Når forbedring af indeklimaet, nedbringning af varmeregningen og miljøforbedringer kommer op til diskussion, kan du komme ud for at møde begrebet “varmegenindvinding”.

Det virker logisk, at varmegenindvinding er varme som på en eller anden måde bliver genbrugt. Men hvordan fungerer et ventilationsanlæg med varmegenindvinding? Hvad koster det? Hvilke fordele og ulemper er der ved et sådant anlæg? Og hvad skal du overveje inden du går i gang for  at komme bedst muligt fra start – og i mål – med denne opgave?

Bedøm indlæg

Hvad er varmegenindvinding?

Meget enkelt sagt er varmegenindvinding en god og enkel måde, hvorpå du kan benytte overskudsvarme fra din husstand.

Ofte er vi ikke klar over, hvor megen varme vi faktisk genererer, og som vi mister, når vi for eksempel lufter ud, tænder emhætten, mens vi laver mad eller åbner yderdøren for at tage på arbejde. Det er denne varme, som kan genindvindes ved hjælp af et ventilationsanlæg med varmegenindvinding.

Hvordan fungerer varmegenindvinding?

Et ventilationsanlæg med varmegenindvinding kan genbruge op til 85% af den varmeenergi, som lukkes ud af din bolig igennem f.eks aftræk fra bruserum og badeværelse, fra køkkenet, specielt via udsugningskanaler som f.eks en emhætte og fra andre rum som f.eks bryggers.

Ventilationsanlægget sørger for at genbruge varmeenergien fra den luft, som er på vej ud. Dette gøres via et sindrigt system af kanaler og ind- og udblæsningsåbninger.

Varmeenergien udvindes og overføres herefter til den friske luft, som suges ind i boligen via strategisk placerede indblæsningsåbninger. Der er således ikke direkte kontakt mellem luften som er på vej ud, og den som kommer ind i huset.

I indblæsningsfasen, mens den friske luft opvarmes til rumtemperatur, renses den for partikler såsom støv, pollen og sod, som kan give allergi eller andre gener. Samtidig trækkes fugten ud af luften, så eventuelle problemer med mug, skimmel og husstøvmider undgås mest muligt.

Hvad koster et ventilationsanlæg med varmegenindvinding?

Du skal regne med at komme af med mellem 50.000 og 100.000 kroner for et anlæg med varmegenindvinding. Det er ikke småpenge, men investeringen kan godt tjene sig hjem igen både i form af en lavere varmeregning og ud fra et helbredsmæssigt synspunkt.

Investeringen er høj, fordi der skal professionel hjælp til installeringen. Til hjælp kan du søge visse offentlige støtteordninger om hjælp til at bringe priserne ned. Få flere informationer hos din lokale kommune og hør fagmanden om mulighederne for støtte.

Husk endelig, at du skal søge om støtte inden du indgår aftaler med håndværkerne eller indkøber materialer. Ellers falder støtten væk.

Hvilke fordele og ulemper er der der ved varmegenindvinding?

Der er mindst 5 fordele ved varmegenindvinding:

