Det er langt fra alle hjem, hvor det bedst kan betale sig, at drikkevandet leveres gennem det offentlige vandværk. Heldigvis er der et andet alternativ. Det alternativ er en privat vandboring.

I denne artikel kan du læse mere om, hvad en privat vandboring koster, årsagerne til at få boringen lavet, hvordan du kommer i gang, fordele og ulemper og hvilke krav der er ift. kvaliteten af vandet.

4.5/5 - 2 Stemmer

Hvad er prisen for en vandboring?

Udover prisen på selve vandboringen, skal du være opmærksom på de løbende udgifter, der kan komme. Når du får anlagt en privat vandboring, står du selv for alle de omkostninger, der er forbundet med den.

Det gælder blandt andet løbende test af vandkvaliteten, vandafgift til staten m.m. Du finder de konkrete priser længere nede i artiklen. 

Hvis du går med tanker om at få en privat vandboring, kan du forvente et prisleje omkring 70.000 kr.

Prisen kan variere alt efter, hvor langt nede dit grundvandsmagasin ligger, og hvilken jord der skal arbejdes med.

sparetip
 
Nem måde at hente en bedre pris på vandboring:

Vores bedste tip til læserne er altid at indhente flere tilbud. Det er en nem måde, at kende til omfang & pris på vandboring. Specielt, når det er gratis og uforpligtende! Du udfylder kun én formular, hvorefter 3 håndværkere giver dig deres bedste tilbud og handlingsplan. Takker du ja, så sikres du gratis med 35.000 kr. fra 3byggetilbud.dk enterprisegaranti. Det bliver ikke nemmere!

Klik her og hent dine 3 tilbud nu ❯

Alt du skal vide om vandboring

Hvis du overvejer at få lavet en privat vandboring, så er det vigtigt at være godt klædt på, så du helt er med på, hvad det indebærer, og hvilke forpligtelser der også stilles til dig. Herunder finder du svar på mange af de relevante spørgsmål, der er omkring det at få lavet en privat vandboring.

Hvorfor få lavet en privat vandboring?

Vil du gerne være selvforsynende med vand? Så kan det første skridt være, at du får lavet en privat vandboring. Når det generelt kommer til private vandboringer, så er der oftest tale om en brønd, som enten kun leverer vand til din husstand eller til en række boliger.

Du vil altså få din egen forsyning af brugsvand, til alt fra brusebad, tøjvask, drikkevand og generelt de ting, en husholdning bruger vand til.

En vandboring kan være aktuel for dig, som er bosat i en landbrugsejendom eller et sommerhus, som ligger meget for sig selv. Her kan en privat vandboring være med til at sikre, at du altid selv kan forsyne din egen bolig. 

Sådan får du privat vandforsyning

Når der skal laves en privat boring, er første skridt, at du skal have kommunens tilladelse. Helt konkret skal der søges en indvindingstilladelse. Det er en tilladelse, der godkender, at du må pumpe grundvand op, og så gøres det også klart, hvor meget vand, der må pumpes.

Det er vigtigt, at der er kontrol med grundvandet i alle dele af Danmark. Bestemte områder kan nemlig blive meget berørte, hvis der pumpes for meget grundvand op, kontra mængden af vand, der strømmer til området.

Du skal dog være opmærksom på, at det ikke altid er let at få en godkendelse. Det skyldes, at der på landsplan er et ønske om, at vandforsyningen primært skal foregå gennem lokale vandværker.

Hvis din godkendelse går igennem, er der krav omkring, at boringen udføres af en professionel brøndborer. På den måde er du blandt andet sikret, at kvaliteten af vandet er bedst mulig.

De gode grunde til at få privat vandboring

Der er flere fordele, der er værd at fremhæve, når det kommer til en privat vandboring.

  1. For det første kan det være en billigere løsning, når du er selvforsynende. I hvert fald hvis der sammenlignes med de private, som får brugsvand fra offentlige eller private vandværker.
  2. En anden fordel er, at du kan opnå koldere vand med en privat vandboring. Det er primært for de husstande, som er placeret langt fra en hovedvandledning
  3. En tredje fordel kan være den frihed, der følger med, når du har egen vandboring.

Hvilke ulemper kan der være ved at få privat vandboring?

Det er også værd at fremhæve nogle af de ulemper, der følger med at få en privat vandboring.

  1. For det første har du 100 % ansvaret for alt, der vedrører din vandforsyning. Det gælder alt fra driften af vandboringen, kvaliteten af vandet og diverse reparationer.
  2. For det andet bliver dit vand ikke kontrolleret løbende af myndighederne, ligesom drikkevandet fra vandværker bliver. Det er nemlig en opgave, du selv står for. Når vandboringen kun forsyner dig, er du ikke omfattet af en løbende kontrol. Det er du trods alt, hvis vandboringen forsyner flere husstande. Det er din kommune, der er med til at afgøre, hvor ofte vandet skal kontrolleres, men det anbefales af Miljøstyrelsen, at det minimum er hvert femte år.
  3. For det tredje kan der komme løbende udgifter, som du selv skal betale for. Når vandet skal testes, er det selv noget, du betaler for. Her skal du ca. forvente en pris mellem 1.500 kr. til 2.500 kr. for hver gang.

Hvis du er så uheldig, at dit vand forurenes, skal du selv betale for, at det udbedres, også selvom forureningen ikke stammer fra din grund. Selvom du er selvforsynende med en vandboring, skal du alligevel betale en vandafgift til staten. Prisen svarer til 6,85 kr./ kubikmeter vand.

Når der skal afregnes, kan du enten vælge, at du betaler en årlig afgift. Alternativt kan du få installeret en bimåler, der viser dit eksakte forbrug.

Krav til kvaliteten af vandet fra boringen

Når du får lavet en vandboring, skal der ca. hvert femte år laves en test af vandkvaliteten. Det er Miljøstyrelsen, der har været inde over denne vurdering. Selvom det er dig, der står med udgifterne til testen, så er det i sidste ende kommunens ansvar, at disse tests sker i de intervaller, Miljøstyrelsen har anbefalet

Når vandets kvalitet testes, skal indholdet af bakterier kontrolleres. Det samme gælder med den lugt og det udseende, vandet har. Der skal ske en kontrol af vandets pH-værdi, det vil sige, hvor surt, neutralt eller basisk vandet er. Vandets potentielle indhold af nitrat og fosfor undersøges, og det gennemgås hvor stor en mængde overfladevand, der er tilgængelig for din vandboring.

Det er utrolig vigtigt med disse kontroller og tests, da det er med til at sikre, at du ikke bliver syg af dit drikkevand.

Opsummering omkring vandboring

Med en privat vandboring har du mulighed for at blive selvforsynende med brugsvand. Før boringerne kan sættes i gang, skal du have en tilladelse fra kommunen til, at boringen må laves. Derudover er der krav om, at en professionel brøndborer, foretager boringen, hvis din godkendelse går igennem.

Du kan forvente, at det koster i omegnen af 70.000 kr. at få lavet. 

Der er både fordele og ulemper forbundet med en privat boring. En fordel er især, at du opnår en billigere løsning ved at være selvforsynende. En ulempe er blandt andet, at du selv har ansvaret for de økonomiske udgifter der kan opstå, når der skal laves tests og kontroller at dit vand.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om