1000 liter.

Prisen for et sådant anlæg ligger i 2021 på omkring 60-70.000 kr.

Begge priser er inklusiv moms men eksklusiv fragt og eventuel montering. Du må gerne selv stå for en del af monteringen, men som altid husker vi på, at el- og vvs-arbejde skal udføres af autoriserede fagmænd.

Hvornår bør du overveje at installere solvarme?

Det er et godt tidspunkt at installere solvarme især, hvis du allerede har intentioner om at udskifte dit gamle olie- eller gasfyr.

Ønsker du at spare på gas eller olie, er det også en glimrende grund, eller hvis du har elopvarmning og en elopvarmet varmtvandsbeholder i dit hus.

Vær dog opmærksom på, at det kan blive vanskeligt for solvarmeanlægget at tjene sig selv hjem, hvis varmtvandsforbruget i din husstand er på under 100 liter om dagen, eller hvis du har pligt til at være tilsluttet fjernvarmenettet.

En god grund til at overveje et solvarmeanlæg er også, fordi du ønsker at forbedre dit energimærke. Du vil spare på energien og på CO2-udslippet, og du vil få en mindre el- og/eller varmeregning.

Et godt tidspunkt for at installere solvarme er, når du alligevel skal renovere eller skifte taget på dit hus. Vælger du solvarme, er det ikke nødvendigvis en brutal løsning, som vil skæmme dit hjem. Der findes mange diskrete måder, hvorpå du kan integrere solvarme i taget, så man stort set ikke kan se, at du har solvarme i dit hjem.

Vær opmærksom på, at du kan vælge en installatør, som er KSO-certificeret. En KSO-certificeret installatør har både den rigtige uddannelse og erfaring med solfangere. Vedkommende vil også benytte produkter med den europæiske Solar Keymark-mærkning. Det er den europæiske solfangerindustri, som har lavet denne ordning, og de produkter, som mærkes efter ordningen, bliver testet efter specielle kriterier og kun på udvalgte testlaboratorier rundt om i Europa.

Hvad skal du være opmærksom på, inden du køber solvarmeanlæg?

Nu du ved lidt om solvarme, om priserne på et solvarmeanlæg, og om hvornår det er en god idé at installere solvarme, er det tid at se på, hvad du skal være opmærksom på, inden du begiver dig ud for at købe et solvarmeanlæg.

For selv om det ser enkelt ud, så er der altså nogle faldgruber, som det er bedst at undgå.

Vi har allerede set lidt på, hvor stort et anlæg du som en tommelfingerregel har behov for. Husk at det ikke er nogen god idé at købe hverken et for lille anlæg eller et, som er for stort.

Bliver anlægget for lille, risikerer du, at du ikke har kapacitet nok til familiens behov og vil være nødt til at supplere med din almindelige varmekilde. Besparelsen på el- eller varmeregningen vil derfor ikke være som planlagt.

Vælger du i stedet et anlæg som er for stort, risikerer du at spilde dine penge, fordi det ikke er muligt for dig at udnytte solvarmekapaciteten fuldt ud. Vær opmærksom på, at solvarme kan kun til en vis grad kan “lagres”.

Er du i tvivl, om et anlæg er rigtigt for dig, så snak med en fagmand. Vedkommende kan rådgive og vejlede dig og i sidste ende hjælpe dig til ikke at begå væmmeligt dyre og unødige fejl.

Montering af solvarme

Udover anlæggets størrelse kan du med fordel klarlægge, hvor din solvarme skal monteres. Vigtigst af alt er at vælge steder uden skygge. Ellers fungerer solfangerne ikke efter hensigten.

Høje træer, buske, huse og andre bygninger kan allesammen give problemer med skygger og dermed nedsætte effektiviteten af dit solvarmeanlæg.

Vælger du at installere panelerne på jorden, er de fleste problemer overstået. Her skal du blot huske at have klart, hvad anlægget skal bruges til. Det vil sige, om du kun har behov for brugsvand, eller om du også ønsker varme til boligen.

Har du i stedet i sinde at installere solvarme på dit tag, så er det vigtgt at være bevidst om, hvorvidt taget vender i den rigtige retning (syd).

Herefter er det en god idé også at tjekke tagets hældning, som ideelt set bør være 45°  grader for et optimalt resultat.

Du kan reelt set opnå et fornuftigt resultat, hvis du placerer solfangerne fra sydvest til sydøst, og også selv om hældningen er anderledes – fra 30-60° giver et absolut acceptabelt resultat.

Det er væsentligt at have klart, om der rent faktisk er plads på taget til det solvarmeanlæg, du ønsker at montere, samt om det kan holde til den mængde solfangere, du vil installere.

Endelig er det vigtigt at huske, at alt det varme vand, som produceres, jo nok skal have et sted at være. Derfor er det ofte en god idé at finde ud af, om den varmtvandsbeholder, du allerede har, er stor nok til at dække familiens forbrug. Er den ikke det, så skift den – det vil være så ærgerligt at investere i et solvarmeanlæg uden at have plads til det varme vand.

Kan det betale sig at investere i et solvarmeanlæg i Danmark?

Et af de spørgsmål, som kan melde sig hos dig er, om det i Danmark kan betale sig at investere i et solvarmeanlæg. Og ja, det kan det faktisk.

Danmark og danskerne kan nemlig glæde sig over cirka 1.800 soltimer om året, og det er en god portion, som nemt kan resultere i en god besparelse på varme- og elregningen.