 1. Lavere varmeregning.
  • Det at genbruge varme fra din husstand i stedet for at skulle varme kold-kølig luft op fra bunden giver helt sikkert en god besparelse på varmeregningen. Du kan sagtens komme til at stå i en situation, hvor din varmeregning reduceres med flere tusind kroner på årsbasis. 
 2. 2. Bedre indeklima og øget komfort i dit hjem.
  • Da et ventilationsanlæg med varmegenindvinding kræver, at dit hus er velisoleret og tæt, vil indeklimaet blive bedre idet, træk og kulde vil blive kraftigt reduceret. Det bliver dermed også lettere at holde en korrekt temperatur og undgå kuldebroer.
  • Ydermere vil den genindvundne luft være renset for diverse partikler, og dette vil bedre kvaliteten af luften, du indånder, og dermed dit helbred.
 3. Bedre salgsværdi af din bolig.
  • At have et ventilationsanlæg med varmegenindvinding giver i sig selv mulighed for at øge salgsværdien af din bolig. Forbedrer du samtidig boligens energimærke, kan du yderligere hæve boligværdien. Dette kommer naturligvis til gavn den dag, du skulle ønske at sælge dit hus.
 4. 4. Godt for miljøet.
  • Som allerede nævnt så genbruger et ventilationsanlæg med varmegenindvinding op til 85% af den varme, som du ellers ville have lukket ud af din husstand. Du vil derfor have behov for at varme mindre luft op, og dette vil alt andet lige reducere din CO2-udledning og dermed gavne miljøet
 5. Lavere risiko for mug og skimmelsvampe.
  • Ventilationsanlægget sørger ikke bare for at genindvinde den varme, du ellers ville have lukket ud (det begreb med at “fyre for fuglene” giver pludselig bedre mening, ikke?) men også for at tage fugten ud af den genindvundne varme.
  • Dermed reduceres risikoen for fugt i huset, og mug og skimmel vil have langt sværere ved at sætte sig rundt om i husets kroge. I et mindre fugtigt hus vil også husstøvmiderne have mindre fordelagtige levevilkår.

Og ulemperne?

Den største er vel nok, at dit hus skal være godt isoleret og tæt, så varmen ikke bare farer ud af revner og sprækker. Herudover kan prisen på et ventilationsanlæg med varmegenindvinding godt virke pebret.

Husk dog altid at du kan søge om tilskud til den slags anlæg. Du skal, som allerede nævnt, søge om tilskud, inden du indgår aftaler med håndværkere eller indkøber materialer.

Hvad skal du tænke over inden du installerer varmegenindvinding i din bolig?

På hjemmesiden SparEnergi.dk gives der et klart svar på, hvordan det ventilationsanlæg, du bør installere, skal se ud:

“Fortæl din installatør, at du skal have et ventilationsanlæg med en såkaldt tør virkningsgrad på min. 80% og et specifikt elforbrug (SFP) på maks. 1.000 J/m3 eller hhv. 85% og 800 J/m3. Det svarer til lavenerginiveau, som giver den bedste økonomi på lang sigt.”

(kilde: SparEnergi.dk)

Hvis du har fornemmelsen af, at dette er volapyk så husk på, at fagmanden ved, hvad du taler om – også selv om du ikke selv har 100% styr på betydningen.

Når du starter med at finde ud af, om varmegenindvinding er det rigtige for dig, er det en rigtig god idé, hvis du finder ud af, om du faktisk har plads til et sådant anlæg. Det er nemlig ret så pladskrævende, da der er en del rør, som skal trækkes for at få det til at virke optimalt.

Rørene skal minimum være 12,5 cm i diameter, så det er ikke bare småting vi har med at gøre. Har du derfor et uudnyttet loftsrum eller et loft med overskydende plads, så er det klart at foretrække.

Rør og andre dele som kommer til at befinde sig i ikke-opvarmede rum, bør isoleres for ikke at tabe effektivitet. Herudover bør dele som kan støje placeres længst muligt fra sove- og opholdsområder for ikke at give gener senere i forløbet.

Fagmanden, du hyrer til at installere varmegenindvinding, bør desuden placere lyddæmpere, så eventuelle gener fra ventilationsanlægget mindskes mest muligt.

Vær opmærksom på, at det kan være problematisk at finde plads til et ventilationsanlæg med varmegenindvinding i allerede eksisterende huse. Er du fleksibel, kan det som oftest lade sig gøre for fagmanden at finde en løsning, som kan give dig det ønskede udbytte.

Står du derimod for at skulle bygge nyt, så er det den ideelle situation for håndværkerne, idet du kan indarbejde ventilationsanlægget allerede i planlægningsfasen. Dette vil lette deres arbejde betydeligt og gøre, at alle mindre nydelige rørføringer vil være ud af syne.

Vi håber at det har været interessant læsning og at du har lyst til at dele artiklen via dine sociale medier (det ville vi være svært taknemmelige for!).

Har du spørgsmål eller kommentarer er du som altid velkommen til at skrive til os i kommentarsporet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler du måske vil synes om