Hvad kan du spare, hvis du bruger solvarme til opvarmning?

For det første sparer du på el- og/eller varmeregningen. Og det er ikke småting du kan spare – op til flere tusind kroner årligt selv for et lille anlæg er bestemt værd at tage med.

Men det er ikke bare penge, du sparer. Du sparer miljøet for forurening og CO2-udslip, og du udnytter energi, som ellers ikke ville blive udnyttet. Dette betyder en bedre brug af ressourcerne, vi har til rådighed.

Når du har bestemt dig for at købe

Når du har besluttet dig for at købe et solvarmeanlæg, så er der endnu et par ting, du lige skal have i tankerne.

For det første er det altid en god idé at tjekke lokalplaner og servitutter, inden du begynder at indhente tilbud. Det er ikke sikkert, at der er hindringer for at installere solvarme på din grund, men skulle der nu være det, ville det være brandærgerligt at opdage det, når du er længere fremme i din planlægning.

Efter at have kontrolleret de eventuelle begrænsninger på din grund, er det tid til at indhente tilbud på den type anlæg, du har i tankerne. Og her er det vigtigt, at du indhenter flere tilbud, men at det ikke bliver for mange.

Med kun et enkelt tilbud på hånden kan du nemlig ikke vurdere, om det er et godt eller et skidt tilbud. Og har du flere end fem tilbud mellem hænderne bliver det vanskeligt at finde hoved og hale i, hvem der tilbyder den bedste løsning til den mest fordelagtige pris.

Vi foreslår at du indhenter tre tilbud. Det er til at overse, og du kan få et fornuftigt indblik i, hvad du kan forvente dig af de enkelte firmaer.

Mens du er i gang med at vurdere de forskellige muligheder, så husk at finde ud af, hvad garantien for anlægget dækker, og hvor længe den løber.

Efter at du har valgt, hvem der skal installere dit solvarmeanlæg, så er det vigtigt at få alle garantier samt eventuelle begrænsninger på skrift, så der ikke i fremtiden kan være tvivl om, hvordan aftalerne var.

Når du er nået så langt og har forhåndsudvalgt den håndværker, som skal installere dit solvarmeanlæg, så er det tid til at kontakte teknisk forvaltning og bede om en tilladelse til at opføre solvarme på din grund.

Forsikringsselskabet og Bygge- og Boligregistret skal også underrettes, men først når arbejdet er udført.

Installering af solvarmeanlæg

Som allerede nævnt, så kan du i princippet selv stå for installeringen af dit solvarmeanlæg. Vi råder dig til at tænke beslutningen igennem, for udover besværet kan det pludselig blive dyrt for dig, hvis ikke anlægget er installeret korrekt, hvis der er utætheder, eller hvis taget ikke kan bære vægten.

Vi understreger endnu en gang, at du under alle omstændigheder skal have håndværkere til at ordne alle VVS- og elinstallationer. Dem må du ifølge loven ikke selv stå for.

Husk at kontrollere arbejdet efter installering. Du bør altid se efter, om der er sket skader på ejendommen, samt om anlægget virker som ventet.

Er der problemer af den ene eller den anden slags, skal disse kommunikeres hurtigst muligt til håndværkeren, der har stået for installeringen, så de kan blive udbedret.

Vedligeholdelse af solvarmeanlæg

Det er forholdsvist enkelt at vedligeholde et solvarmeanlæg. Som regel renser solfangerne sig selv – det er nok, at de hælder 15° for at regnvandet trækker skidt og smuds med sig.

Er der alligevel behov for at gøre solfangerne rene kan du nemt gøre dette med almindeligt postevand og en haveslange. Du kan eventuelt tørre efter med en blød klud eller svamp.

Det er en god idé at få VVS-delen af anlægget set efter en gang om året. Du kan selv holde øje med mindre problemer, for eksempel at cirkulationspumpen ikke kører om natten, og at varmtvandsbeholderen ikke lækker.

Endelig skal du huske, at træer og buske, som skygger på dine solfangere, giver mindre varmt vand til dig og din bolig. Er der derfor træer omkring anlægget, er det på sin plads at få dem skåret ned. Det kan også være en god idé at gøre, så der ikke kan falde grene ned og gøre skade på solfangerne.

Er et solvarmeanlæg og et solcelleanlæg det samme?

Nej, det er det ikke. Solvarmeanlægget udnytter solens varme til at opvarme en væske og er derfor mest effektiv i sommerhalvåret, hvor du vil kunne opleve ikke at have behov for, at din almindelige varmekilde er i funktion.

Solvarmeanlægget benyttes til at opvarme brugsvand og eventuelt til rumopvarmning, som vi allerede har set.

Solcellerne omdanner derimod igennem nogle paneler solens energi til jævnstrøm, som igennem en inverter omdannes til vekselstrøm. Denne kan opmagasineres i batterier, benyttes til at give strøm til de forskellige apparater i din bolig, og tidligere kunne den også med fordel sælges tilbage til energinettet.

Denne løsning, solcelleanlægget, er ofte mere appetitlig for boligejere, specielt fordi det ikke er nødvendigt blot at “nøjes” med opvarmning af vand. Med solceller kan du få strøm i stedet for varmt vand, og det åbner andre interessante muligheder end dem, du har med solvarme.

Ønsker du at vide mere om solceller, er de behandlet i denne artikel om solceller.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om